Feiten & cijfers over personeel en organisatie

De Rijksoverheid wil een inclusieve werkgever zijn. Een belangrijk onderdeel van deze ambitie is het bieden van zinvol en duurzaam werk in een veilig werkklimaat voor mensen met een arbeidsbeperking. Via de Rijksinkoop stimuleren we ook leveranciers om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Lees meer over personeel & organisatie in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Banenafspraak: stijging zet door

In het derde kwartaal van 2023 zijn er in totaal 4.386 voltijdsbanen voor mensen onder de Wet banenafspraak bij de Rijksoverheid. Dit betekent een realisatiepercentage van 77%.  Dit is een stijging van 8%-punt ten opzichte van het realisatiepercentage in het derde kwartaal 2022 (70%).  

Hoe? 

 • Om een extra impuls te geven aan de realisatie van de Banenafspraak binnen het Rijk, zijn eind 2022 aanvullend op de lopende initiatieven twee maatregelen aangekondigd: centrale financiering en het opbouwen van een netwerkorganisatie met focus op social return. 
 • Op 17 oktober 2023 is het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin staat onder andere dat het onderscheid tussen markt en overheid op termijn wordt opgeheven. Ook na invoering van deze wijziging blijft het Rijk zich inzetten voor de doelgroep binnen de Banenafspraak.
 • Eind 2023 is een hernieuwde focus voor de Banenafspraak binnen het Rijk aangekondigd. Deze focus ziet toe op drie thema’s:
  • inrichten van een adequate begeleidingsstructuur;
  • inventariseren van kansrijke domeinen in samenwerking met Binnenwerk. Binnenwerk is de rijksbrede invulling van de Participatiewet; 
  • aanscherpen van de kwaliteit en duurzaamheid van de gerealiseerde banen.

Aantal voltijdbanen van 25,5 uur voor medewerkers onder de Wet banenafspraak

Aantal voltijdbanen van 25,5 uur voor medewerkers onder de Wet banenafspraak
JaartalTotaal banen gerealiseerdDoel
5-meting 201920683531
6-meting 202026634072
7-meting 202132124674
8-meting 202237845144
2023 Q343865688

De jaarmeting over 2023 is nog niet bekend. Daarom nemen we de stand van het derde kwartaal.
Bron: O&P Rijk, UWV, Binnenwerk, contractpartijen, ministeries.

Brontabel als csv (159 bytes)

Succesvolle start pilot Duurzame cao Rijk

Uit ruim 300 inzendingen voor de pilot Duurzame cao Rijk zijn 14 ideeën geselecteerd die verder zijn uitgewerkt door rijksbrede teams. Op de Demodag op 4 oktober 2023 presenteerden de teams de resultaten. Een jury selecteerde drie ideeën die doorgaan naar de volgende pilotfase om verder uit te werken en te testen:

 1. Uitbreiding van het Individueel Keuzebudget (IKB) naar het Duurzame IKB: Stel het IKB open voor meer duurzame producten en diensten.
 2. Ondersteun rijksambtenaren met trainingen om duurzame kansen en dilemma's bespreekbaar te maken. Juist ook als duurzaamheid niet in je functieprofiel staat, maar je hierover wel zorgen hebt of kansen ziet.
 3. Efficiënter gebruik van kantoor en werkplekken. Van pieken op dinsdag en donderdag naar meer balans over de werkweek. 

Lees meer over de pilot Duurzame cao Rijk