Feiten & cijfers over faciliteiten

In de verschillende inkoopcategorieën van het Rijk is er steeds meer aandacht voor circulariteit. Zo ook bij de inkoop van faciliteiten, waar we investeren in delen en hergebruik. Ook stimuleren we anderen om zich hierbij aan te sluiten. De strategie is om zo min mogelijk (nieuw) meubilair in te kopen en zoveel mogelijk gebruik te maken van al aanwezige producten, onderdelen en materialen. Dat doen we door het opnieuw inzetten en opknappen van bestaand meubilair. Zo zorgen we ervoor dat we minder nieuw materiaal gebruiken. Circulariteit is dus ook op kantoor de nieuwe norm.

Man werkt op een laptop.

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • we in 2018 een overeenkomst tekenden voor circulair meubilair? Sindsdien zijn al onze contracten voor kantoormeubilair circulair. Dat gaat dus over werkplekken voor circa 120.000 medewerkers. Hiervoor worden bestaande meubels opgeknapt en hergebruikt of nieuwe circulaire meubels aangeschaft.
  • we met de rijksmarktplaats ministeries gebruik laten maken van elkaars meubilair? Zo hoeven we minder meubilair te kopen.
  • met de inzet van bijvoorbeeld een refurbished bureau of stoel 90 procent minder CO2 wordt uitgestoten dan met de aanschaf van een nieuw bureau of stoel?
  • de concerndienstverleners gemiddeld 20 procent van de werkplekken (bureau en bureaustoel) inrichten met refurbished meubilair?

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de doelen op het gebied van kantoorinrichting zijn.