Arbeidsparticipatie bij communicatie? Zo (be)denk en doe je dat duurzaam!

Steeds meer organisaties passen social return toe in hun contracten. Maar veel organisaties vinden het ook nog best lastig om de verplichting voor het bevorderen van arbeidsparticipatie en social return te realiseren. Vooral bij theoriegeschoold werk wordt gedacht dat het niet mogelijk is en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk op dat niveau niet aankunnen. Die hardnekkige misvatting moet maar eens de wereld uit, vinden we. We laten daarom zien hoe we arbeidsparticipatie en social return zèlf stimuleren bij het programma Denk Doe Duurzaam. Daarvan is dit artikel al een voorbeeld!

Binnenwerk op het event Duurzaam Doen!
Binnenwerk op het event Duurzaam Doen!

Communicatie leent zich juist voor arbeidsparticipatie

Voor Mandy de Visser, programmalijntrekker Communicatie en Netwerk bij het programma Denk Doe Duurzaam, is het vanzelfsprekend om duurzaam en sociaal in te kopen. “Een van de vier doelen voor de verduurzaming van de Rijksdienst is het stimuleren van arbeidsparticipatie, onder meer via contracten. Dat is uitgewerkt in de inkoopstrategie van het Rijk ‘Inkopen met impact’, waarin wordt gesteld dat duurzaam en sociaal inkopen voortaan de standaard is. Bovendien is social return verplicht bij grote aanbestedingen. Denk Doe Duurzaam helpt bij het bereiken van die doelen, dus dan vind ik dat wij dat op z’n minst ook in ons eigen programma moeten toepassen. Vanwege je geloofwaardigheid, maar belangrijker vind ik dat je dan ook zelf ervaart hoe het er in het werkveld aan toegaat. Maar boven alles zag ik dit als een kans voor meer kwaliteit. Vaak denken mensen dat theoriegeschoold werk niet door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan worden uitgevoerd. Dat hoor ik nog te vaak terug in gesprekken met communicatie-collega’s en dat stoort mij. Juist communicatie leent zich hier goed voor. Er kan veel meer dan je denkt. Samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – in ons geval theoriegeschoolde vakmensen met talenten en ervaring - heeft echt toegevoegde waarde. Zij doen wat ik zeker niet zelf zou kunnen, en voegen daarmee veel toe aan de kwaliteit van onze communicatie. Ik denk dat mensen door een verkeerd beeld kansen missen om mooie dingen te doen met gespecialiseerde bureaus. Bij Denk Doe Duurzaam hebben we daarom in de offerteaanvraag aan communicatiebureaus voor onze webredactie gezet dat we willen dat social return wordt ingevuld. Daarbij gaven we aan dat samenwerking met gespecialiseerde bedrijven een mogelijkheid is; niet alle bureaus zijn namelijk al bekend met die mogelijkheid. Internetbureau Swink is daar een voorbeeld van, want daar werken mensen met autisme. Ik werkte eerder met Swink en was daar erg tevreden over. Daarom was het voor Leene Communicatie, die we kozen uit het offertetraject, een vanzelfsprekende stap om weer met Swink samen te werken”, vertelt Mandy.

Het team van Swink
Het team van Swink

Swink biedt diensten aan op het gebied van digitale toegankelijkheid, data analytics en content management. Wat Swink anders maakt, is dat meer dan 70% van de medewerkers een vorm van autisme heeft. Veel mensen met autisme komen niet of moeilijk aan een baan, maar kunnen met de juiste begeleiding en kleine aanpassingen in de werkomgeving heel goed tot hun recht komen. Marcel Otte en Matthijs Geerlings werken bij Swink onder andere voor Denk Doe Duurzaam. Marcel: “Bij Swink houd ik me bezig met contentmarketing in brede zin. Een onderdeel hiervan is dat ik artikelen schrijf voor verschillende klanten. Daar is ook het artikel dat je nu leest een voorbeeld van. Wat ik bij Swink heel prettig vind, is dat men kijkt naar wat werknemers nodig hebben om goed te kunnen werken en wat onze sterke punten zijn. Er wordt op gelet dat de werkdruk niet te hoog is en je kunt open zijn over dingen waar je in je werk of daarbuiten tegenaan loopt. Zo kunnen mijn collega’s en ik ons werk op de beste manier doen en dat zorgt weer voor tevreden klanten.” 

Matthijs vult aan: “Wat ik prettig vind is dat ik mijn werktijd flexibel kan indelen. Daarnaast vind ik de openheid binnen Swink fijn. Als data-analist verzorg ik een maandelijkse rapportage van de website en de nieuwsbrief, zodat Denk Doe Duurzaam ziet hoe die presteren en welke content aanslaat. Ik vind het mooi om in de data te zien dat de redacteuren goed bezig zijn met de website, want er is een sterk stijgende trend in het bezoek.” Mandy is blij met de samenwerking: “De rapportages zijn voor ons heel prettig. Het ophalen en weergeven van de data gaat perfect. Ook ben ik heel blij dat Swink helpt met digitale toegankelijkheid. Op dat gebied staat Swink heel hoog aangeschreven. Ze helpen ons goed bij het naleven van de eisen.”

Swink

Een helpende hand met een grote glimlach

Een ander voorbeeld van het bevorderen van arbeidsparticipatie bij Denk Doe Duurzaam is de samenwerking met Binnenwerk. Deze organisatie biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in groepsverband. Elk Rijksonderdeel kan opdrachtgever zijn, dus dit is een mooie manier voor overheidsorganisaties om laagdrempelig met het stimuleren van arbeidsparticipatie aan de slag te gaan. Programmaondersteuner Betty van de Klashorst werkt vanuit Denk Doe Duurzaam met Binnenwerk samen: “Bij ons jaarlijkse evenement betrokken we Binnenwerk. Hierbij keken we welke mensen uit het Binnenwerkteam het leuk vonden om mee te helpen en welke werkzaamheden ze wilden en konden doen. Vijf medewerkers van Binnenwerk waren op het evenement aanwezig en stonden er met een grote glimlach. Ze hielpen met jassen aannemen, liepen rond om te kijken of er kopjes opgeruimd konden worden en begeleidden mensen naar de zaal voor het plenaire gedeelte. Binnenwerk had op het evenement ook een eigen kraam om hun diensten te promoten en opdrachten te werven. Daarnaast ben ik ben nu bezig met een leuk proces. Binnenwerk gaat namelijk onze toolkit communicatie beheren, waarmee je anderen kunt betrekken en inspireren voor meer duurzaamheid. We gaan deze toolkit opslaan bij de Rijkslogistiek (IPKD). Daar is dan een team aanwezig van Binnenwerk. Als er een reservering is, regelen zij dat straks van a tot z met de hulp van de IPKD en ons.”

Mooie producten als maatschappelijke springplank

Ook bij het maken van middelen die Denk Doe Duurzaam voor communicatiedoeleinden gebruikt, wordt arbeidsparticipatie toegepast. Dat wordt gedaan door vrouwen die net in Nederland zijn komen wonen. Zij lopen namelijk vaak tegen veel problemen aan. Het bedrijf Mijn Buuf helpt hen en biedt hun kansen. Oprichter Petra Prent vertelt: “Samen met een vriendin heb ik MijnBuuf opgezet als atelier waar vrouwen samenkomen en dingen maken om te verkopen. Terwijl ze bezig zijn, praten ze Nederlands met elkaar, die gesprekken gaan dan over Nederland en dagelijkse dingen waar ze mee te maken krijgen. Maar deze vrouwen lopen tegen zoveel problemen aan waar ze hulp bij nodig hebben, dat ze meer en extra hulp nodig hebben. Ze hebben een klein netwerk en spreken de taal niet, daardoor kunnen ze geen hulp vinden. Daarom startten we ook een maatjesproject, waarbij de vrouwen hulp krijgen bij het begrijpen van brieven van bijvoorbeeld overheidsinstanties. Daarnaast kunnen ze een lesprogramma bij ons volgen, speciaal gericht op de domeinen waar vrouwen problemen ervaren. De vrouwen maken dus producten voor bedrijven en krijgen ’s middags les om zichzelf te ontwikkelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze doorstromen naar werk of vrijwilligerswerk.”

De werkplaats van MijnBuuf
De werkplaats van MijnBuuf

Mandy licht toe waar de vrouwen van Mijn Buuf Denk Doe Duurzaam bij ondersteunden: “We hebben met Mijn Buuf kennisgemaakt toen we daar als directie een uitje hadden. Toen we de toolkit communicatie gingen ontwikkelen, vroegen we de ontwerpers of ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wilden inschakelen. Dat zijn de vrouwen van Mijn Buuf geworden. Zij maakten het speelbord voor ons spel voor de duurzame ambtenaar, wat onderdeel is van de toolkit. Met dit spel kunnen rijksambtenaren in gesprek gaan met elkaar, over hun ideeën voor duurzaamheid. Dit speelbord maakten zij ook nog eens op een duurzame manier, het werd een kleed dat is gebreid van gebruikte T-shirts. En alles ook nog binnen de best strakke deadline. Daarnaast maakte Mijn Buuf vorig jaar corsages van onze banieren voor de verduurzaming van de cao. Daarmee werden de teamleden bedankt die aan experimenten werkten. Ook erg mooi."

Petra roept ambtenaren van de Haagse ministeries op om vooral eens langs te komen: “We hebben flexwerkplekken. Als je het leuk vindt om eens bij ons te komen werken, mee te lunchen en koffie te drinken om met de vrouwen te spreken, dan ben je van harte welkom.”

Social return is een kans voor communicatie

Ook al zet Denk Doe Duurzaam nu al op verschillende manieren in op het verbeteren van arbeidsparticipatie, ze zijn nog niet klaar. Mandy: “We gaan in ieder geval door zoals we nu doen. Maar wie weet kan er nog meer. Ik heb het idee dat we nog niet systematisch alle werkzaamheden naast elkaar hebben gelegd en nog niet alle mogelijkheden hebben verkend. Ik vind dat we er nu dus nog niet een vinkje achter kunnen zetten.” “Dat denk ik ook. Het is belangrijk om het onderwerp onder de aandacht te blijven brengen”, vult Betty aan. Mandy: “Er kan zoveel meer dan mensen denken, vooral bij communicatie. Ik heb bepaalde taken met dank aan deze mensen, die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, goed kunnen uitvoeren, zoals de rapportages en digitale toegankelijkheid. Dat was zonder hen niet gelukt. Het heeft ons en de medewerkers veel goeds gebracht en dat gun ik iedereen.”