Foto van een bloesem in bloei

Groener én socialer het voorjaar in: over arbeidsparticipatie, vertraging en een alternatief voor zakelijke vliegreizen

De lente is begonnen! Voor veel mensen een seizoen van nieuwe energie en plannen. Een seizoen waarin de natuur ontwaakt en je weer zin krijgt om aan de slag te gaan. Dat komt goed uit, met alle duurzame doelstellingen die onze aandacht vragen! Of… is het misschien juist nu tijd om te vertragen, zoals Romano Haynes ons meegaf? In de afgelopen weken publiceerden we weer verhalen over echte doeners, denkers en dromers, mensen met een idee voor de verduurzaming van het Rijk, dat ze waar mogelijk ook uitvoerden. Zij maken de Rijksoverheid groener én socialer. Laat je inspireren!

Veel leesplezier!

Romano Haynes zoekt verbinding in vertraging: “Stilstaan is vooruitgang”

Romano Haynes hield een spoken word-performance op het evenement Duurzaam Doen, die hij begeleidde op de klanken van zijn handpan. Naast spoken word-artiest is hij acteur, muzikant en vader. Als je hem vraagt zichzelf te beschrijven wordt duidelijk dat deze op het eerste gezicht losstaande rollen, samenkomen in één wens: verhalen vertellen. En om mensen even stil te laten staan. Daarin ziet hij een start om gezonder om te gaan met zowel medemens als planeet.

Romano Haynes zoekt verbinding in vertraging: “Stilstaan is vooruitgang”

Romano Haynes op het podium

Arbeidsparticipatie bij communicatie? Zo (be)denk en doe je dat duurzaam!

Steeds meer organisaties passen social return toe in hun contracten. Maar nog steeds vinden ook veel organisaties het een uitdaging om de verplichte bijdrage te leveren aan arbeidsparticipatie en social return. Vooral als het gaat om theoretisch geschoold werk denken organisaties nog weleens dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het niet aankunnen. Die hardnekkige misvatting moet maar eens de wereld uit, vinden we. We laten daarom zien hoe we arbeidsparticipatie en social return zèlf stimuleren bij het programma Denk Doe Duurzaam. Daarvan is dit artikel al een voorbeeld! 

Arbeidsparticipatie bij communicatie? Zo (be)denk en doe je dat duurzaam!

Swink

Rijksorganisaties samen op zoek naar duurzame alternatieven voor zakelijke vliegreizen

Zakelijke vliegreizen zorgen voor een groot deel van de CO₂-uitstoot van de Rijksoverheid. Daar valt dus nog veel te winnen. Om die reden nodigden de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en programma Denk Doe Duurzaam vertegenwoordigers van een flink aantal ministeries uit voor een dialoogsessie Vliegreizen. Zij wisselden er ervaringen en ideeën uit. Chris Steensma, projectleider CO₂- Prestatieladder bij de RVO, geeft een update over de stand van zaken bij zijn organisatie en de maatregelen die RVO wil nemen.

Rijksorganisaties samen op zoek naar duurzame alternatieven voor zakelijke vliegreizen

Een vliegtuig landt

Experimenteren met groene arbeidsvoorwaarden

Hoe groot de invloed van een cao kan zijn, wordt wel duidelijk in de pilot Verduurzaming cao Rijk, die sinds een jaar loopt. Veertien experimentteams gingen aan de slag met hun idee voor duurzamere arbeidsvoorwaarden. En dat gaat van reparatiebudget tot plantaardige maaltijdboxen, en van deelvervoer tot gecombineerde vervoersmiddelen en de verbreding van het Individueel Keuzebudget. Van nog één team hebben we het verhaal nog tegoed. Houd LinkedIn daarvoor in de gaten!

De groep presenteert hun cao idee

De personen achter het plan

Achter elk duurzaam plan zit iemand met een persoonlijke motivatie om zich voor duurzaamheid in te zetten. Voor de rubriek ‘de persoon achter het plan’ spraken we de afgelopen weken weer verschillende duurzaamheidscoördinatoren. Zij willen een positieve invloed hebben op hun omgeving en zien daarvoor kansen, ook (of juist!) in hun werk.

Remelie van Elden & Nynke de Jong in een boomgaard

Onderzoek naar overlap sociale en groene duurzaamheid: “Zorg dat je iedereen in dezelfde kamer krijgt”

Célia Fernandez, Melanie Strik, Ceel Poels en Hidde-Jan van der Geest volgen de master Governance of Sustainability aan de Universiteit Leiden. Vanuit die master deden ze mee aan de Sustainability Challenge. De opdracht die ze van het Rijk meekregen: onderzoek hoe duurzaamheid een grotere plek kan krijgen in de onboarding van rijksmedewerkers. Het bleek een vraag te ver: “Eerst moesten we erachter komen hoe we HR-medewerkers – die vaak de onboarding regelen - en duurzaamheidscoördinatoren met elkaar in contact konden brengen.”  

Onderzoek naar overlap sociale en groene duurzaamheid: “Zorg dat je iedereen in dezelfde kamer krijgt”

De studenten die het onderzoek hebben uitgevoerd

Sustainability Challenge 2024-2025

Werk jij ook aan de verduurzaming van de Rijksbedrijfsvoering en kun jij de denkkracht van studenten goed gebruiken? Doe mee aan de Sustainability Challenge! Hierbij onderzoeken teams van 4 of 5 masterstudenten Industrial Ecology en Governance of Sustainability (Universiteiten Leiden & Delft) milieukundige duurzaamheidsvraagstukken. Als opdrachtgever geef je het vraagstuk vorm en bespreek je tussen september 2024 en januari 2025 de voortgang met de studenten. Meer informatie en inschrijven: The Sustainability Challenge 2024-2025.

Meer lezen over eerdere projecten van deze challenge bij het Rijk? We publiceerden er eerder al een paar artikelen over: 

Collegezaal Universiteit Leiden

Agenda

Op 11 april vindt de Community Day van Rijk Circulair plaats in het Spark-gebouw in Amsterdam. Om 9:30 uur kun je inlopen en duurzame koffie pakken, om 10:00 uur gaat de dag van start met Key Note Speaker Alycia Biekram. De Community Day staat in het teken van nóg beter met elkaar samenwerken aan circulariteit. De Rijksdoelstellingen op het gebied van circulair zijn immers fors en gaan alleen lukken als iedereen meedoet. De dag biedt inspiratie, kennisdeling en verbinding voor iedereen die lid is van de community en voor de collega’s die zij meenemen. Meld je aan via Rijk Circulair, dan krijg je een mail toegestuurd en is je plekje verzekerd. Op de site van Rijk Circulair vind je alle informatie over wat er op het programma staat. En mocht je nog geen lid van de community zijn maar wel aangehaakt willen blijven, schrijf je dan meteen in.  

Kijk voor meer belangrijke aankomende momenten en evenementen in onze agenda.

#DenkDoeDuurzaam

Samen werken we aan duurzamere bedrijfsvoering: groen, circulair en sociaal. De Rijksoverheid is een grote organisatie dus we kunnen met elkaar een groot verschil maken. Daar krijgen we een mooiere wereld voor terug. Graag lichten we een aantal mooie LinkedIn-posts uit die laten zien welke duurzame stappen gezet worden over de hele breedte van de bedrijfsvoering. Heb je zelf een mooi voorbeeld, gebruik #DenkDoeDuurzaam in je bericht (met de hoofdletters, zodat mensen die voorleessoftware gebruiken je bericht ook tot zich kunnen nemen). Dan kan iedereen het onderwerp makkelijk vinden. Laat je inspireren!

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.