Terugblik op Duurzaam Doen! 2023

In Antropia staan de muren niet haaks op elkaar. Je vindt er veel scheve, vloeiende vormen en net-niet rechte hoekjes. Het gebouw ademt de logica van de natuur. De perfecte locatie dus om na te denken over de logica in onze eigen manier van werken. Dat gebeurde op woensdag 4 oktober tijdens het evenement Duurzaam Doen, waar nieuwsgierige rijksmedewerkers zich verzamelden. Het doel: de duurzame beweging versterken in de hele rijksorganisatie, op weg naar een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. We blikken erop terug, zodat we het vasthouden voor de toekomst. 

Sprekers en publiek op de achtergrond

Meer foto's van het evenement vind je hier