Duurzamere overheidscampagnes en aandacht voor mensenrechten en milieu

De maand september stond zoals ieder jaar in het teken van financiën. Op 20 september was het Prinsjesdag. Minister Sigrid Kaag van Financiën luidde het nieuwe werkjaar van de regering in en bood de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. September is ook de maand waarin teams, afdelingen en directies hun jaarplannen voor 2023 maken. Een mooie tijd om daarin ook verduurzaming te verankeren. 

In deze nieuwsbrief daarom ter inspiratie onder meer aandacht voor hoe je Rijkscampagnes duurzamer kunt maken. De inkoopcategorie Duurzame Inzetbaarheid doet voor hoe je met inkoop diversiteit en inclusie kunt bevorderen. En ben je van plan in 2023 producten in te kopen die in het buitenland worden gemaakt of verhandeld? Neem in je plannen voor volgend jaar dan mee hoe je misstanden in de keten terugdringt. De uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden helpt je daarbij. Zoek je nog meer inspiratie, sla dit artikel over duurzaam begroten er dan nog eens op na.

Veel leesplezier!

Het zijn de kleine stapjes die een campagne verduurzamen

Alles wat we doen, heeft invloed op het klimaat. Zo ook het productieproces van een campagne. Het Rijk zet campagnes in om haar publiek te informeren over beleidsdoelen, vaak in combinatie met het stimuleren van gewenst gedrag. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de creatie en verschijningsvorm van campagnes te verduurzamen en zo de footprint van je uitingen te verkleinen. Dat begint al met kleine stappen. Benieuwd hoe? Lees het artikel hier.  

Het Rijk zet in op duurzame campagnes: “We zijn ons bewust van de impact die campagnes hebben.”

Meneer maakt een video-opname
Beeld: ©Rijksoverheid

Maatschappelijk verantwoord produceren èn verhandelen

Aandacht voor mensenrechten en milieu: het is een belangrijke voorwaarde binnen het Rijk bij de inkoop van goederen en diensten. De rijksoverheid past de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) toe bij aanbestedingen, om de markt te stimuleren om goederen en diensten op maatschappelijk verantwoorde wijze te produceren en te verhandelen. In de onlangs naar de Kamer gestuurde Uitvoeringsagenda ISV staat hoe. Myrthe Vogel, aanbestedingsjurist en dossierhouder ISV bij het ministerie van BZK, Marianne Oomen, adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) bij PIANOo en Kim Moolenaar, senior beleidsmedewerker internationaal MVO-beleid bij het ministerie van BZ, vertellen in dit artikel meer over deze uitvoeringsagenda en hoe je met ISV bij een aanbesteding écht impact kunt maken.  

Van papier naar praktijk: aan de slag met mensenrechten en milieu in productieketens

De drie dames in het centrum van Den Haag in de zon

‘Verander het gedrag van opdrachtgevers’

Op 10 november vindt de Circulaire Beurs plaats. In aanloop hiernaartoe spreken we met verschillende duurzaamheidsexperts. We trappen af met Ineke van Deursen. Ineke heeft bijna 22 jaar lang gewerkt als strategisch adviseur bedrijfsvoering en duurzaamheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe zij in haar rol Refuse, de eerste R van de R-ladder toepaste? Ineke veranderde het gedrag van opdrachtgevers, zodat die niet steeds nieuwe spullen bestelden, maar bijvoorbeeld ook keken naar tweedehands. Lees het interview hier. 

‘Verander het gedrag van opdrachtgevers’

Wereldbol met handen

Diversiteit en Inclusie als inkoopdoelen van het Rijk

Verschil verrijkt! Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten onze denkkracht en handelingsperspectieven. Daarom horen Diversiteit en Inclusie net als Social Return ook tot de inkoopdoelen van het Rijk. In deze ‘Diversity Week’ vertelt categoriemanager Marieke van der Aa, hoe haar categorie Duurzame inzetbaarheid daar via inkoop invulling aan geeft met de strategie ‘HRM inkopen met sociale impact ‘. De net aangenomen recruiter bij Rijkswaterstaat, Larissa Buist-Belliot, deelt haar ervaringen met vernieuwingen in de selectieprocedure. En Gwendolyn Kuipers, adviseur en psycholoog bij leverancier Leeuwendaal, vertelt hoe zij het afnemen van assessments voor het Rijk op een diverse en inclusieve manier insteken. Bekijk de video over duurzame inzetbaarheid hier.

Meer innovatiekracht bij de rijksoverheid door diversiteit en inclusie

Pauzeplein helpt het Rijk voedselverspilling tegen te gaan

FMHaaglanden, een van de grootste facilitaire dienstverleners van het Rijk, biedt sinds juni 2022 verspillingsvrije vergaderlunches aan via het Pauzeplein. Dit initatief is gestart om voedselverspilling tegen te gaan. Van de lunches die traditioneel in vergaderzalen werden neergezet, eindigde dertig procent in de afvalbak. Met het Pauzeplein hoort die enorme verspilling tot het verleden. Harm van den Boogaard, Programmamanager Vernieuwende Dienstverlening, en Leo Volkers, Adviseur Facilitaire Dienstverlening geven in dit artikel een toelichting.  

Naast dit vernieuwde lunchconcept investeert het Rijk ook in een duurzamere keuken. Zo ontwikkelde Rijksbrede categoriemanager Rob Heijink een eigen ‘Schijf van Vijf’ voor de categorie Consumptieve Dienstverlening. Welke speerpunten hierin zijn opgenomen en op welke manier de cateraar een duurzame maaltijd samenstelt, ontdek je in deze video.  
 

Minder verspilling en meer duurzaamheid, ook in de keukens van de Rijksoverheid (video)

Pauzeplein buffet

Thuiswerken of met de fiets naar kantoor? Dit was de week van duurzame mobiliteit

In de week van 16 - 22 september vond de European Mobility Week plaats: de week die in het teken staat van duurzame mobiliteit. Met deze campagne wordt gedragsverandering gestimuleerd ten gunste van fietsen, lopen, thuiswerken en openbaar- en deelvervoer. Het doel van het Rijk om in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit gehalveerd te hebben, sluit hier naadloos op aan. Gerard de Koe, coördinator cao Rijk: ”Nu we hybride werken, maken mensen opnieuw keuzes waar en wanneer zij werken. Met reizen stoten we met z’n allen CO2 uit. Door bewust te reizen kan je deze uitstoot verminderen. Ook in de cao is daar aandacht voor.” Lees het hele artikel hier. 

Reis anders en bereik meer

Twee personen op de fiets

Events

Op 10 november vindt de Circulaire Beurs plaats. Een moment om met elkaar in gesprek te gaan over de circulaire economie. Gaan we de doelstelling van 50 procent minder primaire grondstoffen in 2030 halen? En die van daarna: helemaal circulair in 2050? Welke ideeën zijn er, welke paden en hobbels moeten we nemen en wat is jouw mening? Lees hier meer over het event en meld je aan!

Op 14 november vindt het event In dialoog over duurzaam intern opdrachtgeverschap plaats, bedoeld voor intern opdrachtgevers en bedrijfsvoeringsprofessionals op bestuurlijk niveau. Inkoop is een belangrijke hefboom voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering bij het Rijk. Goed opdrachtgeverschap gaat hiermee hand in hand. Dr. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft, is bereid gevonden het programma te leiden en inzichten uit de wetenschap te delen, onder meer over de rol van opdrachtgeverschap bij de realisatie van organisatiedoelstellingen en maatschappelijke opgaven. Daarover gaan we graag in gesprek. Aanmelden kan via: bijeenkomsten@pianoo.nl onder vermelding van ‘mini-symposium intern opdrachtgeverschap’. Meer weten? Lees hier alles over het event. 

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.