Duurzaam thuiswerken doe je zo!

Sinds de coronacrisis werken rijksambtenaren zoveel mogelijk vanuit huis, maar hoe kan een medewerker er zelf voor zorgen dat die op zijn thuiswerkplek zo min mogelijk CO2- uitstoot? De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) hebben daarom de brochure Duurzaam Thuiswerken opgesteld. Met daarin veel praktische tips voor hoe medewerkers met kleine, concrete stapjes hun thuiswerkplek kunt verduurzamen.

duurzaam thuiswerken

Het Rijk wil het goede voorbeeld geven

Aanleiding voor de brochure is dat het Rijk de thuiswerkplek in CO2-uitstoot (nog) niet eerder meenam in de bedrijfsvoering. Terwijl het Rijk in 2030 klimaatneutraal wil zijn en zich hiermee committeert aan het Klimaatakkoord. En terwijl de coronacrisis er nu voor zorgt dat er meer wordt thuisgewerkt, iets dat het Rijk ook nadat die crisis is bezworen deels wil vasthouden voor de toekomst. De ministeries EZK en LNV willen het goede voorbeeld geven even hebben daarom deze brochure opgesteld vanuit de gedachte: practice what you preach! De ministeries willen zo ideeën aandragen en hun medewerkers inspireren en bewustmaken van het feit dat ze vanuit huis ook bij kunnen dragen aan een betere en schonere leefomgeving.

Duurzaamheid kantoor vertalen naar je thuiswerkplek

In de brochure lees je niet alleen wat het Rijk op kantoor doet aan duurzaamheid en hoe medewerkers dit kunnen vertalen naar het verduurzamen van hun thuiswerkplek, maar vinden zij hierin ook voorbeelden van hoe ze hun woning kunnen verduurzamen. De boodschap: ‘Soms ben je al duurzamer bezig dan je misschien zou denken, je scheidt bijvoorbeeld al je afval en hebt een groene energieleverancier. Maar soms is het juist andersom; dan dénk je dat je goed bezig bent, maar doe je eigenlijk precies dat wat níet effectief is. Dat is zonde. Deze brochure helpt je ook daarbij, op een laagdrempelige manier.’

Maak ook jouw thuiswerkplek duurzaam!

Iedereen, zowel binnen als buiten het Rijk, kan deze tips thuis toepassen. De brochure is vooralsnog alleen beschikbaar als pdf en op te vragen via duurzamebedrijfsvoering@minezk.nl. Ga er vandaag nog mee aan de slag!