Rijksoverheid ondertekent convenant met hogescholen voor opleiden van inkopers met impact

Inkoop is een belangrijke hefboom voor duurzaamheid. Op woensdag 30 juni 2021 ondertekenden de vertegenwoordigers van een vijftal hogescholen en André Weimar als Chief Procurement Officer Rijk namens de Rijksoverheid dan ook het convenant ‘Opleiden tot inkopers met impact’. Dit convenant zorgt voor een optimale aansluiting tussen de uitstroom van hogescholen en de instroom in de inkoopkolom van het Rijk. Studenten leren er hoe zij straks, als inkoper bij het Rijk, kunnen bijdragen aan een duurzamer, socialer en innovatiever Nederland. De betrokken hogescholen zijn: Hanzehogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en De Haagse Hogeschool.

Vijf hogescholen en André Weimar (Rijksoverheid) tekenden op 29 juni 2021 het convenant ‘Opleiden tot inkopers met impact.
Beeld: ©Rijksoverheid

Belangrijke stap

Het ondertekenen van het convenant is voor de Rijksoverheid een belangrijke stap in het professionaliseringsproces van rijksinkopers. In 2019 werd de rijksbrede inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’ door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer gestuurd, namens het voltallige kabinet. De boodschap: duurzame, sociale en innovatieve rijksinkoop is voortaan de standaard.

André Weimar, CPO Rijk: “We zijn dan ook erg blij met deze samenwerking. De inkoop door het Rijk moet leiden tot kwalitatief goede producten en diensten, maar vooral ook bijdragen aan maatschappelijke doelen. Goede inkopers en contractmanagers zijn daarvoor hard nodig. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met een tekort op de arbeidsmarkt en waren er voorheen geen specifieke hbo- of universitaire opleidingen in de richting publieke inkoop. Met het versterken van de aansluiting tussen de hogescholen en de inkoopkolom van het Rijk maken we een belangrijke stap naar het oplossen van dat probleem.”

Samen meer impact

Met de samenwerking streven de hogescholen en het Rijk samen meerdere doelen na. Zo wordt er ingezet op het naadloos laten aansluiten van de kennis en vaardigheden van studenten op de benodigde instroom binnen de inkoopkolom van het Rijk. Daarnaast is het doel de bekendheid en aantrekkelijkheid van de rijksinkoopkolom voor studenten te vergroten, zodat ze bij het Rijk willen werken en daadwerkelijk de overstap maken naar het inkoopvak. Tot slot wordt ingezet op kenniscreatie en -circulatie in het vakgebied publiek inkopen en verdere ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied. Met een nog hogere kwaliteit van de inkoop en meer maatschappelijke impact als resultaat.

Concreet worden de volgende stappen in de samenwerking gezet:

  • Korte termijn: het inrichten van een InnovatieWerkPlaats (IWP) publiek inkopen. Hiermee is in september 2020 gestart.
  • Middellange termijn (1-2 jaar): het inrichten van een gedeeld lectoraat publieke inkoop en het opzetten van onderzoekslijnen.  
  • Lange termijn (4-5 jaar): het komen tot een ‘persona publieke inkoop’ (of gelijkwaardig)

Meer weten over de ondertekening van het convenant? Neem dan contact op Roland Kansen, Programmamanager HRM in het inkoopdomein, via: 06 525 963 79 of r.kansen@minezk.nl.