Feiten & cijfers over ICT

We verduurzamen ook onze ICT-voorzieningen om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Zo brachten we al 60 datacenters terug naar 4 datacenters. 

Lees hier de belangrijkste feiten en cijfers uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023 over ICT.

Alle datacenters efficiënter dan het doel van 50%

De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT-apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie door de IT-apparatuur wordt verbruikt.

Alle overheidsdatacenters behalen jaarlijks een hogere DCiE-waarde dan het doel van 50%. 

Hoe?

  • We blijven onderzoeken op welke manieren we onze datacenters beter kunnen inrichten zodat we minder energie nodig hebben. 
  • We werken met materialen die minder belastend zijn voor mens en milieu. 
  • Waar mogelijk verlagen we de belasting (CPU-load) van servers. Daarmee gaat het energieverbruik omlaag. 
  • Tot slot onderzoeken we vernieuwingen in de manier van koeling van de apparaten. En of we de gegenereerde warmte kunnen gebruiken in bijvoorbeeld warmtenetten.

We richten ons bij het verduurzamen van de ICT, naast het verduurzamen van datacenters, op het verlengen van de levensduur van apparaten, het verduurzamen van software en bewustwording bij medewerkers.

Waarde Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) per ODC

Waarde Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) per ODC In %
20192020202120222023
ODC RWS-DJI79%80%81%82%82%
ODC Belastingdienst72%73%73%74%73%
ODC Haaglanden81%84%83%83%84%
ODC Noord81%81%83%80%79%

Bron: inventarisatie

Brontabel als csv (168 bytes)