Feiten & cijfers over ICT

Het Rijk is bezig met het verduurzamen van de ICT-voorzieningen, bijvoorbeeld door circa zestig lokale datacenters naar vier overheidsdatacenters (ODC’s) te migreren. Door minder datacenters te gebruiken en ervoor te zorgen dat de vier overheidsdatacenters energie efficiënt zijn, wordt onder andere energie bespaard.
 

De normData Center Infrastructure Efficiency’ (DCiE) stelt de verhouding tussen het energieverbruik van de ICT-apparatuur en het totale energieverbruik van een datacenter vast. De vier overheidsdatacenters scoren beter dan de doelstelling van het Rijk, die was gesteld op minimaal een DCiE-norm van 50%.

Apparaten een tweede leven

Wist je dat het verlengen van de levensduur van ICT-apparatuur veel meer impact heeft dan nog efficientere apparatuur inkopen?

75% van de klimaatimpact van ICT-apparaten ontstaat bij de productie en maar 25% wordt veroorzaakt door het energiegebruik van het apparaat op kantoor en thuis. Wil je impact maken, dan is het langer doen met de apparatuur of hergebruikte toestellen gebruiken een slimme strategie.

Klimaatimpact ICT hardware: iets minder dan een kwart komt van emissies uit electriciteit in de gebruiksfase, en driekwart bij de productie.
Klimaatimpact ICT hardware

Klimaatimpact ICT hardware

Waar voorheen alle overtollige ICT-apparatuur van de rijksoverheid werd vernietigd vanwege dataveiligheid, wordt nu hard gewerkt om deze apparaten een tweede leven te geven. Sinds december 2017 zijn circa 17.000 apparaten ver¬werkt. Hiervan zijn circa 6.000 apparaten (laptops) verkocht aan een derde partij die samenwerkt met Stichting Leergeld. Hierdoor komen deze laptops beschik¬baar voor schoolgaande kinderen van ouders met beperkte financiële middelen. De overige 11.000 apparaten konden niet meer worden hergebruikt en zijn door gecertificeerde bedrijven vernietigd en verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten (granulaat). Deze bedrijven kunnen al hun verwerkte volumes aan de overheid verantwoorden en bieden het aan als grondstof voor nieuwe producten. Het voor hergebruik aanbieden van oude smartphones is vanwege data veiligheidseisen binnen de Rijksoverheid nog niet mogelijk. Gelukkig zijn er verschillende initiatieven in gang gezet om dit te veranderen. Als tussenoplossing compenseert het Rijk nu ongeveer 30.000 smartphones per jaar. Hier lees je meer over hoe dat werk.

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de ICT-doelen zijn