fysieke props van programma Denk Doe Duurzaam in een perk met gras. De props bestaan uit een fiets, een wereldbol met blaadje en twee mannetjes. Alle drie zijn ze vormgegeven als een estafettestok die mensen aan elkaar kunnen doorgeven.

Met circulariteit, convenanten en contractmanagement de crisis uit

Er begint steeds meer licht te schijnen aan het eind van de donkere coronatunnel. Hoewel we code rood voor corona steeds meer achter ons laten, toont het nieuwste IPCC-rapport dat het nu echt code rood is voor het klimaat. Het is niet voor niets dat drie deskundigen in het Nevi-team van Deskundigen Sustainability gezamenlijk pleiten voor een duurzaam herstel van de economie na corona.

Het Rijk wil dit onder meer bereiken door van duurzaam inkopen de standaard te maken, en ook na te gaan of afspraken worden nageleefd. Met goed contractmanagement kan veel impact worden gemaakt, zien we in deze nieuwsbrief. Een volgend praktijkverhaal laat zien dat het zelfs mogelijk is om circulariteit te combineren met social return, als je het slim aanpakt. Deze en andere voorbeelden van duurzame initiatieven vind je in deze nieuwsbrief.

Hoe meer mensen die de schouders onder (sociale) duurzaamheid zetten, hoe beter. Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging, maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

Duurzaam inkopen als ‘nieuw normaal’

Het herstel van de economie na de coronacrisis moet gericht zijn op duurzaamheid. Dat vinden Ivo Bonajo, Fredo Schotanus en Monique Plantinga van het Nevi Team van Deskundigen Sustainability. De crisis moet worden aangegrepen om meer geld in nieuwe, duurzame bedrijvigheid en banen te investeren. De drie deskundigen vertellen hoe zowel de overheid als het bedrijfsleven dit kunnen aanpakken.

Deskundigen pleiten voor duurzaam economisch herstel via inkoop

Windmolens in de avond
Beeld: Unsplash

De invloed van contractmanagement op duurzaamheid

Een contractmanager zorgt ervoor dat contractafspraken worden nagekomen en de gestelde doelen en resultaten worden behaald. En heeft daarmee dus ook invloed op duurzaamheid en sociale impact in de praktijk. Monique Sant, contractmanager bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, vertelt hoe zij samen met leveranciers zoveel mogelijk social return realiseert.

Zonder contractmanagement geen duurzame en sociale impact

Een hand zet een handtekening onder een contract
Beeld: Unsplash

CFIT-pact voor duurzamere smartphones en laptops

Mobiele telefoons en laptops zorgen jaarlijks voor zo’n 50 miljoen ton aan e-waste (elektronisch afval). Met het Circular en Fair ICT-pact (CFIT) slaan inkopers over de hele wereld de handen ineen om de ICT-markt duurzamer en socialer te maken. Op 14 juni 2021 tekenden de eerste zeven landen voor de CFIT-samenwerking.

Internationaal pact bundelt inkopers om de ICT-markt te verduurzamen

Elektronisch afval
Beeld: Unsplash

Ministeries EZK en LNV presenteren hun duurzaamheidsverslag

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceerden op 15 juni 2021 hun duurzaamheidsverslag over 2020. De ministeries slaagden er onder andere in om hun CO2-uitstoot te verlagen en het aantal elektrische auto’s in het wagenpark te vergroten. Vanwege de coronacrisis werden nauwelijks zakelijke reizen gemaakt, wat een gunstig effect op de CO2-uitstoot had (afname van 34%).

Duurzaamheidsverslag: Ministeries EZK en LNV boeken resultaten ondanks en dankzij de coronacrisis

Animatie uit filmpje over het duurzaamheidsverslag
Beeld: Filmpje Duurzaamheidsverslag EZK en LNV

Circulariteit én social return door succesvolle samenwerking

Circulaire dienstverlening combineren met inclusieve inzet? Dat klinkt misschien als te mooi om waar te zijn. De succesvolle samenwerking tussen de categorie Werkplekomgeving, Gispen en het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële inrichtingen laat zien dat het kan. Door kantoormeubilair te laten revitaliseren door gedetineerden bij In-Made, wordt zowel aan circulariteit als aan social return invulling gegeven. De betrokkenen delen hun ervaringen met deze mooie samenwerking.

Circulariteit én SROI door het revitaliseren van kantoormeubilair

Een kantoor met bureau en stoelen
Beeld: Unsplash

Van een uitkering naar ICT-inkoper bij de overheid

In de proeftuin met Conducto worden ICT’ers met een uitkering omgeschoold tot ICT-inkoper bij de overheid. Ronald Nijland werd op die manier omgeschoold tot contractmanager. Hij werkt nu als contractmanager Logistiek bij de Belastingdienst en vertelt over zijn ervaring met het omscholingstraject.

“Ik stapte uit mijn comfort zone, maar in een groeiende sector”

Ronald Nijland
Beeld: Ronald Nijland

CPO Rijk bezoekt duurzame initiatieven

In een nieuwe videoserie reist André Weimar, Chief Procurement Officer Rijk, door het land. Voor het thema Inkopen met Impact bezoekt hij verschillende duurzame inkoopprojecten van de Rijksoverheid. De initiatieven zijn gericht op eerlijke koffie voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en dienstfietsen voor de Belastingdienst.

Op reis langs bijzondere inkoopprojecten: van duurzame dienstfietsen tot eerlijke koffie

Inkopen met Impact. Aflevering Duurzaamheid

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.