Reis anders en bereik meer

Deze week organiseert de Europese Commissie de European Mobility Week. Een bewustwordingscampagne voor duurzame mobiliteit. Tijdens deze week wordt gedragsverandering gestimuleerd ten gunste van fietsen, lopen, thuiswerken en openbaar- en deelvervoer. Het Rijk heeft zichzelf als doel gesteld om in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit gehalveerd te hebben. Dit is inclusief de uitstoot van woon-werkverkeer en vliegverkeer. Een uitgelezen kans om te kijken hoe het hiermee gaat.

Twee personen op de fiets

In 2021 was de CO2-uitstoot van reizen binnen de Rijksoverheid bijna 136.000 ton CO2. Door corona een stuk minder dan voorgaande jaren. Net voor de coronacrisis, in april 2020, presenteerde de Rijksoverheid de Maatregelenmatrix Anders Reizen. Hierin staan 25 interventies die ministeries en rijksorganisaties kunnen inzetten om duurzamer te reizen. Denk aan betere fietsvoorzieningen, meer online vergaderen en vaker de trein pakken. Een voorbeeld van een verbeterde fietsvoorziening is de circulaire flexibele dienstfiets. De Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat hebben door een samenwerking eind dit jaar 346 elektrische leenfietsen staan op verschillende locaties.

Gerard de Koe, coördinator cao Rijk: ”Nu we hybride werken, maken mensen opnieuw keuzes waar en wanneer zij werken. Met reizen stoten we met z’n allen CO2 uit. Door bewust te reizen kan je deze uitstoot verminderen. Ook in de cao is daar aandacht voor”. In deze video vertelt Gerard van welke regelingen ambtenaren gebruik kunnen maken als zij op de fiets naar het werk komen.

Kies het goede spoor

Vliegreizen hebben een enorme impact op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Rijksbreed geldt dan ook de afspraak dat er niet wordt gevlogen naar bestemmingen die binnen 8 uur op een andere manier te bereiken zijn. Door de coronacrisis werd er veel minder gevlogen en kregen buitenlandse dienstreizen veelal een digitaal alternatief. Om een deel van deze CO2-reductie structureel vast te houden, streven de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit EZK en LNV naar structureel 25% minder CO2-uitstoot voor het zakelijk vliegverkeer. Zij gaan daarmee nog een stapje verder dan het rijksbeleid voorschrijft.  De Co2hecklist Vliegreizen helpt medewerkers duurzamere keuzes te maken. Hoe het is om binnen Europa alles met de trein te doen, vertelt de regiocoördinator van het ministerie van Buitenlandse zaken.