Kies bewust hoe je naar je werk reist: pak de fiets! (video)

Na het hectische ochtendritueel in een gezin met schoolgaande kinderen, vindt Grietje het fijn om op de fiets naar het werk te gaan. “Het is dan heerlijk om met een muziekje op door de natuur te fietsen.” Hans stemt daar mee in: “Je krijgt gelijk je beweging.”

Grietje Huitema, communicatieadviseur bij PIANOo en Hans Bloemendaal, adviseur MVI bij PIANOo fietsen twee à drie dagen per week naar hun werk. Onderweg komen ze elkaar tegen. Vanaf een kruising in Den Haag fietsen ze het laatste stuk samen op.

Grietje Huitema, communicatieadviseur bij PIANOo (RVO) en Hans Bloemendaal, adviseur MVI bij PIANOo (RVO) fietsen twee à drie dagen per week respectievelijk 13 km en 25 km heen en ook weer terug. Zij zouden niet meer anders willen. Uit onderzoek blijkt dat zo’n 20% van de medewerkers van het Rijk naar het werk fietst. Het Rijk stimuleert duurzaam woon- werkverkeer, zowel vanuit het oogpunt van milieu, als voor de gezondheid van de medewerkers.

Gerard de Koe, coördinator cao Rijk: ”Nu we hybride werken, maken mensen opnieuw keuzes waar en wanneer zij werken. Daar hoort ook de keuze bij hoe ga ik reizen. Met reizen stoten we met z’n allen CO2 uit. Vanuit het klimaatakkoord zijn er rijksbreed afspraken gemaakt dat we ons in gaan zetten op minder CO2 uitstoot. Door bewust te reizen kan je deze uitstoot verminderen.” In onderstaande video geeft Gerard aan van welke regelingen ambtenaren gebruik kunnen maken als zij op de fiets naar het werk komen.

De facilitaire dienstverleners voor de Rijksoverheid zijn verantwoordelijk voor een prettige werkomgeving en de voorzieningen in de rijksgebouwen, zoals de fietsenstallingen.
Denny Evora, teamleider Huisvesting bij de ministeries van VWS en SZW namens FMHaaglanden, laat zien welke faciliteiten voor fietsers beschikbaar zijn in gebouw De Resident.

Wat kunnen departementen en rijksambtenaren zelf nog meer doen?

Het Rijk stelt aan departementen de maatregelenmatrix Anders Reizen beschikbaar. Dit hulpmiddel geeft per maatregel en per ministerie inzicht in hoeverre de ingeschatte CO2-reducties kunnen bijdragen aan de doelstelling van het Rijk om de uitstoot van zakelijke mobiliteit te halveren ten opzichte van 2016, inclusief de uitstoot van woon-werkverkeer en vliegverkeer. 

In het onlangs gepubliceerde nieuwe cao-onderhandelaarsakkoord roept het Rijk werknemers en werkgevers op om met ideeën te komen en voorstellen te doen voor pilots om arbeidsvoorwaarden en bedrijfsvoering verder te verduurzamen.