Doelen voor transport en vervoer

De Rijksoverheid wil de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit in 2030 halveren. Om daar te komen, zet zij in op autodelen, elektrisch rijden, duurzame mobiliteit in personeelsregelingen en gebruik van logistieke hubs om vervoersbewegingen te verlagen en vervuiling tegen te gaan.

De inzet:

  • De Rijksoverheid heeft in 2030 de uitstoot van haar zakelijke mobiliteit gehalveerd.
  • In 2020 bestaat minimaal 20% van het rijkswagenpark uit zero-emissieauto’s en in 2028 is het wagenpark volledig zero-emissie.