Feiten en cijfers

Wij werken binnen het Rijk hard aan de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Met succes. In 2023 daalde de totale CO2-uitstoot van de Rijksbedrijfsvoering. De resultaten in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) laten zien dat we goede stappen aan het zetten zijn. En waar we nog kunnen verbeteren. Op deze pagina vind je de belangrijkste resultaten uit 2023. 

Daling energiegebruik in de panden

 • We zien de afgelopen jaren een daling van het energieverbruik van de rijkskantoren.
 • We hebben gebouwen afgestoten en dus minder oppervlakte. 
 • Van 1 april 2023 tot en met maart 2024 verminderde het Rijk het gasverbruik met 23,5 miljoen m3 ten opzichte van het gemiddelde verbruik van de afgelopen 5 jaar. Dat is een besparing van 26%.

Vergroten aandeel hernieuwbare elektriciteit en gas

 • De stroom die we inkopen is 100% groene stroom. 52% daarvan komt uit Nederland. We werken toe naar 100% Nederlandse windenergie in 2030. 
 • Het onderzoek ‘Duurzame Daken Kansenkaart’ laat zien dat 65% (zo’n 3,9 miljoen m2) van de daken van rijksgebouwen gebruikt kan worden als natuurinclusieve, waterbergende en energieopwekkende oppervlakten.
 • In 2023 is het Programma Groen Gas opgezet, met als doel om in Nederland vanaf 2030 jaarlijks minstens 2 miljard m3 groen gas te produceren.

Lees meer feiten en cijfers over energie

Onderzoek naar energie-efficiënte datacenters

 • De 4 overheidsdatacenters behalen jaarlijks een ruim hogere DCiE-waarde dan het doel van 50%. DCiE staat voor Data Center infrastructure Efficiency.

Meer weten? Kijk op de feiten en cijfers over ICT

Terugdringen CO2-uitstoot zakelijk reizen

 • Vervoer is één van de grote veroorzakers van CO2-uitstoot. De uitstoot van de dienstauto’s is afgenomen, reizen met OV en vliegreizen zijn toegenomen.
 • In 2023 zijn de eerste supersnelladers in gebruik genomen. Het aantal zero-emissie voertuigen is toegenomen van 19,1% in 2022 naar 24,8% in 2023. 

Lees meer over de feiten en cijfers over mobiliteit

Meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking

In het derde kwartaal van 2023 zijn er in totaal 4.386 voltijdsbanen voor mensen onder de Wet banenafspraak bij de Rijksoverheid. Dit is 77% van het doel, maar wel een stijging van 8%-punt ten opzichte van het derde kwartaal van 2022. 

Meer feiten en cijfers over personeel en organisatie lees je hier

MVOI-criteria vaker toegepast

 • In totaal zijn er 101 aanbestedingen geweest binnen één van de 47 relevante productgroepen. In 80% van deze aanbestedingen zijn MVOI-criteria toegepast. 
 • In 141 van de 207 aanbestedingen (68%) is social return uitgevraagd.
 • In 5 van de 7 aanbestedingen waarbij het wel verplicht was, is ISV niet toegepast. Daarbij is onderbouwd waarom dit niet gebeurd is (conform ISV-kader).

Lees hier meer feiten en cijfers over maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen