Pak duurzame ICT aan op internationale schaal

Tijdens een serie bijeenkomsten gaan rijksambtenaren in gesprek over maatschappelijk verantwoord inkopen. Elke sessie wordt door een ander departement georganiseerd en kent een ander thema. Op donderdag 11 maart 2021 stond duurzame(re) en circulaire ICT centraal, met als organisator het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat.

Heb jij wel eens geteld hoeveel devices er in jouw huis liggen? Laptops, (oude) telefoons, tablets, gamecomputers en ga zo maar door…  Wereldwijd groeit de productie en het gebruik van ICT-devices explosief. Geschat wordt dat de CO2-uitstoot veroorzaakt door deze keten stijgt van zo’n 6% naar 14% in 2040, vertelt Reinier Guijt (IenW). Met inkoop kun je daar echt het verschil in maken: vaker repareren, langere levensduur vragen, meer circulaire materialen etc. Maar het probleem is: ICT is een globale markt, en als Nederland maken wij simpelweg niet het verschil.

Van buyer groups naar internationaal pact

Momenteel wordt er dan ook gewerkt aan een internationaal pact, het Circular and Fair IT (CFIT). Landen als Canada, Engeland, België, Zweden en Ierland werken dan met Nederland aan een minder vervuilende ICT-sector. Cuno van Geet (RWS) vertelt hoe er nog volop kansen zijn, want sommige thema’s missen nog handelingsperspectief. Met werkgroepen die schakelen met experts op specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld chemicaliën of specifieke laptoponderdelen) zouden duurzame werkwijzen beter kunnen worden gefaciliteerd.

Dual-sim: ja of nee?

In de sessie werd hardop nagedacht hoe je als rijksoverheid het goede voorbeeld kunt geven. Waarom bijvoorbeeld iedereen en werk- én privételefoon geven? Of wat nu als we een ‘buy your own device’-beleid voeren en mensen dezelfde laptop gebruiken voor werk en privé? Een bezwaar is dat je je werk dan nooit echt even van je af kunt zetten. En wat als de focus op oude devices inzamelen voor hergebruik juist prikkelt tot sneller nieuwe devices kopen? Ook geven mensen aan een drempel te voelen om oude apparaten in te leveren voor recycling. Want wie zegt dat privacygevoelige informatie niet tóch nog ergens huist, ook al leeg je het apparaat volledig?

Kortom: er zijn nog wel wat obstakels die innovatieve oplossingen vragen. Privacy, een goede werk/privé-balans faciliteren op ‘gedeelde’ devices, de juiste balans tussen lange levensduur en recyclen van apparaten… Hopelijk kan CFIT daar op grote schaal verbetering in brengen. In ieder geval een mooie eye-opener voor alle deelnemers op 11 maart om eens  na te denken over hun eigen apparaatbezit.

Meer informatie? Mail naar CFIT@rws.nl