Aanbod voor aanbestedende overheidsdiensten

In de verantwoordingsmaand mei of snel daarna laten departementen weer hun duurzame prestaties zien in hun jaarverslagen, en ook rijksbreed vertellen we de Tweede Kamer hoe het ervoor staat. Alvast een spoiler, en vast niet de eerste keer dat je het leest: er is werk aan de winkel. Gelukkig zijn er genoeg inspirerende voorbeelden en wordt er ook hulp geboden. Zo bespaarde de logistieke Haagse Hub in het eerste jaar van haar bestaan al 3,51 ton aan CO2-uitstoot, zorgt de Rijksmarktplaats voor data-veilig, milieubewust en sociale afvoer van meubilair en ICT en stelt EZK 15 miljoen euro beschikbaar voor innovatiecompetities in de vorm van een SBIR (Small Business Innovation Research) of een innovatiepartnerschap.

Verder in deze nieuwsbrief: inmiddels werken we al ruim een jaar vanuit huis. Hoe ervaren ambtenaren met een arbeidsbijzonderheid het thuiswerken? En maak kennis met de League of Extraordinary People Rijk! Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

EZK: 15 miljoen euro voor innovatieve duurzame aanbestedingen

Het Rijk wil landelijk innovatie en ondernemerschap stimuleren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2021 daarom in totaal 15 miljoen euro beschikbaar voor innovatiecompetities in de vorm van een SBIR (Small Business Innovation Research) of een innovatiepartnerschap. Honoreren van voorstellen gaat op volgorde van binnenkomst en inschrijven moet tussen 17 tot en met 31 mei 2021, dus wees er snel bij!
 

EZK stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve duurzame aanbestedingen

oproep_ezk

Rijksmarktplaats geeft kantoormeubilair tweede leven

Langer doen met spullen: ook het Rijk gooit niet zomaar weg wat nog niet op is. De directie Domeinen Roerende Zaken van het ministerie van Financiën zorgt voor een goede afvoer van alle roerende goederen die de Rijksoverheid niet meer gebruikt. Maar ze dragen ook bij aan een circulaire en duurzame bedrijfsvoering bij het Rijk. Hoe zij data-veilig, milieubewust én sociaal te werk gaan, onder andere met behulp van de Rijksmarktplaats voor kantoormeubilair, lees je in dit artikel op Denk Doe Duurzaam.

Rijksmarktplaats geeft kantoormeubilair tweede leven

rijksmarktplaats

Haagse Hub bespaart 3,51 ton aan CO2-uitstoot

Het Rijk wil de CO2-uitstoot in de steden verminderen, en in Den Haag zitten nogal wat gebouwen die bevoorraad moeten worden. De logistieke Haagse Hub, een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Den Haag, levert een waardevolle bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot: deze hub zorgde in 2020 voor een besparing van 3,51 ton CO2. Hoe de Haagse Hub dit voor elkaar kreeg? Peter van Boven, contractmanager categoriemanagement logistiek en betrokken bij de aanbesteding vanuit het IUC Belastingdienst, licht het toe in dit artikel.

Mooie prestatie van de Haagse Hub: 3,51 ton CO2-besparing in 2020

haagse_hub

Ken jij de League Rijk al?

Het Rijk vindt sociale duurzaamheid belangrijk en creëert daarom banen voor rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid. De League of Extraordinary People Rijk, het personeelsnetwerk van, voor en door rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid, probeert deze ambitie een boost te geven door zich in te zetten voor de emancipatie van deze medewerkers. Hun motto: met ons en door ons!

Ken jij de League Rijk al?

league_rijk

Thuiswerken, een vloek of een zegen?

Thuiswerken. Voor de één is het een vloek, voor de ander een zegen. Hoe is het om thuis te werken als je een beperking hebt? Denk Doe Duurzaam vroeg drie rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid naar hun ervaringen. Zinvolle informatie voor alle werkgevers die inclusie belangrijk vinden!

Thuiswerken, een vloek of een zegen? (On)beperkte rijksambtenaren aan het woord

thuiswerken

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.