OCW stoot minder CO₂ uit

De Rijksoverheid pakt haar CO₂-uitstoot doelgericht aan. En met effect: de CO₂ -uitstoot van OCW loopt bijvoorbeeld al terug. Dat blijkt uit een analyse van de CO₂ -uitstoot van de afgelopen vier jaar. In 2020 en 2021 was de uitstoot door het thuiswerken tijdens de coronaperiode flink lager, maar de uitstoot van gas en elektriciteit is het afgelopen jaar ook verminderd ten opzichte van 2019. Dit komt door duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwen.

Meten is weten

Het meten en volgen van de uitstoot helpt om bij te sturen waar dat nodig is en te zien of de maatregelen werken. Het ministerie van OCW kan dankzij analyses over de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 zien hoeveel CO₂ zij uitstoten door de gebouwen en de mobiliteit. Dankzij de CO₂-prestatieladder meten zij heel precies hoe de CO₂-uitstoot eruitziet. De footprint laat zien dat de CO₂-uitstoot in de gebouwen van het ministerie is teruggelopen ten opzichte van 2019, het jaar voor corona. Net zoals bij de rest van de Rijksoverheid, dat deze winter 15% minder gas gebruikte ten opzichte van 2019. Ook gebruikt OCW minder elektriciteit en stadsverwarming, als gevolg van de duurzaamheidsmaatregelen in de gebouwen, zoals de keuze om twee graden minder te verwarmen.

CO2-uitstoot OCW per jaar

CO2-uitstoot OCW per jaar
JaarCO2-uitstoot
20193595006
20202629021
20212433711
20223484809
Brontabel als csv (75 bytes)

Vliegreizen als vervuiler

Dat is anders als het om mobiliteit gaat. Daar is helaas nog geen daling te zien. Het aantal gedeclareerde autokilometers is alweer bijna op het niveau van voor corona, en de uitstoot door vliegreizen is zelfs gestegen ten opzichte van voor corona. Dat komt deels omdat OCW na de coronajaren een aantal uitgestelde vliegreizen alsnog boekte en daardoor meer is gaan vliegen. Maar dat is niet de enige oorzaak van de stijging: de uitstoot van vliegen wordt sinds 2022 nauwkeuriger berekend. Er worden bijvoorbeeld aparte emissiefactoren gehanteerd voor business class en economy class vliegen. Een vliegtuigstoel in de businessclass neemt veel meer plek in, dat maakt dat de CO₂-uitstoot in verhouding hoger is. Dat zie je terug in de cijfers. 

Sinds de laatste cao-wijziging moeten ambtenaren voor buitenlandreizen die tot 8 uur duren de trein nemen. Korte vluchten worden dus al bijna niet meer gemaakt. Maar de meeste vluchten zijn intercontinentaal, dus verder weg dan 2500 kilometer en niet per trein te bereizen. De ambtelijke top van OCW kijkt daarom ook kritisch naar het eigen reisgedrag van de medewerkers: is elke vlucht nodig? Kan de reis ook in de economy class? En is er een alternatief, bijvoorbeeld om je dienstreis met de auto of de trein te maken? Deze voornemens worden uitgewerkt in een plan.

CO2-uitstoot OCW per categorie

CO2-uitstoot OCW per categorie
Categorie2019202020212022
Aardgasverwarming708997788491747058576953
Elektriciteit10464141079427920337766733
Internationale trein726621301330310669
Stadsverwarming382400338892352804301500
Wagenpark benzine45476360195222737270
Wagenpark diesel102863552283482827227
Zakelijke reizen gedeclareerd475883240732265697373713
Zakelijke reizen OV158048575743109295970
Zakelijke vliegreizen66765630522163611238879
Brontabel als csv (453 bytes)

Gebouwen, catering en een duurzame cao

Uiteindelijk wil OCW toe naar een geheel CO₂-neutrale bedrijfsvoering. Maar daarvoor moet nog wel het nodige gebeuren. Aan de huidige ambities en acties ligt het niet: Het Rijksvastgoedbedrijf is alle rijksgebouwen bijvoorbeeld aan het verduurzamen, en neemt die van OCW natuurlijk mee. De catering op veel OCW-locaties voert duurzame maatregelen door. Vlees en zuivel hebben een hoge CO₂-uitstoot, en daarom bieden veel bedrijfsrestaurants steeds meer plantaardige producten aan. Ook voor de vergaderlunches kun je voor vegetarische of plantaardige opties kiezen. En meerdere OCW-medewerkers hebben hun vinger opgestoken voor de nieuwe cao voor rijksambtenaren. De komende tijd worden drie duurzame pilots gekozen en uitgevoerd in het project  Duurzame CAO. 
Een mooi initiatief is ook de City Hub die in Groningen is gestart in samenwerking met DUO: een plaats van waaruit goederen voor de deelnemende organisaties op een duurzame manier vervoerd worden. Ook dat scheelt veel CO₂-uitstoot.”