Inspiratie voor impactvol inkopen en andere innovatieve initiatieven

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. En dat moet ook, want er is nog werk aan de winkel. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd voor je op een rijtje.

15e PIANOo congres logo

Impressie van het PIANOo congres ‘Inkopen doe je niet alleen’

Op 3 juni vond het 15e PIANOo congres plaats. Ruim 1300 deelnemers keken mee vanuit huis of kantoor en volgden deze dag online presentaties en workshops. Heb je het congres gemist? Je kunt gelukkig een groot aantal sessies terugkijken!

Innovatieve oplossingen met impact dankzij SBIR

Met Small Business Innovation Research (SBIR) dagen overheden ondernemers uit om, in onderlinge competitie, innovatieve producten of diensten te ontwikkelen. RVO heeft in het SBIR projectenboek 'Vindingrijk Aanbesteden II' 11 oproepen uit de periode 2011-2020 gebundeld. Alle oproepen zijn gelabeld met één of meerdere SDG’s. SBIR draagt dus bij aan de uitdagingen van overheidspartijen én aan de mondiale duurzame ontwikkelingsdoelen.

Veel verschillen tussen overheden omtrent duurzaam inkopen

De ene overheid koopt duurzamer in dan de andere, zo blijkt uit een artikel van Fredo Schotanus en Kim Gaaikema. Om dit te veranderen moet duurzaam inkopen in plaats van een best practice een common practice worden. In het artikel vind je suggesties voor publieke inkoop die hieraan bij kunnen dragen.

Nieuwe richtlijnen voor het opnemen van sociale criteria in openbare aanbestedingen

De Europese Commissie publiceerde de tweede editie van ‘Buying social: A guide to taking account of social considerations in public procurement’. Hierin staan praktische adviezen voor overheidsinkopers om rekening te houden met de sociale gevolgen van de goederen, diensten en werken die zij inkopen. Ter inspiratie staan in elk hoofdstuk voorbeelden van best practices en praktische handvatten.

Overheidsinkoop verantwoordelijk voor 18% van Nederlandse klimaatvoetafdruk

De overheid kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan een volledig circulaire economie in Nederland door maatschappelijk verantwoord in te kopen. 23% van de grondstoffen die nodig zijn voor onze levensstandaard worden ingekocht via de overheid. De klimaatimpact van alle ingekochte producten en diensten is 18 procent van de totale Nederlandse klimaatvoetafdruk, dat zijn 22 megaton CO2-equivalenten. Dit blijkt uit RIVM-onderzoek.

Rijksvastgoedbedrijf wil met vastgoed maatschappelijke meerwaarde creëren

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil als publieke dienst bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven die er liggen. Dat betekent dat bij élk project vanaf nu ook naar de kansen voor de omgeving wordt gekeken. Lees hier meer over in het interview met Programmamanager Elvera van de Panne.

Aanbesteding voeding voor justitiabelen

De Europese aanbesteding van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor voeding voor justitiabelen is gepubliceerd. Doel van deze aanbesteding is een passend contract met impact voor iedere locatie. Beperken van voedselverspilling en stimuleren van social return zijn onderdeel van de aanbesteding.

Van afwachten naar investeren in innovaties

Investeren in innovaties is onder andere belangrijk voor meer duurzaamheid. Overheidsorganisaties neigen echter te wachten met het uitvragen van innovaties tot een andere organisatie de eerste stap zet. Hoe je dit voorkomt door op een efficiënte manier te investeren, lees je in het artikel op PIANOo.

Dialoog over Nederland na de coronacrisis

De Rijksoverheid is de dialoog aangegaan met de samenleving over Nederland na de coronacrisis. Uit de gesprekken blijkt onder meer dat veel mensen duurzaamheid en sociale inclusie hoger op de agenda willen hebben.

Rijkswaterstaat werkt aan prototype circulair viaduct

Vanaf 2030 wil Rijkswaterstaat (RWS) volledig klimaatneutraal en circulair werken. Het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen valt hier ook onder. Daarom is RWS bezig met een traject om hier een werkende en economisch verantwoorde oplossing voor te ontwikkelen. Momenteel zijn drie consortia bezig met het ontwikkelen van een prototype circulair viaduct.