fysieke props van programma Denk Doe Duurzaam in een perk met gras. De props bestaan uit een fiets, een wereldbol met blaadje en twee mannetjes. Alle drie zijn ze vormgegeven als een estafettestok die mensen aan elkaar kunnen doorgeven.

De duurzame doelen van CIO Rijk Lourens Visser

Lourens Visser is als Chief Information Officer Rijk verantwoordelijk voor de coördinatie van ict en informatievoorziening bij het Rijk. In zijn strategie hanteert hij vier rijksbrede speerpunten die moeten bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van het Rijk, zoals minder CO2-uitstoot en toewerken naar een volledig circulaire overheid. “Duurzaamheid is een thema dat mij aan het hart gaat.” Lees het hele interview op Denk Doe Duurzaam.

Verder in deze nieuwsbrief: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) behaalt als eerste ministerie het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder, staatssecretaris Mona Keijzer lanceert de City Deal Impact Ondernemen en social enterprise Binthout redt Nederlandse bomen en creëert banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

IenW behaalt hoogste niveau CO2-Prestatieladder

Het is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gelukt om het niveau 5 van de CO2-Prestatieladder te verkrijgen. Het ministerie, inclusief Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het KNMI, behaalt hiermee als eerste ministerie het hoogste niveau van deze ladder. Het ministerie roept andere overheden op om ook stappen te zetten op de ladder!

IenW behaalt hoogste niveau CO2-Prestatieladder

co2_prestatieladder_ienw

Pak duurzame ICT aan op internationale schaal

Wereldwijd groeit de productie en het gebruik van ICT-devices explosief. Met inkoop kun je daar echt het verschil in maken. Rijksambtenaren gingen op 11 maart met elkaar in gesprek over duurzame(re) en circulaire ICT, met als organisator het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat. Hamvraag was: hoe kun je als rijksoverheid hierin het goede voorbeeld geven?

Pak duurzame ICT aan op internationale schaal

ict_op_grote_schaal

City Deal Impact Ondernemen gelanceerd

Op 11 maart lanceerde staatssecretaris Mona Keijzer de City Deal Impact Ondernemen. In City Deals staan afspraken om de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken. Daarvoor werken steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. Met deze deal werken deze partijen aan het wegnemen van obstakels en het bevorderen van impactvol ondernemen. Met natuurlijk ook een belangrijke rol voor inkopen met impact door het Rijk en andere overheden!
 

City Deal Impact Ondernemen gelanceerd

city_deal_impact_ondernemen

Rijksvastgoedbedrijf brengt circulair bouwen tot bloei

Net als de andere onderdelen van het Rijk heeft het Rijksvastgoedbedrijf doelen op het gebied van duurzaamheid. Het RVB gaat voor integraliteit van duurzaamheid en circulair bouwen is daar onderdeel van. ‘Duurzame held’ Jille Koop, adviseur duurzaamheid bij het RVB: “In 2030 willen we alle vastgoedprojecten circulair aanbesteden, en in 2050 moet onze portefeuille volledig circulair en CO2-neutraal zijn.” Om collega’s en andere opdrachtgevers op weg te helpen ontwikkelde het RVB de tool BLOEI. Benieuwd naar wat deze tool precies is? Lees snel verder!

Rijksvastgoedbedrijf brengt circulair bouwen tot bloei

jille-koop-duurzame-held

Econeutrale facilitaire dienstverlening bij het Rijk in zicht

In 2030 wil FMHaaglanden (FMH) een volledig circulaire en CO₂-neutrale facilitaire dienstverlener zijn voor de Haagse ministeries. Een ambitie die sterk bijdraagt aan de rijksdoelstellingen. Wist je overigens dat een rijksambtenaar gemiddeld 22 koffiebekers per week gebruikt? Kortom: er is nog veel te winnen. Lees meer over het onderzoek op Denk Doe Duurzaam!

Econeutrale facilitaire dienstverlening bij het Rijk in zicht

Econeutrale facilitaire dienstverlening

Binthout en de DJI geven boom en mens een tweede kans

Social Enterprise Binthout redt Nederlandse bomen van de versnipperaar en maakt er handgemaakte designmaterialen van. Deze worden gemaakt en geproduceerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat het bedrijf vindt dat iedereen een kans verdient op werk. Sociaal ondernemer Karst Klein: “Wij geven mensen vertrouwen, bieden ze de kans om zich te ontwikkelen en krijgen daarvoor werknemers voor het leven terug.”

Binthout en de DJI geven boom en mens een tweede kans

binthout

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.