Feiten en cijfers

Het Rijk werkt hard aan de verduurzaming van haar eigen bedrijfsvoering. Om het goede voorbeeld te geven aan bedrijven, burgers en belangenorganisaties in Nederland, maar ook simpelweg omdat wij als grootste werkgever van Nederland veel impact hebben. We verantwoorden ons als Rijk over onze eigen verduurzaming in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR). Hier vind je de feiten en cijfers met de JBR van het jaar 2022 als bron, die in mei 2023 is gepubliceerd en aan de Tweede Kamer is aangeboden. En ook dit jaar is het beeld: veel gaat goed, veel moet echt nog sneller en meer effect gaan krijgen. Meest in het oog springend thema in 2022 was de (extra) gasreductie.

Verder dan de eigen bedrijfsvoering

Het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid richt zich niet alleen op verkleinen van de eigen voetafdruk. De Rijksoverheid wil ook andere overheden inspireren en helpen om te verduurzamen en via haar eigen inkoop de markt stimuleren duurzaam, sociaal en innovatief te ondernemen. 

Want we willen dat komende generaties een positieve toekomst hebben. Dat vraagt om bewuste stappen in duurzaam denken en doen. De doelstellingen voor het Rijk zijn:

  1. Klimaat en milieu: in 2030 is onze bedrijfsvoering klimaatneutraal.
  2. Circulariteit: in 2030 realiseren we 50 procent minder primair grondstoffengebruik en in 2050 zijn we volledig circulair.
  3. Social return: we stimuleren arbeidsparticipatie, onder andere door het creëren van 5.000 participatiebanen waarvan 1.500 via inkoop.
  4. Internationale sociale voorwaarden: we verduurzamen internationale productieketens door het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu.

Meer over wat wij willen bereiken en waar dat is vastgesteld, vind je bij het onderdeel Doelen. Wat er op de verschillende deelgebieden van de bedrijfsvoering gebeurt, staat onder Thema’s

We zien de vraag naar grondstoffen wereldwijd toenemen. Daarom werken we samen met andere organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan. De Rijksoverheid wil in 2030 vijftig procent minder grondstoffen gebruiken en in 2050 volledig circulair zijn. Een circulaire economie gebruikt grondstoffen opnieuw en zorgt voor minder uitstoot van broeikasgassen. Zo dragen we ook bij aan de afspraken uit het Akkoord van Parijs (2015) en het nationaal Klimaatakkoord (2019).

Uitstoot Rijkbedrijfsvoering

Uitstoot Rijkbedrijfsvoering In ton CO2
JaarUitstoot in ton CO2
2022383.936
2021337.013
2020347.209
2019482.754
2018450.823
2017492.537
Brontabel als csv (110 bytes)