Duurzaamheidsverslag: Ministeries EZK en LNV boeken resultaten ondanks en dankzij de coronacrisis

De ministeries van Economische Zaken (EZK) en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceerden op 15 juni 2021 hun duurzaamheidsverslag over 2020. In de strijd richting klimaatneutraliteit verminderen ze onder andere hun CO2-uitstoot, vergroten het aantal elektrische auto’s in het wagenpark en reduceren hun hoeveelheid restafval.

Animatie uit het duurzaamheidsverslag van de ministeries EZK en LNV 2020

De ministeries van Economische Zaken (EZK) en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceerden op 15 juni 2021 hun duurzaamheidsverslag over 2020. In de strijd richting klimaatneutraliteit verminderen ze onder andere hun CO2-uitstoot, vergroten het aantal elektrische auto’s in het wagenpark en reduceren hun hoeveelheid restafval.

Highlights van 2020

Nu was 2020 geen gewoon jaar, dankzij de coronacrisis. Zo produceerden de ministeries volgens het verslag 34% minder CO2-uitstoot omdat bijna niemand zakelijke reizen maakte. De uitstoot van zakelijke vluchten ging zelfs met 76% omlaag. De NVWA en AT maakten ook een grote slag in het elektrificeren van het wagenpark. Ook het elektriciteitsgebruik op kantoor nam af omdat veel mensen thuis werkten. Het percentage restafval is daarentegen gestegen. In het duurzaamheidsverslag staat nauwkeurig beschreven hoe dat precies komt.

De ministeries bereikten ook doelen die niets te maken hadden met de coronacrisis. Zo hebben de NVWA en AT bijvoorbeeld het wagenpark met meer dan 20% geëlektrificeerd en namen EZK en LNV grote stappen richting het gebruik van duurzame energiebronnen. We ruilen ‘grijze stroom’ in voor Nederlandse groene stroom. Daarnaast krijgt een nieuw gebouw van de NVWA in Wageningen een warmte-koude-opslaginstallatie.

EZK/LNV Duurzaamheidsverslag 2020

De Rijksoverheid wil op weg naar 2030 flinke stappen zetten richting klimaatneutraliteit. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit trekken hierin samen op en pakken het stapsgewijs aan.

We werken planmatig aan onze CO2-reductie en het verder verduurzamen van onze organisaties. Waar het mogelijk is, willen we ook een voorbeeldrol vervullen. Binnen de Rijksoverheid en hopelijk ook voor Nederland. We willen dat onze organisaties in 2030 klimaatneutraal zijn, maar we werken eraan om dat eerder te bereiken. Op onderdelen kan dat zeker! ‘Samen aan de slag’ is het motto van de hele organisatie.

In onze duurzaamheidsverslagen laten we zien welke stappen we hebben gezet en wat ons nog te doen staat. Als gevolg van de coronacrisis was 2020 een ongewoon jaar. Met onverwachte afnames in CO2. Al met al bijna 35% en bij vliegreizen zelfs 76%. We kregen kansen om duurzaamheid te versnellen. Onder andere door hybride te werken, virtuele handelsmissies te organiseren en alternatieven voor internationale reizen te gebruiken.
Ondanks dat het een bijzonder jaar was, gingen we gewoon verder met onze doelstellingen. Diensten van EZK en LNV haalden hun doelstelling om het wagenpark met minstens 20% te elektrificeren. En we hebben steeds meer aandacht voor duurzaamheid bij al onze inkopen. Ook het aantal dienstreizen nam in 2020 af. Net als het elektriciteitsgebruik in de kantoren van EZK en LNV.

Het is niet eenvoudig om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Sommige plannen gaan goed, andere, zoals het gestegen aandeel restafval, zijn weerbarstig, en weer andere zijn veel succesvoller dan we dachten. Naast het verduurzamen van onze faciliteiten, is het belangrijk om steeds meer in te zetten op het duurzaam handelen van iedereen binnen EZK en LNV. Want een duurzame organisatie is uiteindelijk de optelsom van het gedrag van ons allemaal.

We willen onze ervaringen delen. En leren van de ervaringen van anderen. Want alleen samen zetten we serieuze stappen richting een klimaatneutrale Rijksoverheid!

Podcasts

Nieuw aan het duurzaamheidsverslag van dit jaar zijn twee podcasts over duurzaamheid in de praktijk. De eerste podcast gaat over de samenwerking met Floating Farm, een drijvende boerderij in Rotterdam. Cateraars van de Rijksoverheid bewaren hun snijafval voor de koeien van Floating Farm, en de Farm verkoopt weer melk aan de cateraars. Een gesloten keten, dus.

De tweede podcast gaat over ‘true pricing’. Dit is de marktprijs plus de sociale kosten en milieukosten die aan een product hangen. Hierdoor krijg je als consument inzicht op de totale impact van producten en kun je meer verantwoorde keuzes maken. Zo wil de catering van de Rijksoverheid met behulp van pilots op true pricing aan doelen als onder andere minder verspilling, minder afval en meer plantaardig voedsel werken.

Lees en luister verder!

Wil je dieper in de details te duiken? Lees dan hier het volledige verslag. Ook de podcasts zijn zeker het luisteren waard.