Home

Nederland verduurzaamt, het Rijk doet mee. Veel mensen en organisaties in de rijksoverheid zetten de schouders onder een duurzamere, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Door anders om te gaan met voedsel en afval, door spullen langer te gebruiken of door anders te reizen en hun medemens met een arbeidsbeperking aan baankansen te helpen. Ook koopt de Rijksoverheid voor ruim 10 miljard zakelijk in en kan daarmee dus flink het verschil maken. Maar hoe pak je dat aan, hoe maken we méér impact, inspireer je anderen of kun je juist van ze leren? Deze website hoopt vooral Rijksambtenaren inspiratie te bieden, maar ook andere overheidsorganisaties, ondernemers of stakeholders.