Over ons

Wie zijn wij?

Het rijksbrede programmateam Denk Doe Duurzaam helpt de transitie naar een duurzame bedrijfsvoering van het Rijk. We organiseren samenwerking, bieden inzicht in de voortgang, faciliteren doorbraken, inspireren en activeren via communicatie. Daardoor kunnen onze beleids- en uitvoeringspartners en (bestuurlijk) opdrachtgevers de duurzaamheidsdoelen beter, sneller en gemakkelijker halen en draagt de Rijksbedrijfsvoering voortaan standaard bij aan een socialere en duurzamere samenleving.

De teamleden van Denk Doe Duurzaam met de attributen die ontwikkeld zijn voor dit programma. Van links naar rechts op de foto staan: Ivo Bonajo, Coen Schreiner, Birgül Özmen, Robin Hamers, Marije Geluk, Marjon Perlot, Monique Hooghiemstra, Duco de Vries, Joos Hellegers en Mandy de Visser.
Het team van Denk Doe Duurzaam met van links naar rechts: Ivo Bonajo, Coen Schreiner, Birgül Özmen, Robin Hamers, Marije Geluk, Marjon Perlot, Monique Hooghiemstra, Duco de Vries, Joos Hellegers en Mandy de Visser.

Meer voor elkaar

Het programmateam werkt voor en met verschillende partners binnen de Rijksoverheid. De slogan is dan ook ‘meer voor elkaar’: we stimuleren de samenwerking zodat we meer voor elkaar kunnen betekenen binnen het Rijk. En zo boeken we meer resultaat, realiseren we meer impact, krijgen we meer voor elkaar. Belangrijke partners zijn onder meer de duurzaamheidscoördinatoren, ICBR-leden, categoriemanagers, uitvoeringsorganisaties, opdrachtgevers van inkooptrajecten en de beleidsdossierhouders. Waar het de samenwerking met beleid aangaat, gaat het zowel om het bedrijfsvoeringbeleid (de directies van BZK/DGDOO) als het landelijke sociale en duurzaamheidsbeleid (denk aan EZK, I&W, BZ, SZW e.d.). Het doel is dat voor iedereen binnen het Rijk (sociale) duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel is van het dagelijks werk. Dan is de transitie geslaagd.

Waar is het programmateam Denk Doe Duurzaam ondergebracht?

Denk Doe Duurzaam is de vlag waaronder allerlei partners in en rond de rijksbedrijfsvoering samenwerken aan de duurzame opgave. Het programmateam Denk Doe Duurzaam is een van de spelers, een gelijkwaardig lid van die beweging dat haar steentje bijdraagt. Hoe precies, dat lees je hieronder.

Hoewel we organisatorisch zijn ondergebracht bij BZK/DGDOO, is onze scope rijksbreed en zijn we géén beleidsmakers of kaderstellers. Wel werken we met beleid samen, net zoals we samenwerken met andere partners in de bedrijfsvoering en het bestuur van het Rijk. 

Iedereen kan het beeldmerk Denk Doe Duurzaam gebruiken, zodat we als Rijk op een herkenbare manier onze bedrijfsvoering verduurzamen. Het programmateam doet dat ook. Door elkaar vanuit Denk Doe Duurzaam te ontmoeten, kunnen rijksonderdelen elkaar ondersteunen en inspireren en ook extern laten zien dat we duurzaamheid als Rijk belangrijk vinden. En dat de duurzame acties van de ministeries niet los van elkaar staan, maar onderling verbonden zijn. 

Programmalijnen

De ICBR (de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk) stelde in december 2021 het programmaplan voor de komende jaren vast, dat nu door het programmateam wordt opgepakt. Programmamanager is Ivo Bonajo. Elke lijn heeft een trekker in het programmateam.

Programmalijnen Denk Doe Duurzaam. Lijn 1: Bevorderen effect  Roadmap verduurzamingsopgave Rijksorganisatie Dashboard duurzaamheid Begeleiden MT’s en managers bij doorleven voorbeeldrol Lerend netwerk duurzaamheidscoördinatoren kerndepartementen Lijn 2: Communicatie en netwerk    Campagne Denk Doe Duurzaam Drie brede netwerkbijeenkomsten per jaar Roadshow MVI grote opdrachtgevers Roadshow MVI inkooporganisaties Lijn 3: Tools en instrumenten  Dashboard duurzaamheid Duurzame ontmoetingsruimte (workspace) Digitale versie van het ambitieweb Maatregelenmatrix Beheer MVI-criteria Lijn 4: Innovatie en uitvoering  Lerend netwerk uitvoeringsorganisaties Community of practice CO2-prestatieladder Community of practice financieren/bekostigen verduurzamingsopgave Circa 15 pilotprojecten gericht op innovatie en verduurzaming