Succesvolle kick-off buyer group Inhuur professionals

Samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap startte PIANOo in februari een buyer group Inhuur professionals. In maart vond de kick-off plaats.

Digitale toegankelijkheid-nb

Sociale thema’s

In de buyer group onderzoeken vertegenwoordigers van diverse publieke organisaties hoe diversiteit en inclusie in samenwerking met de markt kunnen worden uitgevraagd bij de inhuur van professionals. Dat is volgens Anike Wildervanck de Blécourt, Coördinerend Directeur Inkoop bij het ministerie, erg belangrijk. “Veel buyer groups zijn bezig met de groene beleidsthema’s zoals het klimaat en circulariteit. Ik vind het belangrijk dat we ook de sociale thema’s uitwerken zodat inkopers daarmee aan de slag kunnen. We vragen het wel van ze, maar geven het thema nog niet genoeg handen en voeten.”

Wildervanck de Blécourt biedt deelnemers van de buyer group samen met Marcella van Room, Adviseur Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bij PIANOo, professionele begeleiding. Wildervanck de Blécourt: “Wij zijn nu bezig met het formuleren van onze ambitie: wat willen we bereiken met de buyer group? Vervolgens kijken we met elkaar hoe we diversiteit en inclusie concreet kunnen uitvragen.”

Cultuurverandering

Diversiteit en Inclusie is overkoepelend aan veel sociale beleidsthema’s. Het gaat volgens Wildervanck de Blécourt over de mogelijkheid voor iedereen om te participeren. “Iedereen hoort een plek te krijgen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, geslacht of bijvoorbeeld seksuele oriëntatie. Juist door diversiteit ontstaan nieuwe opvattingen en een andere inbreng.”

Diversiteit en inclusie gaan niet alleen over de mensen die een bedrijf in dienst heeft, ook het beleid en de totale wijze van presenteren en functioneren van de organisatie zijn belangrijk. “Het is een uitdagend onderwerp, omdat het heel divers en veelomvattend is. We praten echt over een cultuurverandering, zowel bij leveranciers als bij de overheid. Dat is niet makkelijk te vangen in één concrete zin. Ik denk dat iedereen met deze thema’s te maken heeft of krijgt in het dagelijks leven. Daar mogen we ons bewust van zijn.”

De komende tijd zal de buyer group kennissessies organiseren waarin de deelnemers dieper ingaan op de theorie en praktijk. Vervolgens komt de ontwikkelingsfase aan bod, waarin de strategie en aanpak worden geformuleerd. Tenslotte gaan  opdrachtgevers de marktvisie en -strategie implementeren in de praktijk. 

Meer weten over de buyer group Inhuur Professionals? Kijk dan op de website van PIANOo. Wat een buyer group is en wat de deelnemers ervan met elkaar willen bereiken, lees je terug in ons eerdere artikel