Ken jij de League Rijk al?

Het Rijk vindt sociale duurzaamheid belangrijk. Daarom staan diversiteit, inclusie en goed werkgeverschap hoog op de agenda. Daarom creëert het Rijk banen voor rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid: mensen voor wie het door een psychische of fysieke bijzonderheid lastiger is om werk te vinden en te behouden. En niet zomaar een baan, maar zinvol en inspirerend werk. Hoe kun je daar als werkgever voor zorgen? Om te beginnen: door het gesprek aan te gaan. De League of Extraordinary People Rijk, het personeelsnetwerk van, voor en door rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid, probeert deze ambitie een boost te geven door zich in te zetten voor de emancipatie van deze medewerkers. Hun motto: met ons en door ons!

Iris Westhoff
Iris Westhoff. Foto: Marco Heyda

De League Rijk: overkoepelend orgaan

De League Rijk is in 2019 opgericht als een rijksbreed netwerk voor en door rijksambtenaren met een arbeidsbeperking. Denk bijvoorbeeld aan een psychische of fysieke beperking, een chronische ziekte, een zintuiglijke beperking (blind, doof) of een DSM-diagnose (autisme, adhd, etc.). Het netwerk spreekt hierin liever van een ‘arbeidsbijzonderheid’. “We erkennen dat we afwijken van de norm, zonder het predicaat ¨beperkt¨ te accepteren”, legt Iris Westhoff uit. Ze werkt als senior beleidsmedewerker banenafspraak bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is daarnaast kernteamlid van de League Rijk. In haar werk houdt zij zich hoofdzakelijk bezig met het dossier Instroom Arbeidsbeperkten en met beleid maken voor het uitvoeren van de banenafspraak.

Doelen van de League Rijk

De League Rijk heeft verschillende doelen:

  • Beleid rondom baancreatie gunstig proberen te beïnvloeden voor rijksambtenaren met een arbeidsbijzonderheid.
  • Via de League Rijk: belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding, dialoog aangaan. Lokale Leagues: mensen uit de doelgroep met elkaar in contact brengen.
  • Strijden voor de emancipatie van collega’s met een arbeidsbijzonderheid. Vanuit het principe 'Nothing About Us Without Us', gaat de League een stapje verder: met ons en dóór ons. Bijvoorbeeld door aan te schuiven bij en mee te denken in het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO) en zo te lobbyen voor gelijke beloning en carrièrekansen toegankelijke bedrijfsmiddelen, aangepaste werkplekken en afspraken over communicatie.
  • Organiseren van sociale activiteiten voor deze medewerkers, bijvoorbeeld via gezamenlijke online koffiemomenten en lunches via Cisco WebEx, een videovergadersoftware die bij het Rijk wordt gebruikt. Extra belangrijk sinds er door corona verplicht wordt thuisgewerkt.

Oog hebben voor de kwaliteiten en ambities van deze medewerkers

Volgens Iris is het voor het Rijk niet zozeer lastig om medewerkers met een arbeidsbijzonderheid te werven, maar meer om ze te behouden. De League Rijk ziet namelijk dat er vaak te weinig oog is voor de kwaliteiten en ambities van medewerkers met een arbeidsbijzonderheid. “De meeste medewerkers in onze achterban is bij het Rijk ingestroomd via de banenafspraak en worden daarom vaak in een functie onder hun opleidingsniveau geplaatst”, licht Iris toe. “Of je krijgt minder salaris.” Iris denkt dat dit komt omdat deze medewerkers gezien worden als “een risico, een kostenpost op de begroting”.

Oppassen voor verspilling van talent

Een misvatting en verspilling van talent, vindt de League Rijk. Iris: “Mensen met een arbeidsbijzonderheid creëren ook waarde. Ze zijn al hun hele leven gewend om zich aan te passen aan een omgeving die niet op hen is afgestemd. Dus ze hebben een goed ontwikkeld aanpassingsvermogen en zijn daardoor creatief in snel oplossingen vinden voor allerlei problemen waar ze in hun werk tegenaanlopen. Dit is voor hen zo vanzelfsprekend geworden, dat ze hierin onbewust bekwaam zijn. Zo moeten mensen met autisme zich een andere manier van communiceren aanmeten en zijn mensen met een fysieke beperking creatief in het nemen van obstakels en hindernissen in de omgeving. Het thuiswerken en videovergaderen is juist voor veel mensen uit onze achterban een zeer welkome aanpassing.

Samen in gesprek met de werkgever

Belangrijk is volgens haar dat medewerkers met een arbeidsbijzonderheid ondersteund worden in hun emancipatieproces en ingezet worden op hun kwaliteiten. Iris: “De League Rijk is er voor alle medewerkers met een arbeidsbijzonderheid, ongeacht onder welke wet- of regelgeving iemand valt.” Daarom proberen we in dialoog te komen en te blijven met onze werkgever. Samen mét onze werkgever willen wij vormgeven aan onze gezamenlijke toekomst. Als je met elkaar verder moet, dan moet je dat op een manier doen die voor beide partijen zinvol is."

Maak zelf het verschil en wordt actief bij de League!

Wil je meer weten over de League? Lees dan dit interview met Iris en volg de League of Extraordinary People op LinkedIn! Werkgevers bij het Rijk die in gesprek willen treden met de League, kunnen daarvoor mailen naar league@onbeperktedenkers.nl. Wil je de League met raad en daad terzijde staan? Meld je aan als Onbeperkte Denker. De beweging Onbeperkte Denkers zet zich in om de inclusiviteit op de werkvloer bij het Rijk te stimuleren. Wil je zelf een League beginnen bij jouw rijksonderdeel of op een andere manier actief worden in de League, mail dan naar league@onbeperktedenkers.nl.