Duurzame keuzes tijdens én na de Verspillingsvrije Week

Jaarlijks wordt in Nederland twee miljard kilo voedsel verspild. Dat is maar liefst 25% van de totale hoeveelheid voedsel dat we produceren. Deze voedselverspilling gebeurt in de gehele voedselketen, dus iedere schakel van producent tot consument doet mee. Het onnodig weggooien van eten en drinken is niet alleen zonde, maar ook slecht voor het milieu. De stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert daarom jaarlijks de Verspillingsvrije Week, in september. Ook de Rijksoverheid zet zich actief in tegen voedselverspilling.

Beeld: Unsplash

Van koffiedrab tot oesterzwam

Het is een Rijksbreed doel om voedselverspilling tegen te gaan. Door middel van duurzame en innovatieve oplossingen draagt de Rijksoverheid bij aan een samenleving waarin steeds minder eten en drinken wordt weggegooid. Ook op hun eigen locaties. Lees ook de feiten en cijfers over de catering bij het Rijk.

De Rijksoverheid streeft bijvoorbeeld naar circulaire catering. Hierbij wordt gekeken hoe afval kan worden hergebruikt. Zo wordt koffiedrab gebruikt voor het kweken van oesterzwammen. Oesterkwekerij de Haagse Zwam gebruikt de koffiedrab als grondstof. De gekweekte oesterzwammen worden vervolgens weer bereid in de restaurants van de Rijksoverheid. Hierdoor ontstaat een circulair proces, waarbij restproducten worden hergebruikt en er geen sprake is van afval.

Met bedrijven en consumenten

De Rijksoverheid vindt het belangrijk om samen met het bedrijfsleven op zoek te gaan naar oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met Floating Farm, een drijvende boerderij in Rotterdam. Groente-, fruit- en broodafval, dat in de kantines van overheidsgebouwen overblijft, wordt verzameld en naar de boerderij gebracht. Daar wordt het gebruikt als voer voor de koeien. De melk van de koeien wordt vervolgens in de kantines verkocht aan ambtenaren. Zo is de cirkel is weer rond.

Voedselverspilling kan worden verminderd door restproducten een nieuwe bestemming te geven. Maar het is natuurlijk beter om te voorkomen dat er überhaupt voedsel overblijft. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gingen op zoek naar een oplossing voor het eten en drinken dat overbleef bij vergaderlunches. Het concept Pauzeplein werd bedacht en ontwikkeld. Lunches worden niet meer op bestelling in de vergaderzaal bezorgd, maar door werknemers van meerdere vergaderingen opgehaald bij één centrale plek met een gevarieerd buffet. De voedselverspilling is afgenomen, de tevredenheid toegenomen.

Van groot belang

Initiatieven die voedselverspilling verminderen, leveren een belangrijke bijdrage aan een duurzame wereld. Het verminderen van voedselverspilling leidt namelijk tot minder CO2-uitstoot. Iedere kilo voedsel die wordt verspild, staat gelijk aan gemiddeld drie kilo CO2 dat wordt uitgestoten. Door minder voedsel weg te gooien, dragen we dus bij aan een beter klimaat. Het verminderen van voedselverspilling bespaart bovendien geld, zowel voor het bedrijfsleven als de consument. Ook financieel gezien is het dus een slimme keuze om verantwoord met voedsel om te gaan. De Rijksoverheid is voorstander van initiatieven die voedselverspilling tegengaan. Binnen en buiten de overheid. Tijdens, maar ook zeker na de Verspillingsvrije Week.

Ook bijdragen aan de vermindering van voedselverspilling?

  • Zoek naar creatieve en innovatieve ideeën.
  • Werk samen met anderen.
  • Streef naar duurzame, lange termijnoplossingen.
  • Onthoud dat alle kleine stappen ook helpen.