“Eerlijk verhaal: nieuwe grondstoffen blijven we nodig hebben”

Maximaal grondstoffen en energie terugwinnen uit afval, dat is de missie van afvalverwerker Attero. Vanaf 1 januari 2023 gaat dit bedrijf het restafval, groente-, fruit- en tuinafval en swill van de Rijksoverheid verwerken. Die samenwerking is het resultaat van een aanbesteding waarin duurzaamheid echt centraal stond. Robert Corijn, marketingmanager bij Attero, is optimistisch én realistisch over de doelen van het Rijk op het gebied van circulaire economie.

foto van afval

Attero werkt al sinds 1929 landelijk en internationaal aan het optimaal benutten van afval. Het bedrijf combineert daarvoor twee treden van de R-ladder: Recover en Recycling. “In het kort komt het erop neer dat onze scheidings- en sorteerinstallaties zoveel mogelijk recyclebare materialen uit het afval halen, zoals kunststoffen, drankenkartons, metalen en etensresten”, legt Robert uit. “Die recyclen we waar mogelijk tot nieuwe grondstoffen en zetten we voor de rest om in energie.” 

Circulair gft-afval

De Rijksoverheid streeft er in haar bedrijfsvoering naar om in 2030 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. In 2050 moet de bedrijfsvoering zelfs volledig circulair zijn. Hoe haalbaar is zo’n volledige kringloop voor de verschillende soorten afval? “Bij gft-afval is dit in principe mogelijk”, vertelt Robert. “Dit afval, bij de Rijksoverheid vooral etensresten, gaat bij Attero een vergistingsinstallatie in, waarin micro-organismen het afbreken. Dat levert biogas op, dat we afvangen, opwerken en in het plaatselijke gasnet injecteren. Dat is een schoon alternatief voor fossiel aardgas. Wat er overblijft van het groenafval gaat de compostering in. We maken er hoogwaardige compost van voor de akkerbouw, de aanplant van bomen of de aanleg van recreatiegebieden en sportvelden. Consumenten vinden deze compost ook terug in tuinaarde. Er gaat bijna niets verloren, afgezien van afval dat verkeerd is weggegooid bij het gft.”

Foto Robert Corijn
Robert Corijn

Verbranden en storten

Hoe zit het met de rest van het afval? “Uit het restafval scheiden we de plastic verpakkingen. Ook het organisch afval halen we eruit om groengas uit te produceren”, vertelt Robert. “Kunststoffen sorteren we vervolgens op soort. Petflesjes bij elkaar, folies, et cetera. Het wordt gewassen, verkleind en tot nieuwe kunststofkorrels gegranuleerd, zodat er weer nieuwe producten van kunnen worden gemaakt.” Afval dat niet te recyclen is, gaat naar de afvalenergiecentrales in Moerdijk en Wijster; zij verwerken het tot energie. 

“Het verbranden van restafval vinden we bij Attero waardevol en verantwoord”, vertelt Robert. “Het levert energie op in de vorm van groen gas, stoom, warmte en elektriciteit. En nog voor de helft groen ook. Daarvoor hoeven we geen olie, kolen of gas uit de aarde te halen. Naast windenergie is energie uit afval al jaren de grootste bron van duurzame energie in ons land.” Maar ook storten zal nodig blijven, want er zijn stoffen die je helemaal niet terug wilt brengen in de kringloop. “PFAS bijvoorbeeld: deze groep van giftige stoffen is nog maar kort bekend en we hebben nog geen betere oplossing voor het opruimen hiervan dan storten.”

Uitputting voorkomen

Een volledig circulaire economie ziet Robert dan ook niet voor zich. “Wij werken niet voor niets met een gecombineerd afvalverwerkingssysteem tot nieuwe grondstoffen én energie”, legt hij uit. “Bij het opwekken van energie door verbranding gaan grondstoffen verloren, maar die energie is wel weer van waarde. Het gaat er uiteindelijk niet om dat we nooit grondstoffen verbruiken, maar dat we de aarde niet uitputten. Daarvoor moeten we wel zoveel mogelijk hergebruiken en toe naar een economie die bijna helemaal circulair is. Ook daarin zullen we nieuwe grondstoffen nodig hebben, maar een heel stuk minder.”

Ambitieuze aanbesteding

“Ik vind het te prijzen dat de Rijksoverheid in haar aanbesteding prioriteit heeft gegeven aan circulariteit”, zegt Robert. “Vaak is duurzaamheid een mooi streven, maar gaat de meeste aandacht in zo’n aanbesteding toch uit naar prijs of efficiëntie. Zo’n aanbesteding met de focus op duurzaamheid geeft ondernemers ook een stimulans om te blijven innoveren.” 

Een aanbeveling die Robert de Rijksoverheid nog wil doen? “Die aanbeveling zou voor de afdelingen inkoop zijn. Mooi dat het afval van de ministeries wordt gerecycled, maar het wordt pas echt een kringloop als alles wat de Rijksoverheid inkoopt voor een deel uit gerecyclede materialen bestaat. Dat gebeurt al in sommige inkoopcategorieën, maar het is een mooi streven om dit naar alle inkoopcategorieën uit te breiden.”

Circulaire beurs op 10 november

Wil je nou meer te weten komen over circulariteit en hoe je de R-ladder nou toepast in jouw bedrijfsvoering? Kom dan naar de Circulaire Beurs. De Circulaire Beurs vindt plaats op 10 november in Den Haag en is toegankelijk voor alle rijksambtenaren. Meer informatie over het event en de inschrijflink vind je hier. We hopen je daar te zien!