Mooie prestatie van de Haagse Hub: 3,51 ton CO2-besparing in 2020

Het Rijk wil de CO2-uitstoot in de steden verminderen. Zo wil het bijdragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen vergeleken met 1990. De logistieke Haagse Hub, een samenwerking tussen het Rijk en de gemeente Den Haag, levert hier een waardevolle bijdrage aan. En hoe: deze hub zorgde in 2020 voor een besparing van 3,51 ton CO2, zo blijkt uit de prestaties gebaseerd op de deelnemende diensten aan deze hub.

logistieke_haagse_hub

Minder verkeersbewegingen door Haagse Hub

De Haagse Hub is een fysieke locatie aan de rand van de stad die voor minder verkeersbewegingen moet zorgen bij het bevoorraden van kantoren in de binnenstad. Door met zero-emissie voertuigen leveringen via deze hub te bundelen wordt verkeer naar en uit de binnenstad gebundeld. De hub, die op 1 januari 2020 van start ging, maakt deel uit van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek tussen het Rijk en de gemeente Den Haag en is als voorbeeld opgenomen in de inkoopstrategie Inkopen met Impact.

Peter van Boven
Peter van Boven

Voertuigen hub rijden op volledig groene stroom

In 2020 was de CO2-uitstoot 0%. “Dat is omdat we met zero-emissie voertuigen rijden”, licht Peter van Boven toe, contractmanager categoriemanagement logistiek en betrokken bij de aanbesteding vanuit het IUC Belastingdienst. "Wat belangrijk is om daarbij te vermelden, is dat deze voertuigen op volledig groene stroom rijden."

Besparing vergelijkbaar met uitstoot 55 middelgrote gezinsauto's

De besparing van 3,51 ton CO2 is op basis van een EURO5-voertuig die ingezet zou zijn voor de dienstverlening. Voor de beeldvorming, deze besparing is te vergelijken met:

  • 19 kg NOx, dit staat gelijk aan een colonne van 55 middelgrote gezinsauto's  die van Utrecht naar Moskou gaan, en terug.
  • 3,51 ton CO2, wat gelijk staat aan +/- 25  keer vliegen van Amsterdam naar Parijs.
  • 0,5 kg fijnstof, wat gelijk staat aan 14 bestelbusjes die een jaar lang rondrijden.

De cijfers zijn gebaseerd  op:

  • 22 deelnemende leveranciers
  • 132 locaties
  • 1420 ritten
  • 10.965 verreden kilometers
  • 454 ton verscheepte goederen

Meting CO2-uitstoot via specifieke data

Ondanks dat zero-emissie voertuigen geen CO2-uitstoot veroorzaken, hield de hub wel de stroomuitstoot bij van deze voertuigen. Peter: “Wij gaan daarin zelfs een stapje verder, want we vragen aan degene die een rit maakt om de uitstoot nauwkeurig bij te houden. Zo krijg je zuivere data.” Hij erkent dat dit wel wat vraagt van degenen die dit bij moeten houden. “Maar hoe nauwkeuriger je het bij kunt houden, hoe nauwkeuriger je het kunt koppelen aan een rit of een locatie.’ 

Meetniveaus leveranciers uitstoot van goud naar bron

De hub werkt op deze manier met een data-invoer in de wagens, die het stroomverbruik meet. Leveranciers kunnen groeien van brons, via zilver naar goud. “Bij goud is alles tiptop in orde. Bij zilver weet je het één en ander over je uitstoot te melden en houd je deze ook bij. Maar je kunt bij zilver de uitstoot nog wel beter specificeren naar het daadwerkelijke verbruik van het voertuig. Bij brons zit er nog een verbeterslag in, bijvoorbeeld als je het nog niet zelf bijhoudt maar de fabrieksopgaven gebruikt om je uitstoot te berekenen.” Volgens Peter zijn er, ondanks deze mooie prestatie, dus nog verbeteringen mogelijk.

Unieke samenwerking

De contractmanager noemt de samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het Rijk ‘uniek’, en is extra trots op dat er ook private partijen zoals Shell, TNO en CAK aan deze hub meewerken. “Dat maakt het nog unieker, dat deze private partijen deelnemen binnen dit rijkscontract.”

Geleerde lessen na 1 jaar Haagse Hub

Na een jaar Haagse Hub kan Peter een aantal conclusies trekken. Volgens hen is de belangrijkste dat ze geleerd hebben dat je je CO2-doelstelling niet alleen haalt door alleen zero-emissievrije voertuigen in te zetten. “Bundelen van verkeersstromen geeft de meeste besparing. Dus door ervoor te zorgen dat je wagens die rijden, vol met goederen zijn.”
 

Doel hub: emissievrije binnenstad in 2025

Het doel van de Haagse Hub is een emissievrije Haagse binnenstad in 2025 te creëren. Voor 2021 is het doel om de het aantal locaties verder uit te breiden. “En dat leveranciers, ook vanuit hun logistieke keten, niet meer de stad in hoeven te rijden.” 

Meer weten over de Haagse Hub?

Wil je na het lezen van dit artikel meer weten over de Haagse Hub? Lees dan voor meer informatie dit eerdere interview met Peter: De Haagse Hub: Emissievrij vervoer in de binnenstad.