EZK stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve duurzame aanbestedingen

Het Rijk wil landelijk innovatie en ondernemerschap stimuleren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in 2021 daarom in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor innovatiecompetities in de vorm van een SBIR (Small Business Innovation Research) of een innovatiepartnerschap. 

oproep_ezk

In een oproep in de Staatscourant roept demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van EZK aanbestedende overheidsdiensten op om concrete voorstellen aan haar voor te leggen voor een innovatiecompetitie in de vorm van SBIR of een innovatiepartnerschap. Ze hoopt vooral voorstellen te krijgen voor concrete en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en het duurzamer, sneller, betrouwbaarder of veiliger (blijven) vervullen van overheidstaken. 

Per project is maximaal 500.000 euro beschikbaar

EZK stelt co-financiering beschikbaar voor SBIR’s en Innovatiepartnerschappen voor een maximum van 500.000 euro per project. Door SBIR’s en Innovatiepartnerschappen financieel te ondersteunen wil het ministerie bijdragen aan het realiseren van de gestelde missies in de Kennis- en Innovatieagenda’s 2020–2023.

Start je een aanbesteding voor een innovatieve oplossing? Dien een voorstel in!

Vanaf 17 mei om 10.00 uur tot uiterlijk t/m 31 mei 2021 om 16.00 uur kunnen aanbestedende diensten of speciale sectorbedrijven in de vorm van een SBIR of innovatiepartnerschap hun innovatieve voorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Honoreren van voorstellen gaat op volgorde van binnenkomst, dus wees er snel bij. Voor het indienen van het voorstel is een formulier beschikbaar op de informatiepagina van het RVO. Heb je nu al vragen, neem dan contact op met SBIR@rvo.nl. De hele oproep van staatssecretaris Keijzer vind je in de Staatscourant.

Rectificatie: in een eerdere publicatie en in onze nieuwsbrief staat per abuis dat er 15 miljoen beschikbaar is. Dat is helaas een tikfout, er miste een komma. Excuus voor de verwarring.