Feiten & cijfers over kantoren

We kunnen onze invloed op het milieu verkleinen door onze bestaande en nieuwe kantoren zo duurzaam mogelijk te maken. Het Rijk maakt haar kantoren daarom circulair en verlaagt het energieverbruik.

We vatten hier de belangrijkste feiten en cijfers uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (JBR) voor je samen. Wil je ook de rest lezen? Je vindt alle feiten en cijfers in hoofdstuk 2 van de JBR.

Doelen en maatregelen

Het Rijk heeft de volgende doelstellingen voor haar kantoren:

  • In 2023 hebben rijkskantoren minimaal energielabel C. 
  • In 2030 hebben rijkskantoren gemiddeld energielabel A. 
  • Voor de rijkskantoren van het Rijk zelf streeft het Rijk naar gemiddeld label B in 2023. 

Er zijn al verschillende energiebesparende maatregelen uitgevoerd, zoals:

  • Het gebruik van ledverlichting in kantoren.
  • Het verbeteren van klimaatinstallaties.
  • Het gebruikmaken van hernieuwbare warmte (bijvoorbeeld via warmtekoudeopslaginstallaties in combinatie met warmtepompen).
  • Het verbeteren van de isolatie van rijksgebouwen.
  • Het plaatsen van zonnepanelen.

Gemiddeld hebben de rijkskantoren al sinds 2021 label A. In 2022 mocht 86% van alle kantoorpanden in eigendom van het Rijk label C of hoger voeren. Van de 72 kantoorgebouwen voldeden er 62 aan die label C-verplichtingen. Voor de tien kantoorgebouwen die nog niet aan deze minimale C-verplichting voldoen, worden maatregelen getroffen zodat ze alsnog label C kunnen krijgen. 

Aandeel kantoorobjecten per energielabel (alle rijkskantoren)

Aandeel kantoorobjecten per energielabel (alle rijkskantoren) In %
Label A - CLabel D - GOnbekend
Alle rijkskantoren 202156%14%30%
Alle rijkskantoren 202286%13%1%
Doel 2023100%0%0
Brontabel als csv (129 bytes)