Deskundigen pleiten voor duurzaam economisch herstel via inkoop

De coronacrisis leek even over zijn hoogtepunt te zijn, maar laait weer op. Toch moeten we kijken naar de langere termijn en structureel en duurzaam herstel van de economie. Hoe krijgen we dat voor elkaar? In een artikel in het inkoopvakblad Deal! pleiten Ivo Bonajo, Fredo Schotanus en Monique Plantinga - alle drie lid van het Nevi Team van Deskundigen Sustainability - voor duurzaam economisch herstel na de coronacrisis.

Schotanus, Plantinga en Bonajo

De overheid en het bedrijfsleven kunnen duurzaam economisch herstel realiseren door voor elke schakel in de inkoopketen op zoek te gaan naar de meest duurzame en/of - waar mogelijk - circulaire oplossing. Hoe kunnen we minder CO2 uitstoten? Meer banen creëren? De arbeidsomstandigheden bij de leverancier verbeteren? Volgens Bonajo, Schotanus en Plantinga biedt de crisis kansen om dit soort vragen te stellen. Bonajo: “We kunnen de crisis aangrijpen om meer geld in nieuwe, duurzame bedrijvigheid en banen te investeren.” 

Overheid en bedrijfsleven

De Nederlandse overheid koopt ieder jaar voor 87 miljard in. “Dat maakt publieke inkoop een ideale hefboom voor duurzaam economisch herstel,” zegt Schotanus. Om nog meer impact te maken moet ook het bedrijfsleven gestimuleerd worden om het anders te doen. ‘Omdenken’ noemt Plantinga dat: “We moeten private organisaties stimuleren om dieper in de keten te kijken om te zien waar de kansen liggen. Bedrijven kunnen de uitdagingen uit de coronacrisis juist gebruiken om stappen te zetten richting duurzaamheid.” 

Duurzaam inkopen als gemeengoed

Duurzaam inkopen moet het ‘nieuwe normaal’ worden - daar zijn de drie deskundigen het over eens. Inkopen met impact, de inkoopstrategie van de Rijksoverheid, is een goed beginpunt. “Maar het volume is nog te gering,” vindt Bonajo. “Tijd is nu het grootste struikelblok. Als er tijd wordt vrijgemaakt, ontstaat er altijd een duurzamer resultaat.” 

Er ontstaat wel een trend: Bonajo kreeg laatst vragen van een investeerder die wilde inspelen op duurzame overheidsinkoop. Zo wordt het duurzame aanbod langzaam maar zeker ook groter. Om echt een verschil te maken moeten de overheid en het bedrijfsleven samenwerken en moet meer ingezet worden op duurzame innovatie en de opschaling ervan. Bijvoorbeeld door als Rijk strak te sturen op de doelstelling om met minstens 2,5% van de Rijksinkoop duurzame innovaties te stimuleren.

Aan de slag met duurzaam economisch herstel

Hoe kun je als inkoper praktisch aan de slag met duurzaam economisch herstel? In de nieuwste editie van inkoopvakblad Deal! delen Bonajo, Schotanus en Plantinga hun tips!