EZK en LNV zetten in op structureel minder zakelijke vliegreizen

Vliegreizen hebben een enorme impact op het klimaat door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Tegelijk is er door de coronacrisis veel minder gevlogen en kregen buitenlandse dienstreizen veelal een digitaal alternatief. Om een deel van deze CO2 reductie structureel vast te houden, streven EZK en LNV naar structureel 25% minder CO2-uitstoot voor het zakelijk vliegverkeer. De Co2hecklist Vliegreizen helpt medewerkers duurzamere keuzes te maken.

Infographic met twee kolommen. Linkerkolom: Is vliegen nodig? Daaronder staan vragen over alternatieven. Is er een virtueel alternatief? Zoals digitale tools voor webinars, workshops, matchmaking, trainingen etc. Voordelen: meer tijd voor privé en werk, goedkoper, groter geografisch bereik qua deelnemers, regelmatiger contact is makkelijker. Kun je een lokaal iemand inzetten? Zoals een collega, partner of inhuur. Voordelen: meer tijd voor privé en werk, goedkoper en een sterker lokaal netwerk. Laat 1 collega gaan i.p.v. twee of meer. Voordelen: meer tijd voor privé en werk, goedkoper. Neem de trein (8 uur regels). Voordeel: meer werktijd dan bij vliegreis. Rechterkolom: Kun je duurzamer vliegen? Overweeg een andere klasse: economy+ of comfort is goedkoper dan businessclass. Vlieg rechtstreeks: je hebtm eer tijd voor werk en privé, er is een strakkere planning mogelijk (bijv. bij handelsmissie) en risico bagageverlies is kleiner. Vlieg met duurzame maatschappijen: moderne vliegtuigen bieden meestal meer comfort en veiligheid.

EZK en LNV kiezen er als eerste departementen voor om te gaan werken met een streefpercentage van 25% om de CO2-uitstoot voor zakelijk vliegverkeer structureel te verminderen. Het streefpercentrage is een aanvullende richtlijn voor EZK en LNV op het algemene reisbeleid. Dat was namelijk niet voldoende voor de doelstelling van minimaal 50% CO2-reductie uit zakelijk vervoer. Bij de aanvullende richtlijn wordt gekeken naar het percentage CO2 ten opzichte van 2019, omdat er in 2020 al veel minder is gereisd vanwege de coronacrisis. Het streefpercentage van 25% is gebaseerd op een analyse van welke soorten dienstreizen goed vervangen kunnen worden door een (virtueel) alternatief. De coronacrisis bood hier een kans die EZK/LNB als eerste ministeries benutten.

Digitale alternatieven

Door de coronacrisis zijn een groot aantal buitenlandse bezoeken vervangen door digitale events of vergaderingen Het is belangrijk om de positieve ervaringen van deze en andere alternatieven, zoals vaker werken met lokale partijen, vast te houden. Zo zorgen we ervoor dat de CO2 uitstoot ook na de crisis blijft dalen.

Co2hecklist Vliegreizen

De Co2hecklist Vliegreizen (zie afbeelding) helpt medewerkers bewust duurzame keuzes te maken rond zakelijk reizen. De Co2hecklist Vliegreizen is bedoeld voor medewerkers die een buitenlandse reisaanvraag gaan doen en managers die een dienstreis accorderen. De checklist helpt met het vinden van alternatieven om de CO2-voetafdruk te verkleinen en om een bewuste afweging voor een dienstreis te maken. Zo neemt de CO2-uitstoot van zakelijk vliegen af zonder dat de kwaliteit van de werkzaamheden daarop inboet. Bij elk alternatief voor vliegen spelen naast de CO2-reductie ook andere afwegingen een rol. Denk aan het beoogde reisdoel (efficiëntie), het welzijn van de medewerker (duurzame inzetbaarheid) of de (extra) kosten van een alternatief. Deze afwegingen kunnen worden meegenomen om tot een passende keuze te komen.