22 juni Denk groot, doe klein en duurzaam voor een circulaire bedrijfsvoering

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

De directie FHI (DJI), FM Haaglanden, het kenniscentrum Mission Zero van de Haagse Hogeschool en het programmateam Denk Doe Duurzaam nodigen alle rijksmedewerkers graag uit voor het kennisevent over duurzaam handelen, voor een circulaire bedrijfsvoering: Denk groot, doe klein (en duurzaam). Het event voor rijksambtenaren in de bedrijfsvoering en hun opdrachtgevers vindt plaats op de Haagse Hogeschool en is gratis toegankelijk.

Dit kennisevent voor rijksambtenaren in de bedrijfsvoering en hun opdrachtgevers is kosteloos. Er is plaats voor 250 deelnemers. Schrijf je hier in. Kijk hier voor de route.

Props van Denk Doe Duurzaam in groene plantenbak
Beeld: Valerie Kuipers

Nederland circulair in 2050

We streven naar ‘Nederland circulair’ in 2050 en de rijksoverheid doet daaraan als grootverbruiker uiteraard mee. Maar hoe? Dienst Justitiële Inrichtingen, FM Haaglanden en het kenniscentrum Mission Zero van De Haagse Hogeschool onderzochten dit de afgelopen twee jaar. Het doel: circulaire oplossingen ontwerpen en duurzame handelingsperspectieven aanreiken. Kom op 22 juni naar het Kennisevent Denk groot, doe klein (en duurzaam), leer meer over de uitkomsten van het onderzoek en ontdek hoe je een circulaire bedrijfsvoering vormgeeft.

Samen krijgen we meer voor elkaar

De voornaamste uitkomst van het onderzoek is dat circulaire bedrijfsvoering niet zonder ‘integraal werken’ kan. Wanneer opdrachtgevers en bedrijfsvoeringsprofessionals niet samenwerken, lukt het niet. Ben je bedrijfsvoeringsprofessional, schrijf je dan in en nodig een opdrachtgever als +1 uit. Tijdens het event horen jullie hoe je processen, werkwijzen en expertise op elkaar kunt afstemmen tot een gezamenlijk actieplan en hoe jullie bewuster kunnen omgaan met kostbare en schaarse grondstoffen. Alle spelers in de keten doen ertoe, van inkoopprofessional tot facilitair bedrijf, van opdrachtgever tot leverancier en gebruiker. De keten van grondstof via product naar gebruik, afval en hergebruik is lang en zo sterk als de zwakste schakel. Tijdens het event staan we daarom een middag stil bij ‘ketenbewustzijn’ en ‘circulaire bedrijfsvoering’, leggen we verbinding tussen verschillende bedrijfsvoeringsgebieden, bieden we praktische handvatten en experimenteren we met de grenzen aan de vrijheid van gebruik van grondstoffen. Wat mag er al, wat (willen we dat er) moet?

Inspirerende kennis en ervaringen

De opzet van de middag is om samen te ontdekken hoe we groot denken kunnen omzetten naar praktisch duurzaam handelen. Tijdens deze kennismiddag zijn er 8 workshops: 1 plenaire workshop en 7 keuzesessies. Na een ontvangst op het centrale plein van De Haagse Hogeschool, is het programma als volgt:

Opening en eerste plenaire workshop: de uitdaging naar 2050

Een lekker bakkie koffie! Maar hoe organiseer je een duurzame bedrijfsvoering rondom deze dagelijks terugkerende handeling? Met hulp van de Ladder van Lansink / 10 R-strategie verkennen we (ketenbrede-) handelingsperspectieven. De relatie opdrachtgever - opdrachtnemer komt aan bod, net als de ketenbenadering, vraagstukken rond ‘bring your own device’, greenwashing, de samenhang van verschillende oplossingen en de mogelijkheden van verschillende R-strategieën. 

Keuze-workshops

Daarna volg je workshops naar keuze. Hier lees je er meer over en kun je alvast je interesse kenbaar maken. De workshops gaan in op: 

  1. De circulaire werkdag: verken hoe 10 R-strategieën kunnen leiden tot meer of minder circulariteit op een werkdag.
  2. Duurzaam eten en drinken: zet het 10R-model en (genuanceerde) experimenten in voor de eiwittransitie. 
  3. Consumentisme en ontspulling: verken de mogelijkheid om duurzamer en meer circulair om te gaan met spullen. 
  4. Zicht op de keten: krijg zicht op de schakels in de keten en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap.
  5. Grondstofmanagement: leer meer over het managen van grondstoffen en het grondstofpaspoort. 
  6. Duurzame P&O: leer de mogelijkheden van de R10-ladder kennen voor een nieuwe P&O-praktijk. 
  7. Afval is (g)een verdienmodel: krijg handvatten om te voorkomen dat afval een verdienmodel wordt.

In de aanloop naar het evenement plaatsen we #kringloopcolumns op denkdoeduurzaam.nl. De eerste lees je hier.

Heb je nog vragen? Stel ze via de mail of neem contact op met Rachel Kuijlenburg via 06-57870895. Meer informatie over het event lees je in dit nieuwsbericht.

Logo's deelnemende organisaties aan Denk groot, Doe klein en duurzaam op 22 juni 2022. Dit zijn de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Haagse Hogelschool, FM Haaglanden en het programma Denk Doe Duurzaam