City Deal Impact Ondernemen gelanceerd

Op 11 maart lanceerde staatssecretaris Mona Keijzer de City Deal Impact Ondernemen. In City Deals staan afspraken om de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te versterken. Daarvoor werken steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen. De City Deal Impact Ondernemen moet duurzaam en verantwoord ondernemen stimuleren. Steden, provincies en het Rijk werken samen met impact ondernemers (en hun netwerken) om bekende barrières rondom impact ondernemen te overwinnen. Er zijn wel 80 partijen die deze City Deal ondersteunen.

Logo City Deal Impact Ondernemen

Minder obstakels voor meer impact

Steeds meer ondernemers willen duurzamer en meer verantwoord ondernemen. Toch lopen overheden en ondernemers regelmatig tegen drempels aan: stroeve procedures, onbekende regelingen en onzichtbare en ontoegankelijke financieringsstromen uit overheidsfondsen. Ondernemers vinden de wet- en regelgeving van de overheid vaak ingewikkeld. Met de City Deal Impact Ondernemen spreken overheden, kennispartners én ondernemers af om deze obstakels samen te verminderen en zo impact ondernemen te bevorderen. In de introductievideo zie je wat de City Deal Impact Ondernemen betekent.

Ondersteuning voor ondernemers

De City Deal ondersteunt impact ondernemers op meerdere manieren. Zo bouwen de partners in de City Deal aan een netwerk met andere ondernemers en beleidsmakers, wordt er onderzoek gedaan en kennis gedeeld en biedt de City Deal ondersteuning bij het professionaliseren van de onderneming. Ook wordt er gewerkt aan een beter beleid voor ondernemers.

De City Deal richt zich op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken. Daarbij wordt bewust ingezet op samenwerking tussen impact first ondernemers en impact second ondernemers, die met hun bedrijf graag een maatschappelijke bijdrage willen leveren, omdat beide perspectieven elkaar veel te bieden hebben.

Meer informatie over de City Deal

Wil je meer weten over deze City Deal? Lees meer op de website van Agenda Stad.