Feiten & cijfers over ICT

Verduurzaming van ICT-beleid is een van de middelen om de doelstellingen van de Rijksoverheid te bereiken. Ook op dit onderwerp richten we ons niet alleen op het kimaat, maar ook op circulariteit, het creëren van baankansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het naleven van de Internationale Sociale Voorwaarden. We geven duurzaamheid een belangrijke rol bij onze veranderende vraag naar ICT-diensten.

We vatten hier de belangrijkste feiten en cijfers uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022 (JBR) voor je samen. Wil je ook de rest lezen? Je vindt alle feiten en cijfers in hoofdstuk 2 van de JBR.

Bij het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn de verduurzamingsprojecten van het Rijk in vier ICT-speerpunten op te delen:

  • Een duurzame producten- en dienstencatalogus voeren.
  • Zorgen voor een duurzame inkoop.
  • Uitsluitend bezitten of gebruiken van duurzame datacenters.
  • Het nastreven van groen en duurzaam werken en de CO2-voetafdruk minimaliseren.

Efficiënte datacenters

Het Rijk werkt continu aan het verduurzamen van zijn ICT-voorzieningen. Dit gebeurde de afgelopen jaren onder meer door de ongeveer 60 lokale datacenters terug te brengen naar de huidige 4 overheidsdatacenters (ODC’s). Door minder datacenters te gebruiken en ervoor te zorgen dat de ODC’s energie-efficiënt zijn, besparen we energie. 

In 2030 willen we dat de Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) minimaal 50 procent bedraagt. Dat doel behalen we al geruime tijd ruim. De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT-apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie door de IT-apparatuur wordt verbruikt.

Waarde Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) per ODC

Waarde Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) per ODC In %
201720182019202020212022
ODC RWS-DJI76%79%79%80%81%82%
ODC Belastingdienst66%71%72%73%73%74%
ODC Haaglanden76%82%81%84%83%83%
ODC Noord80%82%81%81%83%80%
Brontabel als csv (189 bytes)

Duurzame inkoop van ICT

Ook in de inkoop- en aanbestedingstrajecten voor ICT wordt voortdurend gestreefd naar verdere verduurzaming. Het Rijk verwacht van zijn leveranciers dat zij bijdragen aan sociale en duurzaamheidsdoelen. Dit betekent voor datacenters bijvoorbeeld dat in 2030 alle hardware en netwerken moeten voldoen aan Energy Star-eisen. Ook moeten ze energie-efficiënte hardware en netwerken inkopen en voldoen aan de Internationale Sociale Voorwaarden. 

De inkoopcategorie ICT-werkomgeving Rijk (IWR) won in 2022 de Procura+ Award voor innovatieve inkoop. Deze internationale prijs richt zich op innovatieve inkoop. De categorie richtte zich op onder meer maximalisatie van levensduur, repareerbaarheid, lange softwarematige ondersteuning en vermindering van primair grondstofverbruik.