Mei verantwoordingsmaand: JBR 2021 aangeboden aan Tweede Kamer

Minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurden deze week de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 naar de Tweede Kamer. In de Jaarrapportage staat ook hoe ver het Rijk is met het verduurzamen van haar eigen bedrijfsvoering.

illustratieve afbeelding met mensen op het werk, in een hybride vergadering.

Op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering

Een belangrijke mijlpaal: het Rijk heeft in 2021 besloten de CO₂-prestatieladder in te voeren. Dit betekent dat alle ministeries structureel de CO₂-uitstoot gaan verminderen. Door meer inzicht te bieden in de eigen uitstoot, verdere CO₂-reductiemaatregelen uit te voeren, hierover te communiceren en voortgang te laten toetsen door een onafhankelijke organisatie. In 2021 daalde de CO₂-uitstoot van de Rijksbedrijfsvoering naar 337.013 ton. In 2030 wil het Rijk helemaal klimaatneutraal zijn.

Transparantie

Naast het rijksbrede JBR zijn er ook verschillende ministeries die over hun eigen duurzaamheid rapporteren. Koploper is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Naast dat zij als ministerie het verst zijn op de CO₂-prestatieladder, waren zij ook de eerste die jaarlijks rapport uitbrachten over hun eigen duurzaamheidscijfers. Naast I&W, publiceren ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) jaarlijks hun gezamenlijk verslag over de duurzaamheid van de eigen organisaties. De ministeries geven hiermee inzicht in de voortgang en willen transparant zijn over de keuzes die ze maken én de uitdagingen waar ze voor staan. Tino van Etten, Coördinator Duurzaamheid bedrijfsvoering EZK/LNV: “Het is voor ieder ministerie belangrijk dat zij transparant communiceren over hun duurzaamheidsdoelstellingen en resultaten. En onze rapportage is in de lijn van de Global Reporting Initiative (GRI). Dat is een mondiale rapportagestandaard. Het toepassen van de normen uit het GRI helpt om de verslaggeving van de duurzaamheidsthema’s uit de jaarlijkse rapporten eenduidig en vergelijkbaar te maken. Zo kunnen we ook onze eigen voortgang beter meten.

illustratief beeld van een vliegtuig voor twee bosjes

Stappen

De aanhoudende coronacrisis had ook in 2021 een belangrijk effect op de CO2-footprint van EZK en LNV. Vooral het aanzienlijke aantal minder dienstreizen zorgde ervoor dat de CO₂-uitstoot tijdelijk flink is gedaald t.o.v. de periode van voor corona. Tino: “Het is nu heel belangrijk dat wij niet weer terugvallen in onze oude gewoonten. We moeten blijvend minder gaan reizen door digitaal en hybride werken vast te houden. In 2021 hebben we overigens een CO₂-reductie van ruim 10% behaald t.o.v. 2020. Dit kwam vooral door meer groene stroom in te kopen en de toename in zero emissie auto’s in ons wagenpark.”

De conclusie van het jaarverslag is dat we op de goede weg zijn, maar er zijn nog grote stappen te zetten. Volgens Tino kent intrinsieke duurzaamheid drie fases: van het hoofd, naar het hart en de handen. “Duurzaamheid zit nu nog veelal in ons hoofd, we vinden het allemaal belangrijk. We moeten er samen voor te zorgen dat het bij alle medewerkers in het hart en vervolgens in de handen gaat zitten. De derde woensdag van mei is misschien verantwoordingsdag voor het Rijk, maar voor het klimaat is het elke dag verantwoordingsdag.”

Meer lezen