Econeutrale facilitaire dienstverlening bij het Rijk in zicht

In 2030 wil FMHaaglanden (FMH) een volledig circulaire en CO-neutrale facilitaire dienstverlener zijn voor de Haagse ministeries. Een ambitie die sterk bijdraagt aan de rijksdoelstellingen. Een econeutrale nulmeting, innovatief pop-upkantoor en elektrificatie van het wagenpark: FMH timmert hard aan de weg om die ambitie waar te maken.

Foto van Terminal Noord, het gebouw waar tussen 2020 en 2024 een pop-upkantoor van de Rijksoverheid staat.

Onderzoek voor minder CO₂-uitstoot

Maak de CO₂-footprint en onze grondstofstromen inzichtelijk: die vraag kregen onderzoeksbureaus TwynstraGudde en PHI Factory mee. Die inzichten zijn onmisbaar voor de ambitie van FMH: over tien jaar volledig circulair en CO₂-neutraal zijn. Met deze nulmeting is het duidelijk welke acties bij FMH kunnen zorgen voor een lagere footprint. Ook is dit het startpunt voor een jaarlijkse monitoring van de uitstoot.

Zo zou FMH 6600 bomen per jaar (13 bomen per medewerker) moeten planten om de footprint op de interne dienstverlening van dit moment te compenseren. En wist je dat een rijksambtenaar gemiddeld 22 koffiebekers per week gebruikt? Kortom: er is nog veel te winnen. Lees meer over het onderzoek op fmhaaglanden.nl.

Diesels maken plaats voor elektrisch en waterstof

De Audi e-tron, Hyundai Nexo en Renault Zoe: ken je deze elektrische kilometervreters? Zij vormen sinds eind 2020 een derde van het wagenpark van FMH. Dat is ruim boven de doelstelling van 20% van dat jaar. Ook kijkt FMH vooruit naar de waterstofauto’s, die nu in ontwikkeling zijn en nog iets achterlopen op de elektrische voertuigen. Met een grotere actieradius en korte tanktijd kan deze vorm auto’s nog wel eens grote kansen bieden, volgens FMH-directeur Pablo Hunnego. Lees meer over de wagenpark-ambities van FMH op fmhaaglanden.nl.

Duurzame pop-upkantoren

Geen grote verbouwingen, wel snel extra kantoorplekken. Voor die uitdaging stond FMH, zelfs toen corona ervoor zorgde dat veel mensen thuiswerken. Het nieuwe pop-upkantoor in Terminal Noord staat er nog tot en met 2024 en is júist een kans in deze tijd: met zes verdiepingen is er juist een grotere capaciteit. Ook is het kantoor ingericht op ‘ontmoetingen’: in het midden vind je modulaire overlegruimtes (MOXX-boxen, naar een concept van Gispen) en daaromheen stilte-werkplekken.

Daarnaast vind je er veel planten als natuurlijke scheiding van plekken en is 67% van het meubilair circulair. Een van de stoelsoorten heeft een afzonderlijk onderstel, een kuip van 40% gerecycled materiaal en een stoffen hoes. De voordelen: gemakkelijk te restylen, onderdelen zijn los te vervangen of recyclen, en de stoel kan makkelijk geschikt gemaakt worden voor een andere toepassing. Lees meer over dit duurzame pop-up-kantoor op fmhaaglanden.nl.

FMH-programma Duurzame dienstverlening

Om over negen jaar volledig econeutraal te zijn, is werk aan de winkel. Met zes speerpunten geeft FMHaaglanden invulling aan de rijksbrede doelstellingen. Deze zijn vastgelegd in het FMH-jaarplan 2021.

  • Vermindering van het aandeel restafval.
  • Het verduurzamen van de catering, inclusief onze vergader- en evenementenservice.
  • Vervoer: elektrificatie van het wagenpark en de distributie van facilitaire producten via de logistieke hub.
  • Werkomgeving; circulaire kantoorinrichting
  • Investeren in groenvoorziening
  • Duurzaam uitvoeren van schoonmaak