Presentatie tijdens het event

Samen verduurzamend vooruit

Met de zomer voor de deur en de verantwoordingsmaand mei op de kalender, maken de departementen de tussenbalans op van hun duurzaamheidsdoelstellingen. En opnieuw is de conclusie: er zijn mooie resultaten behaald, maar het Rijk is nog lang niet klaar. Tegelijkertijd is er geen ontsnappen meer aan: de tijd dringt meer en meer.

In haar bedrijfsvoering wil het Rijk daarom nog meer de focus leggen op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, zo stelt staatssecretaris Knops in zijn aanbiedingsbrief bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 (JBR). Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) presenteerde op haar beurt onlangs haar zesde duurzaamheidsverslag. Verder in deze nieuwsbrief: de succesvolle aftrap van de buyer group Inhuur Professionals en een jubileumboek van het NIC, dat haar 100-jarig bestaan viert.

Ken je collega’s die nog geen deel uitmaken van onze duurzame beweging, maar die je er wel bij wil betrekken? Stuur deze nieuwsbrief dan door en laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven!

JBR: meer focus op verduurzaming

Nederland moet duurzamer, het Rijk dus ook. Het Rijk wil daarom in haar bedrijfsvoering nog meer dan hiervoor de focus leggen op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is een van de conclusies in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 (JBR). Het doel: een duurzaam herstel uit de coronacrisis, ondersteund door een rijksbreed programma. Op onze website lees je meer over de ambities en de behaalde resultaten.

Meer focus op verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering

JBR

Recycling, robots, research en de rest

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Ook nu, in coronatijd. Zo werpt Rijkswaterstaat zich op het creëren van circulaire kantoorinrichting, gaf PIANOo de opdracht om onderzoek te doen naar de inkooppraktijk van de decentrale overheid en deed de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) onderzoek naar computersoftware die minder energie verbruikt. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd weer voor je op een rijtje.

Recycling, robots, research en de rest

Recycling

Mooie resultaten in duurzaamheidsverslag IenW

Op dinsdag 18 mei 2021 presenteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn alweer haar zesde duurzaamheidsverslag. Conclusie: het departement boekt mooie resultaten, maar kan nog niet tevreden achteroverleunen. Wat kunnen andere departementen van ze leren? Lees het in deze terugblik op de online bijeenkomst, met tips van secretaris-generaal Jan Hendrik Dronkers (IenW) en directeur-generaal Overheidsorganisatie Marieke van Wallenburg (BZK).

Duurzaam in beweging

duurzaamheidsverslag  IenW

Mei plasticvrij: hergebruik is beter dan recyclen

De coronacrisis biedt óók tijd voor bezinning. Nu de meeste catering en consumptieve dienstverlening op kantoorlocaties stilliggen, keken Frens Sikkema en Rob Heijink nog eens naar de heikele punten die op hun lijstje bleven staan. In 2020 startte de categorie het actieplan Weg met Wegwerp. We spraken Frens over dit actieplan en de duurzame ambities van de categorie voor minder (plastic) afval.

Mei plasticvrij: pilots voor duurzamere consumptie bij het Rijk

Mei plasticvrij

Duurzaam thuiswerken doe je zo!

Sinds de coronacrisis werken rijksambtenaren zoveel mogelijk vanuit huis, maar hoe kan een medewerker er zelf voor zorgen dat die zo min mogelijk CO2 uitstoot? De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) hebben daarvoor de brochure Duurzaam Thuiswerken opgesteld. Met daarin veel praktische tips voor medewerkers hoe ze met kleine, concrete stapjes hun thuiswerkplek kunnen verduurzamen. Iedereen, zowel binnen als buiten het Rijk, kan deze tips thuis toepassen. Ga er vandaag nog mee aan de slag!

Duurzaam thuiswerken doe je zo!

Duurzaam thuiswerken

Succesvolle kick-off buyer group Inhuur Professionals

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap startte PIANOo in februari de buyer group Inhuur Professionals. In maart was de kick-off. In deze buyer group onderzoeken vertegenwoordigers van diverse publieke organisaties hoe diversiteit en inclusie in samenwerking met de markt kunnen worden uitgevraagd bij de inhuur van professionals. De komende tijd zal de buyer group kennissessies organiseren waarin de deelnemers dieper ingaan op de theorie en praktijk. Lees meer over de buyer group Inhuur Professionals op onze website!

Succesvolle kick-off buyer group Inhuur professionals

Succesvolle kick -off buyer group Inhuur Professionals

Boek ter ere van 100-jarig bestaan NIC

Hoe ontwikkelde de overheidsinkoop zich door de jaren heen? Je leest het in 'RIB en Het NIC: 100 jaar inkoop in de publieke sector - Verleden, heden en toekomst'. André Weimar (CPO Rijk) nam het eerste exemplaar in ontvangst. Benieuwd? Je kunt het boek bestellen via het Nederlands InkoopCentrum (NIC)!

NIC lanceert boek over 100 jaar overheidsinkoop

100 jaar NIC

Ander mooi nieuws:

Iedereen duurzaam aan het werk, ook als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt - daarvoor is maatwerk nodig. Maatwerkvoormensen.nl vertelt hoe de Rijksoverheid en haar leveranciers dat aanpakken en hoe ze samen zorgen voor social return on investment (SROI). Lees ter inspiratie dit mooie praktijkvoorbeeld:

en ander nieuws

Colofon

Zie je voor jou aansprekende voorbeelden, deel deze nieuwsbrief dan met je collega’s en relaties die ook actief zijn op het gebied van verduurzamen van de (rijks)bedrijfsvoering. Laat ze weten dat ze zich kunnen inschrijven.

Dit is een uitgave van het programma Duurzame bedrijfsvoering Rijksoverheid. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Heb je vragen? Mail naar:

Denkdoeduurzaam@rijksoverheid.nl

Wil je meer weten over het programma Denk Doe Duurzaam, kijk dan hier.

Disclaimer: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.