Presentatie tijdens het event

Workshop zwerfafval en in gesprek over duurzaam gedrag: dit was de Nationale Klimaatweek

De maand november trapten we af met de Nationale Klimaatweek. Deze week stond in het teken van inspiratie, informatie en activatie om minder CO2 uit te stoten en meer (energie) te besparen. Ook binnen het Rijk moet er nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-reductie te behalen. Om dit onder de aandacht te brengen, organiseerden ministeries diverse activiteiten, zoals een workshop zwerfafval op het strand van Scheveningen. Ook hesen ze de speciale NKW-vlag. 

In deze nieuwsbrief blikken we vooral terug op die Klimaatweek. Maar de afgelopen maand was er ook veel ander nieuws te melden over energie en gas, en was dit ook het onderwerp van onze tweede podcast. Tot slot lees je meer over hoe Defensie duurzaamheid oppakt en praten we na over de Circulaire Beurs. 

Veel lees- en luisterplezier!
 

Terugblik op de Nationale Klimaatweek: in gesprek over duurzaam gedrag

Van 31 oktober t/m 6 november vond de Nationale Klimaatweek plaats. De gehele week organiseerden ministeries diverse activiteiten om intern de verduurzaming van de bedrijfsvoering onder de aandacht te brengen. Er waren wandelingen, duurzame spelen, challenges, presentaties van onder meer Helga van Leur en Willemijn Hoebert en exposities van Jos Brölmann Art en Rem van den Bosch. Om te laten zien dat het klimaat hoog op de agenda staat, hesen vele ministeries de vlag. 

Plastic zwerfafval
Ook was er tijdens de Nationale Klimaatweek aandacht voor plastic zwerfafval. Medewerkers van het ministerie van SZW en andere Rijksambtenaren verzamelden afval op het strand met Krista Kuipers, de plaatsvervangend secretaris-generaal van SZW. Plastic Soup Surfer Merijn Tinga inspireerde en begeleidde de juttende ambtenaren. Zijn boodschap: ook één persoon kan veel bereiken.

In gesprek over duurzaam gedrag tijdens de Nationale Klimaatweek

NKW fotocollage
Beeld: ©Rijksoverheid

Defensie wil van hoog tot laag verduurzamen

Defensie heeft een hoge ambitie waar het gaat om haar bijdrage aan een klimaatneutrale wereld. Die ambitie neemt generaal Wilfred Rietdijk, directeur bedrijfsvoering bij Defensie ook mee in zijn rol van portefeuillehouder en aanjager voor de verduurzaming van de Rijksbedrijfsvoering in de Interdepartementale Comissie Bedrijfsvoering Rijk (ICBR). Hier is hij een van de vijf ambassadeurs voor het thema Duurzaamheid. Verduurzamen gaat vaak samen met innovatie. En innovatie gaat gepaard met leermomenten. Rietdijk zegt daar over: “En die zijn heel belangrijk. Je moet fouten durven maken, als je er maar van leert. En erom kunt lachen. Wat mij betreft doen we dat ook als het om de rijksbedrijfsvoering gaat. Een beetje lef mag daar wel getoond worden.” Benieuwd hoe Defensie bijdraagt aan de duurzaamheidsambities? Lees hier het hele verhaal.   

Meer slagkracht met minder energie: het moet, dus het kan!

Defensie test een drone

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hard op weg naar certificatie CO2-prestatieladder

Verschillende ministeries zijn bezig met de certificering voor de CO2-prestatieladder. Het doel van VWS is om eind 2022 het certificaat voor trede 3 van de ladder te behalen. Deze trede richt zich op het verminderen van de eigen CO2-uitstoot uit energieverbruik in de panden en van zakelijk reizen. In 2019 stootte VWS ruim 13.000 ton CO2 uit, in 2021 ca. 10.000 ton. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden stoot 19 ton uit per jaar. Hoe het ministerie haar CO2-uitstoot wil verminderen? Lees het artikel hier. 

VWS begonnen aan klim CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder

De Circulaire Beurs: een geslaagde dag met duurzame ontmoetingen en inspirerende workshops

Collega’s van de Rijksoverheid en het bedrijfsleven kwamen op donderdag 10 november bij elkaar op de Circulaire Beurs in de Fokker Terminal, Den Haag. Deze dag stond in het teken van elkaar ontmoeten en je laten inspireren op het gebied van de overstap naar een circulaire economie. Dat betekent voor de Rijksoverheid: 50 procent minder grondstofgebruik in 2030 en 100 procent circulair in 2050.

Het Rijk is als een mammoettanker, zei CPO Rijk André Weimar op het podium. Niet wendbaar. Zowel het publiek als het gesprekspanel trekt de vergelijking door: als de organisatie een log schip is, wees dan zelf de havenmeester. Rachel Kuijlenberg, programmamanager Circulaire bedrijfsvoering bij de Haagse Hogeschool: “Dat vraagt om ambtelijke moed en levert misschien spanning op met de loyaliteit die veel ambtenaren voelen bij het uitvoeren van beleid dat er nu eenmaal ligt.” Lees er meer over in dit artikel. 
 

Tijd voor ambtelijke moed

Circulaire beurs - groepsgesprek op podium met op de achtergrond een foto van de aarde
Beeld: Rijksoverheid

Maximaal grondstoffen en energie terugwinnen uit afval

Op het beursplein stond onder meer afvalverwerker Attero. Grondstoffen en energie terugwinnen uit afval is hun missie. Vanaf 1 januari 2023 verwerken zij het restafval, groente-, fruit- en tuinafval en swill (gft-afval dat bestaat uit gekookte etensresten) van de Rijksoverheid . Die samenwerking is het resultaat van een aanbesteding waarin duurzaamheid echt centraal stond. Robert Corijn, Marketingmanager bij Attero: “ Wij combineren twee treden van de R-ladder: Recover en Recycling. In het kort komt het erop neer dat we zoveel mogelijk recyclebare materialen uit het afval halen om waar mogelijk te verwerken tot nieuwe grondstoffen. De rest zetten we om in energie. Bij het opwekken van energie door verbranding gaan grondstoffen verloren, maar die energie is wel weer van waarde. Het gaat er uiteindelijk niet om dat we nooit grondstoffen verbruiken, maar dat we de aarde niet uitputten. Daarvoor moeten we wel zoveel mogelijk hergebruiken en toe naar een economie die bijna helemaal circulair is. Ook daarin zullen we nieuwe grondstoffen nodig hebben, maar een heel stuk minder.” Lees hier meer over hun kijk op circulariteit.

“Eerlijk verhaal: nieuwe grondstoffen blijven we nodig hebben”

foto van afval

Verander Black Friday in Green Friday

25 november was het Black Friday. Een dag die in het teken staat van heel veel aanbiedingen die verleiden tot consumeren. Terwijl het de laatste jaren duidelijk werd dat we juist moeten consumínderen. Ook het Rijk is bewust bezig met minder kopen. Bijvoorbeeld door kantoormeubilair te laten reparen en her te gebruiken, in plaats van nieuw in te kopen. Benieuwd wat het Rijk nog meer doet aan consuminderen? Lees het artikel hier. 

Black Friday: hét moment om te consuminderen

Green Friday
Beeld: ©Rijksoverheid

Deze winter extra elektriciteit en gas besparen bij het Rijk

Sinds deze zomer zit Nederland officieel in een gascrisis: de energieprijzen blijven stijgen en het einde is nog niet in zicht. Daarom heeft de Rijksoverheid deze winter als doel om 15 procent extra gas te besparen in de Rijksbedrijfsvoering. De verwarming is lager gezet, de verlichting gaat op sommige plekken (eerder) uit en er is extra aandacht voor beter energiemanagement om te voorkomen dat warmte weglekt uit gebouwen. Meer over de aanpak van het Rijk en de daarbij horende uitdagingen hoor je van Martine Meerburg in de tweede Denk Doe Duurzaam Podcast. Martine Meerburg is de coördinator van de rijksbrede gasreductie vanuit haar functie als coördinerend beleidsmedewerker duurzaamheid, faciliteiten en huisvesting bij het ministerie BZK. 

De Denk Doe Duurzaam Podcast aflevering 2: 15% gasreductie bij het Rijk

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.