Feiten & cijfers over mobiliteit

De Rijksoverheid wil in 2030 de CO2-uitstoot van haar zakelijke mobiliteit halveren, inclusief de uitstoot van woon-werkverkeer en vliegverkeer. De uitstoot meten we onder meer met behulp van de CO2-prestatieladder, een managementsysteem dat helpt om te sturen op vermindering van ongewenste CO₂-uitstoot. En mobiliteit draagt flink bij aan die uitstoot. 

We vatten hier de belangrijkste feiten en cijfers uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (JBR) voor je samen. Wil je ook de rest lezen? Je vindt alle feiten en cijfers in hoofdstuk 2 van de JBR.

Meer CO₂-uitstoot in vergelijking met de corona-jaren

In 2022 was de CO₂-uitstoot van het zakelijk reizen bij de Rijksoverheid ruim 178.000 ton CO₂. Dat is een toename ten opzichte van het jaar daarvoor. Na een afname van het aantal dienstreizen per vliegtuig door de coronacrisis in 2020, is met name het vliegen weer toegenomen. Een van de verklaringen voor de toename ligt  in het feit dat dit jaar voor het eerst ook reizen met de boot wordt meegeteld. Vliegreizen, woon-werkverkeer met de auto en dienstreizen met dienstauto’s veroorzaakten het grootste deel van de uitstoot.  

Zakelijke mobiliteit totaal

Zakelijke mobiliteit totaal In ton CO2
201720182019202020212022
Uitstoot reizen265.040249.396280.864172.914136.113178.771
Brontabel als csv (97 bytes)

Verduurzamen van het wagenpark

Het verduurzamen van het civiele wagenpark is een van de mogelijkheden om uitstoot tegen te gaan. De doelstelling voor 2028, opgenomen in het Klimaatakkoord, is een civiel rijkswagenpark dat 100 % zero-emissie is. Het aandeel zero-emissie auto’s is dit jaar opnieuw gestegen, maar te weinig: van 16,8 % naar 19,1 %. De reden ligt bij problemen met de implementatie van de nieuwe Extern Wagenparkbeheerder en met de Europese aanbesteding voor Civiele Dienstauto’s. Dat maakte het bestellen van auto’s, dus ook elektrische auto’s, moeilijker. Daarnaast zijn door de coronapandemie en de oorlog in de Oekraïne grote leveringsproblemen van auto’s ontstaan. Van de auto’s die wel besteld of nu in bestelling zijn, zijn steeds meer auto’s zero-emissie. Desondanks is flinke versnelling nodig om de doelstelling te halen. 

Zero-emissie auto's

Zero-emissie auto's
2017201820192020202120222028 (doel)
Aandeel in Rijkswagenpark1,10%2,00%3,10%9,30%16,80%19,10%100%
Brontabel als csv (114 bytes)

Anders Reizen

De Rijksoverheid wil het zakelijke verkeer van alle rijksambtenaren verduurzamen. De ministeries moeten hiermee zelf aan de slag. Daarom is in 2019 als hulpmiddel de maatregelenmatrix ’Anders Reizen’ gemaakt en geïntroduceerd. Hierin staan 25 interventies die ministeries en rijksorganisaties kunnen inzetten om duurzamer te reizen. Denk aan betere fietsvoorzieningen, meer online vergaderen en vaker de trein pakken. 

Ook via onze personeelsregelingen en -voorzieningen worden rijksmedewerkers gestimuleerd om te fietsen of de trein te pakken. Ambtenaren kunnen bijvoorbeeld een extra vergoeding van 500 euro krijgen als ze een fiets willen kopen. Ook is er een pilot gestart voor een ’leenfietsregeling’.