Werken bij eigen haard is voor het klimaat veel waard

Is thuiswerken beter voor de CO2-uitstoot dan werken op kantoor? Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) liet het uitrekenen. Spoiler: het antwoord is ‘ja’. Elke thuiswerkdag levert gemiddeld rond de 4 kg CO2-reductie op. Rijksbreed zou daarmee een reductie van 43 kiloton per jaar mogelijk zijn, becijferden de onderzoekers.

Een bureau met laptop in een thuisomgeving

In het onderzoek van Beter Weten Advies is de nadruk gelegd op de CO2-uitstoot door energieverbruik en vervoer. Een dag thuiswerken zorgt voor gemiddeld 3 kg CO2-uitstoot per medewerker. Daartegenover staat een besparing van zo'n 6 kg CO2 bij vervoer en ongeveer 1 kg CO2 voor uitgespaard gas- en stroomverbruik op kantoor. Daarom zorgt elke dag dat een medewerker thuiswerkt per saldo voor gemiddeld ongeveer 4 kg minder CO2-uitstoot.

CO2-reductie door thuiswerken

Het ministerie van IenW zal wanneer haar werknemers twee dagen per werkweek thuiswerken haar CO2-footprint verminderen met zo'n 4,5 kiloton CO2. In hetzelfde scenario zou voor de gehele Rijksoverheid een uitstootafname van 43 kiloton CO2 behaald kunnen worden.

Met maximaal thuiswerken is waarschijnlijk een grotere afname CO2-uitstoot haalbaar. Volgens het PBL zou het namelijk mogelijk moeten zijn om ambtenaren ongeveer 70% van de totale werkuren thuis te laten werken. Er is dus potentie om de CO2-uitstoot nog verder te beperken dan met de eerder genoemde hoeveelheden.

Kortom, thuiswerken biedt veel kansen voor de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot te verminderen.