Deze winter 15% gasreductie in de rijkskantoren

Sinds deze zomer zit Nederland officieel in een gascrisis, waarvan het eind nog niet in zicht is. Dit betekent stijgende energieprijzen, maar ook in het ergste geval risico’s van schaarste of verstoringen. De Europese Commissie heeft als reactie hierop het winterpakket “save gas for a safe winter” vastgesteld. Daarom gaat de rijksoverheid deze winter alle mogelijkheden inzetten om 15% gas te besparen in de Rijksbedrijfsvoering. Wat betekent dat precies voor de panden van het Rijk? En wat kunnen gebruikers van de gebouwen zelf doen om te helpen?

Warmtepomp

De afgelopen maanden is in de meeste Rijkskantoren, waar dat technisch en organisatorisch mogelijk was, ‘de knop omgezet’.  Dat wil zeggen dat de verwarming 2 graden lager is gezet en de koeling 2 graden minder. “Nu het buiten kouder wordt, beginnen gebruikers wellicht te merken dat het op kantoor ook koeler en donkerder is,” zegt Martine Meerburg, de coördinator van de rijksbrede gasreductie vanuit haar functie als coördinerend beleidsmedewerker duurzaamheid voor faciliteiten- en huisvestingsbeleid bij BZK. “Het Rijk werkt structureel aan het verduurzamen van de huisvesting, verminderen van ons energieverbruik hoort daarbij. Ook vanuit onze voorbeeldrol naar burgers en bedrijven. Door de situatie in de wereld worden nu extra maatregelen genomen, die direct of in ieder geval deze winter nog effect hebben”. 

Wat gaat er gebeuren?

Voor deze winter is de gewenste besparing 15% gasreductie en daarnaast ook nog zoveel mogelijk elektriciteitsbesparing. Ruim 40% van de elektriciteit wordt namelijk in Nederland met gas opgewekt. Alle vastgoedportefeuilles van het Rijk dragen daarin hun steentje bij. Denk daarbij naast de Rijkskantoren aan de Rechtbanken, gevangenissen en kazernes. Alle ministeries zijn verantwoordelijk voor hun eigen besparing. Naast het lager zetten van de verwarming, wordt bijvoorbeeld gekeken welke ruimtes niet of minder verwarmd hoeven te worden, zoals de entrees van de kantoren, en waar de verlichting minder of (eerder) uit kan. Ook is er extra aandacht voor beter energiemanagement om te voorkomen dat warmte weglekt uit gebouwen. Het Rijkvastgoedbedrijf heeft, als beheerder van de gebouwen, tools ontwikkeld om samen met de installateur te kijken wat voor maatregelen er mogelijk zijn binnen de panden. Denk aan het per pand nalopen en aanpassen van instellingen van installaties of onderzoek en actie bij onverwacht veel energieverbruik van panden met goede energielabels. Voor archieven en laboratoria wordt expliciet gekeken naar de benodigde luchtbevochtiging en ventilatie. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijkheid van de ingestelde ruimtecondities van ICT ruimtes.

Man bekijkt de een plattegrond

Wat kan jij doen?

“Ontmoetingen geven mij energie.”, zegt Martine Meerburg. “Ik ben heel blij om regelmatig op kantoor te werken, zeker omdat ik dit jaar begonnen ben met deze baan. Nu in bijna alle kantoren de basistemperatuur lager is gezet, leveren we echter allemaal wat comfort in. We begrijpen dat niet iedereen daar even gelukkig mee is. Mijn tips: Zoek, als dat mogelijk is, een werkplek aan de zonnige kant van je kantoor. Leg een warme trui of vest in je locker, neem een (grote) beker mee voor koffie en thee, open de zonwering als de zon niet op je scherm schijnt en sluit zowel je computer goed af als de ramen en deuren als je weggaat. Wees op kantoor net zo energiebewust als thuis. En voorkom thuis onnodig energieverbruik als je op pad bent. Zet de kachel weer laag en doe het licht uit. Dat scheelt behoorlijk, omdat ondertussen onze kantoren verlicht en verwarmd worden. Mocht iemand om medische redenen meer warmte nodig hebben, dan is dit nog steeds mogelijk. We hopen op begrip in deze tijden van crisis”. 

Zet de knop om
Beeld: ©Rijksoverheid

Meten is weten

De afgelopen vijf jaar heeft het Rijk in totaal gemiddeld tussen de 90 – 100 miljoen m3 gas verbruikt. Het gaat deze winter dus om een beoogde reductie van circa 15 miljoen m3. Het 2 graden lager instellen van de temperatuur levert naar verwachting in de kantoren een besparing van vijf tot 10% op. Vanaf november zal maandelijks over de voortgang gerapporteerd worden. Je vindt deze monitor t.z.t. op www.denkdoeduurzaam.nl.