Feiten & cijfers over ICT

Verduurzaming van ICT-beleid is een van de middelen om de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid te bereiken. In de inkoopstrategie Inkopen met Impact (pagina 24) wordt ICT zelfs aangemerkt als een van de onderwerpen waarvan het Rijk verwacht er de meeste, duurzame impact mee te maken.

Bij het behalen van de klimaatdoelstellingen zijn de verduurzamingsprojecten van het Rijk in vier ICT-speerpunten op te delen:

  • Vanaf 2021 een duurzame producten- en dienstencatalogus voeren.
  • Zorgen voor een duurzame inkoop vanaf 2021.
  • Uitsluitend bezitten of gebruiken van duurzame datacenters in 2022.
  • Het nastreven van groen en duurzaam werken en de CO2-voetafdruk minimaliseren.

Efficiënte datacenters

Het Rijk werkt continu aan het verduurzamen van zijn ICT-voorzieningen. Dit gebeurde de afgelopen jaren onder meer door de ongeveer 60 lokale datacenters terug te brengen naar de huidige 4 overheidsdatacenters (ODC’s). Door minder datacenters te gebruiken en ervoor te zorgen dat de ODC’s energie-efficiënt zijn, besparen we energie. 

In 2030 willen we dat de Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) minimaal 50 procent bedraagt. De DCiE is het verhoudingsgetal dat bestaat uit het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van de IT-apparatuur gedeeld door het jaarlijkse elektriciteitsgebruik voor het gehele datacenter. Dit getal geeft weer welk deel van de gebruikte energie door de IT-apparatuur wordt verbruikt.

Waarde Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) per ODC

Waarde Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) per ODC In %
20172018201920202021
ODC RWS-DJI76%79%79%80%81%
ODC Belastingdienst66%71%72%73%73%
ODC Haaglanden76%82%81%84%83%
ODC Noord80%82%81%81%83%
Brontabel als csv (168 bytes)

Duurzaamheid in aanbestedingen

Ook in de inkoop- en aanbestedingstrajecten van het Rijk wordt voortdurend gestreefd naar verdere verduurzaming. Zo zijn in 2021 de winnaars van de aanbesteding ’RijksOverheid Aanbesteding voor Datacenters 2021’ (ROAD2021) bekendgemaakt. De opdracht is het leveren van datacenter-, netwerk-, en beveiligingstechnologie en bijbehorende dienstverlening voor vooral het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In deze aanbesteding gold duurzaamheid als belangrijk criterium. 

Verder verwacht het Rijk van zijn leveranciers dat zij bijdragen aan het doel om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent voor datacenters dat in 2030 alle hardware en netwerken moeten voldoen aan Energy Star-eisen. Ook moeten ze energie-efficiënte hardware en netwerken inkopen.

Lees meer

Zijn we al goed op weg of moet er meer gebeuren? Bekijk wat de ICT-doelen zijn