Presentatie tijdens het event

Houd jouw eigen CO2-uitstoot in de gaten en hergebruik lithiumbatterijen

Vrijdag 22 april was de Dag van de Aarde. Een jaarlijks terugkerende dag die in het teken staat van milieubescherming en waarop je stil kan staan bij het bijzondere van de aarde en het leven daarop. Het accent hierbij ligt op positivisme, bezinning en plezier, maar ook op actie. Net zoals we met het nieuws van Denk Doe Duurzaam belichten: duurzaamheid is geen keuze meer, we gaan ervoor. Of je nu kleine stappen zet of grote, met elkaar en goede moed komen we een stuk verder. Een greep uit het nieuws dat wij de afgelopen maand brachten op het gebied van verduurzamen vind je in deze nieuwsbrief. Zo lichten we onder andere de CO2-prestatieladder uit, een managementmethode die alle ministeries hebben omarmd en waarmee ze hun CO2-uitstoot in de gaten kunnen houden. Steeds meer ministeries werken er inmiddels mee. Lees verder ook over de duurzame plannen van inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk en meer.

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Veel leesplezier!

Benieuwd naar jouw CO2-uitstoot en die van anderen? Lees meer over de CO2-prestatieladder

Dankzij de CO2-prestatieladder is het mogelijk inzicht te krijgen in je eigen CO2-uitstoot en die van partners in de keten. Niet voor niets besloten alle ministeries vorig jaar om ermee te gaan werken. De ladder wordt aangeboden door SKAO, is ooit ontwikkeld door ProRail en bestaat uit vijf treden. De eerste drie treden richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, trap vier en vijf richten zich op de uitstoot van leveranciers en klanten in de keten. De ladder meet je prestaties op organisatieniveau. Het doel van de ladder? Het helpt je gestructureerd sturen naar klimaatneutrale bedrijfsvoering en uitvoering. Ben je benieuwd hoe de prestatieladder precies werkt? Lees het in dit artikel.

Wist je dat het ministerie van BZK recent zijn certificaat niveau-3 ontving? In een speciale bijeenkomst droegen zij het stokje over aan SZW, OCW en VWS die zich gezamenlijk inspannen om dit certificaat ook te behalen. Lees het artikel over deze bijeenkomst:

Ministeries werken samen aan verduurzamen bedrijfsvoering

CO2-Prestatieladder
Beeld: ©SKAO

Boekentips uit de duurzame boekenweek

Denk Doe Duurzaam heeft de jaarlijkse boekenweek omgetoverd tot duurzame boekenweek. Elke dag plaatste een lid van de rijksbrede LinkedIngroep een duurzame boekentip: een boek dat te maken heeft met het thema duurzaamheid. Benieuwd naar een greep uit de duurzame boeken? Lees het artikel hier en laat je inspireren.

Tien boekentips uit de Duurzame Boekenweek 2022

Leonie met haar boekenkeuze
Beeld: ©Rijksoverheid

Inkoopcategorie IWR wil tot de koplopers behoren op het gebied van CO2-reductie

De inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) wil, binnen Europa, behoren tot de koplopers op het gebied van CO2-reductie. Dat wordt duidelijk met het nieuwe categorieplan, dat onlangs openbaar werd gemaakt. Het plan focust met name op het duurzaam inkopen van ICT-middelen. Lucien Claassen, categoriemanager IWR: “In het categorieplan hebben we voor duurzaamheid vooral de accenten gelegd op klimaat en circulariteit. Daar kunnen we de meeste impact op maken, want het gaat vooral om de inkoop van hardware”. Lees het hele artikel:

Rijk wil met de inkoop van ICT voor de werkomgeving Europees koploper CO2-reductie worden

IWR
Beeld: ©Rijksoverheid

Het Rijk zet in op hergebruik van lithiumbatterijen

De lithiumbatterijen uit oude of in onbruik geraakte laptops van de rijksoverheid worden tegenwoordig hergebruikt. De batterijen worden uit de laptops gehaald en gaan naar het bedrijf Circular Energy Rentals. Daar worden ze geconfigureerd in een nieuw systeem. Ze zijn te gebruiken als energieopslag en dragen hiermee bij aan de energietransitie. Tom Bergisch, CEO van Circular Energy Rentals en Maurice Goudsmith, categoriemanager Afvalzorg en Grondstoffenmanagement vertellen er alles over in dit artikel:

“Alles wat het Rijk afstoot, moet teruggebracht worden in de circulaire economie”

Tom zittend voor apparatuur
Beeld: ©Tom Bergisch

Beyond Zero laat zien hoe je in een organisatie verduurzaamt

De indrukwekkende film Beyond Zero, die half april werd vertoond in het Haagse Omniversum, maakte veel los onder de zeer diverse groep bezoekers. De film vertelt het verhaal van Ray Anderson die vanaf de jaren ’70 een zeer vervuilende tapijtfabriek leidde. Hij las een boek over de overbelasting van de aarde en besloot dat zijn bedrijf, Interface, een schone toekomst moest krijgen. Het platform 100 Months To Change wil via deze film een miljoen professionals inspireren om een aanjager van duurzaamheid te worden in hun organisatie. Benieuwd hoe? Lees het hele verhaal:

Beyond Zero: verduurzaming versnellen op je werk

Bezoekers aan de Film Beyond Zero luisteren in de zaal van het Omniversum in Den Haag naar de openingsspeech van Charlotte Extercatte

Het Rijk zet de knop om: 19 graden is de norm

Op zaterdag 2 april is de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om’ van start gegaan. Met deze campagne roept het Rijk iedereen in Nederland op om energie te besparen en zo bij te dragen aan het tegengaan van de verdere klimaatverandering. En natuurlijk doen ook de zo’n 200 rijkskantoren mee aan de campagne: de standaardtemperatuur gaat de komende tijd gebouw na gebouw terug naar 19 graden. Lees hier het hele artikel:

Samen tegen klimaatverandering: zet de knop om

Zet de knop om
Beeld: ©Rijksoverheid

Communiceren over duurzaamheid? Gebruik de foto’s van Denk Doe Duurzaam!

Het programmateam Denk Doe Duurzaam ondersteunt professionals in de rijksbedrijfsvoering bij de verduurzaming. Dit doen we ook in de communicatie, onder andere door foto's, video's en artikelen te plaatsen en beschikbaar te stellen voor  rijksorganisaties. Wil jij als rijksambtenaar ook via foto's communiceren over duurzaamheid binnen de rijksoverheid? Al onze foto's zijn rechtenvrij en te vinden in de mediatheek onder de tag 'Denk Doe Duurzaam'. De komende maanden breiden we de beelden verder uit met meer fotomateriaal.

  1. Ga naar de Mediatheek en log in
  2. Zoek op 'Denk Doe Duurzaam'
  3. Kies de foto die je wil gebruiken

Mediatheek rijksoverheid

Props
Beeld: ©Rijksoverheid

Save the dates!

Op 22 juni vindt het evenement Denk groot, doe klein (en duurzaam) plaats. Dit kennisevent is toegankelijk voor alle rijksmedewerkers en gaat over duurzaam handelen, met het oog op een circulaire bedrijfsvoering. Lees hier meer over het event.

Heb je de vertoning van de film Beyond Zero gemist? Geen probleem. Op 14 juni wordt de film nogmaals afgespeeld in het Omniversum, dus zet deze datum alvast in je agenda. Zie ook:

MovieTime Beyond Zero

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.