Duurzame jaarverslagen en elektrische fietsen: op weg naar een duurzaam Rijk

Op Verantwoordingsdag, dit jaar op 18 mei, leggen ministeries verantwoording af over gevoerd beleid en bereikte resultaten. Onder meer over de weg naar een volledig duurzame bedrijfsvoering van het Rijk zelf, en alles dat ze daarbij onderweg tegenkwamen. Over onderweg gesproken: in deze nieuwsbrief blikken we ook terug op de Fiets naar je Werk dag. Goed voor het milieu én voor je gezondheid!

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven

Veel leesplezier!

Solliciteer voor 30 mei: Projectleider duurzaamheidsdata Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

We zoeken een collega met een duurzaam hart en verstand van data! Om de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid duurzamer te maken en effectief beleid te maken, zijn data onmisbaar. Als projectleider ben jij de verbinder tussen duurzaamheidsdata en -beleid.

Je bevordert de verdere ontwikkeling van data op het gebied van onder meer energie en gebouwen, duurzame mobiliteit en ICT en maatschappelijk verantwoord inkopen. Samen met beleidsverantwoordelijken, categorieteams en uitvoeringsorganisaties zorg je ervoor dat data op deze thema’s vaker, juist, volledig en eenduidig worden ontsloten.

Spreekt de vacature je aan? Reageer nog voor 30 mei! Lees hier de hele vacature.

Projectleider duurzaamheidsdata

De maand mei is verantwoordingsmaand: jaarrapportages aangeboden aan de Tweede Kamer

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 (JBR) is door minister Bruins Slot en staatssecretaris Van Huffelen aangeboden aan de Tweede Kamer. Via de rapportage verantwoordt de Rijksoverheid zich over haar bedrijfsvoeringsresultaten in 2021.

Het jaarverslag geeft aan dat we op de goede weg zitten qua verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Al zijn er óók nog grote stappen te zetten. Een belangrijke mijlpaal die alvast behaald is: de invoering van de CO2-prestatieladder. Dat houdt in dat alle ministeries structureel gaan sturen op vermindering van de CO2-uitstoot. Benieuwd naar wat het Rijk nog meer behaald heeft volgens het JBR? Lees het hier.

Mei verantwoordingsmaand: JBR 2021 aangeboden aan Tweede Kamer

Verantwoordingsdag
Beeld: ©Rijksoverheid

Lees de #Kringloopcolumns naar aanleiding van het event ‘Denk Groot, Doe Klein (en Duurzaam)’ op 22 juni

In aanloop naar het kennisevent ‘Denk Groot, Doe Klein (en Duurzaam)’ op 22 juni schrijven de sprekers en organisatoren #kringloopcolumns, over circulariteit. Het event is gratis toegankelijk voor alle rijksambtenaren en gaat dieper in op duurzaam handelen voor een cirulaire bedrijfsvoering. We streven naar ‘Nederland circulair’ in 2050. Maar hoe?

De eerste #kringloopcolumn is van Rachel Kuijlenburg (zie foto), programmamanger Onderzoek naar circulaire bedrijfsvoering van De Haagse Hogeschool en initiatiefneemster van het event. Gevolgd door Ineke van Deursen, Strategisch Adviseur Bedrijfsvoering en Duurzaamheid en medeorganisator van het event. Je leest hun columns hier en hier.

Portretfoto (liggend, voorzien van grijze vlakken links en rechts) van Rachel Kuijlenburg, programmamanager Onderzoek naar circulaire bedrijfsvoering van De Haagse Hogeschool en initiatiefneemster van het event Denk groot, doe klein en duurzaam

Fiets naar je Werk Dag: zo regelden drie rijksorganisaties 346 elektrische leenfietsen

19 mei stond in het teken van de Fiets naar je Werk Dag. Een mooi moment om stil te staan bij het initiatief van de beschikbare elektrische leenfietsen. Dit komt vanuit de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Zij hebben door een samenwerking vanaf dit jaar maar liefst 346 elektrische leenfietsen staan op verschillende locaties, waar hun medewerkers zó mee kunnen wegrijden.

Wat er met de huidige leenfietsen gebeurt? Lees het in dit artikel.

Flexibel op pad met de circulaire, elektrische dienstfiets

Foto van een fiets
Beeld: ©Rijksoverheid

Save the dates!

Op 22 juni vindt het evenement Denk groot, doe klein (en duurzaam) plaats. Dit kennisevent is toegankelijk voor alle rijksmedewerkers en gaat over duurzaam handelen, met het oog op een circulaire bedrijfsvoering. Lees via de link hieronder meer over het event.

30 mei t/m 5 juni is de Week Zonder Afval. We gaan met iedereen de uitdaging aan om zo min mogelijk afval weg te gooien. Houd vooral onze website in de gaten voor leuke artikelen rondom dit thema.

Denk groot, doe klein en duurzaam voor een circulaire bedrijfsvoering

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.