Foto van een bloesem in bloei

Impact maken met sportverhalen en twijfels over artificiële intelligentie

De zomervakantie is voorbij en dat betekent dat veel mensen weer uitgerust aan het werk gaan. Een reis door binnen- of buitenland kan ervoor zorgen dat je je weer als nieuw voelt. Ook spullen kunnen zo’n reis maken, zoals je in deze nieuwsbrief kunt zien in ‘De reis van de stoel’. Hoewel reizen en toerisme niet altijd duurzaam zijn, heeft de vakantieperiode waarschijnlijk geleid tot tijdelijk minder stroomverbruik en minder dataverkeer binnen het Rijk. Waarom dat laatste belangrijk is voor een duurzame bedrijfsvoering, lees je in deze nieuwsbrief. Ook vertellen we je over de nieuwe duurzame portefeuilleaanpak van het Rijksvastgoedbedrijf, de weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de zichtbaar gedaalde CO₂-uitstoot van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar duurzaamheid gaat niet alleen om beleid, materialen of uitstoot. Zo zet parasporter Stefan Boersma zijn sportverhalen in om positieve sociale impact te maken in de Penitentiaire Inrichting. Laat je inspireren.

Veel plezier!

Een parasportheld motiveert gedetineerden met levenslessen

Bedrijfsfitness Nederland maakt sporten voor rijksmedewerkers aantrekkelijker. Het ministerie van Financiën sloot daarvoor met hen een contract. Hun samenwerking biedt niet alleen voordelen voor rijksmedewerkers, maar ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het contract is namelijk Social Return on Investment (SROI) toegepast, en dat vult Bedrijfsfitness Nederland in met mooie projecten voor iedereen voor wie beweging niet vanzelfsprekend is. Zo hield parasportheld Stefan Boersma een inspirerend verhaal bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden. Waar hij over vertelde en hoe dit de gedetineerden motiveerde, lees je in dit artikel.

Parasportheld geeft lezing aan gedetineerden

Stefan Boersma

Duurzaamheid in de praktijk in ‘De reis van de stoel’

Je gebruikt ‘m misschien dagelijks. Comfortabel, sterk en mobiel. De bureaustoel. Maar een video met een bureaustoel in de hoofdrol? Is dat nou nodig? Ja, want het product is herkenbaar én circulair! Wist je dat het Rijk oude bureaustoelen repareert en hergebruikt? En dat een groot deel van dat werk wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het komt allemaal terug in dit filmpje. De video kwam tot stand door een samenwerking tussen de vier concerndienstverleners (CDV’s) van het Rijk – die van de Belastingdienst, FMHaaglanden, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat – en inkoopcategorie Werkplekomgeving. De video biedt inzicht in de weg naar een duurzamere omgang met spullen bij het Rijk. Maar ook de duurzame impact op sociaal vlak speelt een grote rol in dit circulaire proces. Verduurzaming: het Rijk zit er bovenop!

Herkenbaar én circulair product: video ‘De reis van de stoel’ toont duurzame ambitie in de praktijk

Meerdere circulaire stoelen

Rijkscollega's gezocht die de experimenten voor de Pilot verduurzaming cao willen testen

Vakbonden en werkgever Rijk hebben een pilot afgesproken voor verduurzaming van de cao. Hierbij is het de bedoeling om duurzame ideeën uit te proberen, om ze daarna, als dat kan, rijksbreed in te voeren. Want ook arbeidsvoorwaarden bieden mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en milieu. Momenteel worden de veertien geselecteerde beste ideeën onder professionele begeleiding verder uitgewerkt om van idee naar actie te komen. De projectgroepen die hier mee bezig zijn, zoeken nu rijkscollega's die hun plannen willen testen. Ben jij rijksambtenaar? Bekijk de experimenten waar testers voor worden gezocht en meld je hier aan.

Rijksambtenaren testen experimenten voor een duurzamere CAO Rijk

Illustratie cao

Is gebruik van kunstmatige intelligentie ethisch verantwoord?

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) in bedrijfsvoering is een veelbesproken zaak. Is het veelbelovend of eng? Feit is dat we niet om het onderwerp heen kunnen - en dus ook niet om de schaduwzijdes, zoals sociale zorgen en klimaatimpact. Oskar Gstrein, assistent professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, en Wessel Kouw, beleidsmedewerker i-besturing en duurzaamheid bij Chief Information Office-Rijk (CIO-Rijk) bieden inzicht in vraagstukken rond AI. Hoe moet de Rijksoverheid omgaan met deze hype? Lees het hier.

AI: Technologische revolutie of ethische nachtmerrie?

Een confronterende tijdsmarkering: op 2 augustus was het Earth Overshoot Day

In net iets meer dan zeven maanden tijd waren de jaarlijks vernieuwbare grondstoffen op 2 augustus uitgeput. Opnieuw een wake-up call dat consumptie- en productiepatronen moeten veranderen. Maar waar begint die verandering? Het Rijk kijkt naar zichzelf en stelt doelen: een halvering van het grondstoffenverbruik in 2030 en een volledig circulaire rijksoverheid in 2050. Maar het moet niet blijven bij woorden. Ja, er zijn goede voorbeelden in de bedrijfsvoering. Maar er moet meer gebeuren. En sneller. Daar moeten we samen verandering in brengen. Niet straks, maar nu. Lees over Earth Overshoot Day en aanpassingen van het Rijk op het gebied van bedrijfskleding, ICT en catering in dit artikel.

Earth Overshoot Day: een wake-up call voor circulariteit

Een aardbol met daarin weergeven op welk moment Overshoot Day valt in verschillende landen

Minder CO₂ door OCW, ook ná corona

Het Rijk pakt haar CO₂-uitstoot doelgericht aan. En dat is te zien, want de uitstoot loopt terug. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2020 en 2021 speelden corona en thuiswerken een grote rol in de positieve ontwikkelingen, maar dat zijn niet de enige reden dat het ministerie zuiniger wordt… Je leest alles over duurzaamheidsmaatregelen, nieuwe berekeningsmethoden en stappen die nog gezet moeten worden in dit artikel.

OCW stoot minder CO₂ uit

Skyline Den Haag

Studenten onderzoeken verduurzaming van het Rijk in succesvolle Sustainability Challenges

Door dagelijks dataverkeer draaien datacentra overuren, wat leidt tot veel energieverbruik en CO₂-uitstoot. Hoewel dataverbruik nogal verweven is met de Rijksbedrijfsvoering, denken Honours-studenten toch dat het anders kan. De resultaten van hun onderzoek laten zien hoe bewuster e-mailen al impact kan hebben. Bekijk hun advies in dit artikel. Ook op andere gebieden helpen studenten de Rijksoverheid om te kunnen verduurzamen. Zo gingen vier van hen aan de slag met het verbeteren van een zuinigere logistiek van vrachtwagenverkeer. Lees meer over de uitdagingen van hun project in dit artikel. Alles over de Sustainability Challenges vind je hier.

Dagelijks dataverkeer is vervuilend, wat kan er anders?

Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030: het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat ervoor

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is bezig met het ordenen van haar CO2-huishoudboekje. Hoofddoel is het bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. En dus moet de organisatie verduurzamen. Drie grote taakorganisaties, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn na even aftasten goed op weg. Loes Mik, duurzaamheidscoördinator bij DJI, Rowena Achterkamp, Strategisch Adviseur Duurzaamheid bij Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Ashnie Bisalsingh, programmamanager bij IND, vertellen meer over de verduurzaming in dit artikel.

Verduurzaming JenV: van ‘Wat moeten we ermee?’ naar ‘Wat kunnen we nog méér doen?’

Voorgevel van het gebouw van JenV

Rijksvastgoedbedrijf: verduurzaming is geen keuze

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil nog verder verduurzamen en leverde onlangs haar plan voor de nieuwe portefeuilleaanpak aan. Dit plan is ambitieus en maakt de energiebesparingsdoelen van 2050 meer leidend, want anders gaat verduurzaming niet slagen. De portefeuilleaanpak is een door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opgezette werkwijze, die ook andere grote vastgoedeigenaren in het land helpt om slimmer energie te besparen. Lees je in dit artikel.

Met nieuwe portefeuilleaanpak van het Rijksvastgoedbedrijf is verduurzaming geen keuze meer

Duurzaam de (na)zomerse werkdagen door

Hoewel de zomer alweer bijna op zijn einde loopt, zijn de tips voor een groenere werkdag die in dit artikel staan, nog prima toepasbaar. Van de auto laten staan tot duurzamere keuzes op de (digitale) werkvloer, het zijn tips die het hele jaar meegaan. Dat en meer vind je hier.

Duurzaam de zomerse (werk)dagen door

Wat staat er op de agenda?

•    Na de zomer is het alweer bijna tijd voor het jaarlijkse rijksbrede duurzaamheidsevent dat Denk Doe Duurzaam organiseert. Dit jaar is het thema: Duurzaam Doen! Op het programma staan naast key note speaker Jurriën Hamer en workshops over innovatieve laadpalen, ISV, slimme zonnepanelen, onder meer ook panelgesprekken over De Activistische Ambtenaar en Meten is Zweten. We eindigen met de onthulling van de drie cao-experimenten die verder worden uitgewerkt en onderzocht op mogelijke rijksbrede invoering. De inschrijving start begin september, wees er snel bij!

•    Ook de Nationale Klimaatweek (NKW) nadert met rasse schreden. Denk Doe Duurzaam verzamelt de mooiste initiatieven , waarmee de rijksoverheid haar beste klimaatbeentje voor zet. Hou de berichten in de gaten!  

•    Koop je wel eens in en wil je de krachten bundelen met andere overheden, om zo de markt aan te sporen een duurzamer en socialer aanbod te doen? Meld je dan aan voor de Buyer Group Community Day op 27 september 2023. Hier vind je meer informatie en de inschrijflink.
 

#denkdoeduurzaam

Samen werken we aan een duurzamere bedrijfsvoering: groen, circulair, sociaal en innovatief. We verwachten dat van de samenleving, dus doen we het zelf ook. De Rijksoverheid is een grote organisatie, met elkaar kunnen we een groot verschil maken. We krijgen er een mooiere wereld voor terug. Graag lichten we een aantal mooie LinkedIn-posts uit die de breedte van de bedrijfsvoering laten zien en de duurzame stappen die gezet worden. Heb je zelf een mooi voorbeeld, gebruik de #denkdoeduurzaam. Daar kan iedereen het makkelijk vinden. Laat je inspireren!

Proefopstelling thermische zonnepanelen
Duurzaam uit de muur, hoe vet is dat?
Welke gedragsinterventies gericht op het tegengaan van klimaatverandering werken

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl