Feiten & cijfers over mobiliteit

De Rijksoverheid wil in 2030 de CO2-uitstoot van haar zakelijke mobiliteit halveren, inclusief de uitstoot van woon-werkverkeer en vliegverkeer. De uitstoot van de dienstauto’s is afgenomen, reizen met OV en vliegreizen zijn toegenomen.

Bekijk hier de belangrijkste feiten en cijfers uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 of lees het rapport.

Afbeelding van een laadpaal

Terugdringen CO2-uitstoot zakelijk reizen

De uitstoot van de dienstauto’s is afgenomen, reizen met OV en vliegreizen zijn toegenomen. In totaal zorgt dit voor een hogere totale CO2-uitstoot van het zakelijke reizen van de Rijksoverheid. Om de uitstoot te verminderen, ondernemen we verschillende acties.

Hoe?

 • Moet een rijksmedewerker naar een locatie die in 8 uur of minder per trein te bereiken is? Dan mag hij of zij niet meer met het vliegtuig. 
 • We blijven hybride werken stimuleren. Met bijvoorbeeld de thuiswerkvergoeding en een vergoeding voor het aanschaffen van middelen om goed thuis te kunnen werken. 
 • In 2023 zijn aanvullende regelingen opgesteld voor medewerkers die op de fiets naar het werk komen. 

Zakelijke mobiliteit totaal

Zakelijke mobiliteit totaal In ton CO2
Uitstoot (ton CO?)VliegreizenPrivéauto woon-werkPrivéauto dienstreizenDienstauto'sOV
2019927557086217444921787625
2020248985920210810753212683
202142318403951240840230760
2022815484561314751372581825
2023985255229816427220472653
 1. De uitstoot van privéauto's voor woon-werkverkeer in 2020 is berekend op basis van een te hoog aantal kilometers in P-Direkt. Dat komt omdat de kilometervergoeding in 2020 doorliep, terwijl rijksmedewerkers vanwege de COVID-19-maatregelen thuis werkten.
 2. Voor het jaar 2022 is een correctie toegepast op de uitstoot van vliegreizen omdat de scope met terugwerkende kracht is bijgewerkt.
 3. De uitstootcijfers van vliegreizen zijn bruto cijfers zonder doorberekening van de impact van SAF- contracten en de reductie die daarmee wordt gerealiseerd.
 • Uitzonderingen organisatieomvang: Defensie maakt alleen bij vliegen en wagenpark onderdeel uit van de scope. Bij de overige vervoersoorten niet. In voorgaande jaren zijn de Hoge Colleges van Staat wel meegenomen in de cijfers maar niet benoemd in de scopeafbeelding. Dit is voor de JBR van 2023 gecorrigeerd.
  Bron: Inventarisatie.
Brontabel als csv (267 bytes)

Toename zero-emissie voertuigen

Het aantal zero-emissie voertuigen is toegenomen in 2023 naar 24,8% van het civiele wagenpark. Dit komt onder andere door een breder aanbod van leveranciers in zero-emissie voertuigen. 

Hoe? 

 • In 2023 zijn de eerste supersnelladers in gebruik genomen. 
 • Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig met de uitrol van de benodigde elektra-infrastructuur over alle ministeries. Er zijn inmiddels zo’n 1.000 tot 1.200 laadpalen geplaatst. De volgende 1.200 laadpalen komen op locaties waar het realiseren van laadinfrastructuur niet altijd even makkelijk is.
 • We gaan bij medewerkers ook het gebruik van thuisladers en openbare laders aanmoedigen. 
 • We zetten in op gezamelijk gebruik van een auto, elektrisch rijden, duurzame mobiliteit in personeelsregelingen en gebruik van logistieke hubs. Dit heeft een positief effect op het gebruik van voertuigen en zorgt ervoor dat het aantal voertuigen niet onnodig stijgt.

Zero-emissie auto's

Zero-emissie auto's
201920202021202220232028 (doel)
Aandeel in Rijkswagenpark3,1%9,3%16,8%19,1%24,8%100,0%

In voorgaande jaren zijn de Hoge Colleges van Staat wel meegenomen in de cijfers maar niet benoemd in de scope-afbeelding. Dit is voor de JBR van 2023 gecorrigeerd.
Bron: Inventarisatie.

Brontabel als csv (101 bytes)