Personeel & Organisatie

Ook waar het gaat om het bedrijfsvoeringsthema Personeel en Organisatie is verduurzaming mogelijk. HR-professionals bij de Rijksoverheid spannen zich bijvoorbeeld al lange tijd in voor arbeidsparticipatie, waarbij vier sporen worden bewandeld. Bij het onderdeel Doelen lees je wat de Rijksoverheid wil bereiken, en hoe aan meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt gewerkt. Kansen zijn er ook bij het vergroten van kennis en bewustwording, door duurzaamheid onderdeel te maken van de interne opleidingen voor rijksambtenaren en van de onboarding.
 
Daarnaast wil de Rijksoverheid de duurzaamste cao van Nederland tot stand brengen. Onder alle rijksmedewerkers is uitgevraagd welke ideeën ze daarvoor hadden. 14 experimententeams gingen verder met de meest kansrijke ideeën, en werkten die via de methode Design voor Duurzaam uit. De komende maanden staan in het teken van het opschalen van de experimenten en - als ze rijp genoeg zijn - volgt inbreng bij de cao-besprekingen tussen werkgevers en vakbonden. Lees er meer over in onze artikelen en bekijk de video.