Feiten en cijfers

Duurzame bedrijfsvoering staat bij de Rijksoverheid steeds vaker centraal. Er worden vaker duurzame oplossingen toegepast en meer producten en diensten worden maatschappelijk verantwoord ingekocht. Op deze pagina lees je feiten en cijfers over de duurzaamheid van het Rijk. Ze laten voortgang zien, maar ook dat er nog meer actie nodig is.

Door als Rijksoverheid duurzaamheid centraal te zetten, kunnen we een positieve impact creëren op mens en milieu. En dat is hard nodig: de vraag naar grondstoffen is enorm gegroeid. In de afgelopen eeuw zijn we wereldwijd al 34 keer meer grondstoffen en 12 keer meer aardolie gaan gebruiken. Earth overshoot day viel in 2019 al op 29 juli. Nederland maakte zelfs al op 4 mei haar deel van de bronnen op. Dat we aan de slag moeten is duidelijk.

In deze afbeelding geeft een grafiek de cijfers van de netto CO2-uitstoot door het Rijk weer. In 2017 was dat 218.855 megaton, in 2018 daalde dat naar 270.994 megaton en in 2019 ging dat verder omlaag naar 251.261 megaton.

Minder uitstoot en inclusieve arbeidsmarkt

Hoe we werken aan impact kun je lezen in onze heldenverhalen. In de afgelopen jaren hebben verschillende projecten bijgedragen aan de verduurzaming van de bedrijfsvoering van het Rijk. Wist je bijvoorbeeld dat:

  • de jaarlijkse CO2-uitstoot van het Rijk circa 571 kiloton is. Dat is ongeveer gelijk aan de uitstoot van 130.000 huishoudens.
  • we de uitstoot in 2019, zonder compensatie, met 4,5% reduceerden?
  • Er in 2019 1.865 banen gerealiseerd zijn voor mensen met een arbeidsbeperking (tot en met het 3e kwartaal). Daarmee lijken we het doel voor 2019 niet te halen, maar maken we wel een inhaalslag voor het doel van circa 5000 banen in 2024.

Rijksbreed monitoren

Veel rijksonderdelen dragen, samen met hun partners in de markt, bij aan duurzame, sociale en innovatieve impact. Of dit al optelt tot wat we rijksbreed willen bereiken, bekijken we elk jaar. Dit rapporteren we aan de Tweede Kamer via de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Maar we gaan de resultaten nog beter dan voorheen monitoren, zodat we ook tussentijds kunnen bijsturen. In een dashboard kunnen we straks volgen of we al goed op weg zijn en waar er nog meer inspanning nodig is.