Rijk wil met de inkoop van ICT voor de werkomgeving Europees koploper CO2-reductie worden

Tot de koplopers behoren op het gebied van CO2-reductie binnen Europa. Dat is de ambitie van de inkoopcategorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR). Het categorieplan, waarin die ambitie uitgebreid uit de doeken wordt gedaan, is nu openbaar.

Beeld: ©Rijksoverheid

Het categorieplan IWR daagt de markt uit en laat marktpartijen meedenken met het Rijk over een duurzame inkoop van ICT voor de werkomgeving van rijksambtenaren. De publicatie van dit plan past daarmee in de strategie van de rijksoverheid om alle categorieplannen openbaar te maken. Zo zorgt de rijksoverheid ervoor dat de markt kan anticiperen op de (duurzame) vraag naar goederen en diensten. Juist in een open dialoog kan de rijksoverheid de markt verder stimuleren met duurzame oplossingen te komen.

Categoriemanager Lucien Claassen sprak eerder al over de ambitie en visie achter het categorieplan IWR: “In het nieuwe categorieplan zie je dat we voor een heel hoog ambitieniveau hebben gekozen op het gebied van CO2-reductie. We willen onze inkoopkracht slim gebruiken om extra duurzaamheid uit de markt te halen. Laat ons nu eens koploper zijn en soms ook een enabler om bepaalde dingen mogelijk te maken.” Lees het hele interview met Lucien.