Foto van een bloesem in bloei

Sociale samenwerking en slimme smoothiebekers

Bij het woord ‘duurzaamheid’ denk je misschien eerst aan beperken van bijvoorbeeld CO2-uitstoot en wegwerpafval, maar bij het Rijk besteden we ook veel aandacht aan sociale duurzaamheid. Zo ging de Rijksinkoopcategorie Datacenters de samenwerking aan met EcoVadis, om beter na te gaan of leveranciers zich houden aan de internationale afspraken over onder meer arbeids- en mensenrechten. En om daarover met hen het gesprek te voeren. Niet raar dat hun aanpak dit jaar internationale belangstelling wekte! Ook PIANOo zet zich in voor sociale duurzaamheid met een ISV-adviestraject voor inkopers. Je leest er meer over in deze editie van de update.

Internationale interesse in gunningsmodel hardware datacenters

Hoe houd je bij inkoopopdrachten rekening met duurzame thema’s als klimaat, arbeids- en mensenrechten en ethiek in de gehele productieketen? En check je of in de praktijk ook gebeurt wat er op papier staat? Albert Geuchies, contractmanager bij de Rijksinkoopcategorie Datacenters, riep de hulp in van EcoVadis. Hun scoringsmethode bleek ook goed inzetbaar bij het gunnen van opdrachten, en belangrijker: bij het aangaan van het gesprek met de leverancier. Dit nieuwe gunningsmodel wekte internationale belangstelling op de online conferentie Sustain 2021 dit jaar. Benieuwd? Albert vertelt er in dit interview meer over.

Gunningsmodel voor hardware van datacenters wekt internationale interesse

Doe mee met de Week van de Diversiteit!

Diversiteit en inclusie zijn belangrijker dan ooit. Met de Week van de Diversiteit, van 4 t/m 11 oktober, sluit de Rijksoverheid zich aan bij het landelijke initiatief van Diversiteit in Bedrijf om aandacht te vragen voor dit onderwerp. Er is voor deze week een mooi programma samengesteld om diversiteit onder de aandacht te brengen. Bekijk het programma en meld je aan!

Doe mee aan activiteiten in de Week van de Diversiteit 2021

Handen van verschillende huidskleur houden elkaar vast.

Categorie Consumptieve Dienstverlening gaat de strijd aan met plastic afval

De Rijnstraat 8 in Den Haag huisvest verschillende ministeries en overheidsinstanties. Vóórdat de medewerkers op deze locatie thuis ging werken vanwege de coronamaatregelen, werd er jaarlijks in het pand wel 1.300 kilo aan smoothiebekers, maaltijdbakjes en wegwerpbestek weggegooid. Daar gaat de categorie Consumptieve Dienstverlening met YoYoBoostReuse verandering in brengen. Hoe? Je leest het op Denk Doe Duurzaam.

Van tonnen afval naar trommels afwas: het is tijd voor herbruikbaar afhaalservies

Producten van yoyo.

Hulp nodig bij je ISV-aanbesteding? Maak gebruik van het adviestraject van PIANOo!

Internationale Sociale Voorwaarden toepassen in je aanbestedingen en in de contractfase is vaak lastig. Verschillende landen hebben namelijk verschillende wetten, normen en gebruiken voor arbeid. Daarom start PIANOo binnenkort een ISV-adviestraject waarin je advies en praktische ondersteuning krijgt om ISV toe te passen in een aanbesteding. Meld je snel aan via het aanmeldingsformulier van PIANOo!

Wist je dat... je hulp en advies kunt krijgen bij het toepassen van Internationale Sociale Voorwaarden?

Vrouwen zitten achter een naaimachine te werken.

Duurzame keuzes tijdens én na de Verspillingsvrije Week

Jaarlijks wordt in Nederland twee miljard kilo voedsel verspild. Dat is maar liefst 25% van de totale hoeveelheid voedsel dat we produceren. De stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert daarom jaarlijks de Verspillingsvrije Week, in september. Ook de Rijksoverheid zet zich actief in tegen voedselverspilling, tijdens en ná deze week. Hoe? Op Denk Doe Duurzaam vind je mooie voorbeelden uit de praktijk!

Duurzame keuzes tijdens én na de Verspillingsvrije Week

Overstromende koffiemokken.
Beeld: Unsplash

Thuiswerken bij eigen haard is ook voor het klimaat veel waard

Het Rijk wil haar CO2-uitstoot verminderen. Nu rijksmedewerkers door corona ruim een jaar vanuit huis werken was het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) benieuwd óf en hoeveel CO2-reductie dit oplevert. Het ministerie liet het uitrekenen en legde de nadruk op de CO2-uitstoot door energieverbruik en vervoer. Spoiler: het antwoord is ‘ja’. Hoeveel kiloton thuiswerken exact oplevert lees je in dit bericht!

Werken bij eigen haard is voor het klimaat veel waard

Laptop in een thuis omgeving.
Beeld: Unsplash

Feiten en Cijfers zijn geactualiseerd

Het Rijk werkt aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis, en de eigen duurzame bedrijfsvoering staat daarom ook steeds vaker centraal. Er worden vaker duurzame oplossingen toegepast en meer producten en diensten worden maatschappelijk verantwoord ingekocht. Of en hoe het Rijk daarin slaagt, lees je op onze geactualiseerde pagina Feiten en Cijfers.

Feiten en cijfers

Gasdrukmeters.

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van Denk Doe Duurzaam. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl