Meer focus op verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering

Vorige week is de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020 (JBR) naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staat een overzicht van de prestaties van de Rijksoverheid op bedrijfsvoeringsgebied, in het afgelopen jaar 2020. De JBR laat ook zien hoe ver het Rijk is met het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Met als doel een duurzaam herstel uit de coronacrisis, wil het Rijk hier nog meer focus op leggen. Ondersteund door een nieuw rijksbreed programma.

Illustratie van mensen die aan het werk zijn en vervoermiddelen

Nederland moet duurzamer, het Rijk dus ook. De Rijksoverheid wil duurzaamheid daarom centraal stellen bij haar eigen bedrijfsvoering. In de JBR 2020 lees je hoe ver het Rijk is met het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op de resultaten van het afgelopen jaar. Zo is de CO2-uitstoot van het Rijk in 2020 flink gedaald door minder zakelijke reizen en woon-werkverkeer. Het Rijk zet zich in om ook na COVID-19 een deel van deze CO2-reductie te behouden.

Maatschappelijk verantwoord inkopen wordt ook steeds belangrijker. In 2020 startte het Rijk met de uitvoering van de inkoopstrategie ‘Inkopen met Impact’. Ook werkte het Rijk de inkoopcriteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opnieuw bij, zodat nu in bijna alle productgroepen criteria voor social return zijn toegevoegd en er betere criteria zijn rond de herkomst van grondstoffen en behoud van materialen voor circulair gebruik.

Meer focus op duurzaamheid door duurzaam herstel

Momenteel werkt het Rijk aan een duurzaam herstel uit de coronacrisis. De inhaalslag voor de verduurzaming van de rijksbedrijfsvoering wordt daarom met een nieuw rijksbreed programma versterkt. Er liggen veel kansen, bijvoorbeeld op het vlak van huisvesting in combinatie met het verminderen van woon-werkverkeer door hybride werken.

In de JBR 2020 lees je alles over de doelstellingen van het Rijk op het gebied van duurzaamheid en de in 2020 behaalde resultaten. De JBR 2020 is te vinden op Rijksoverheid.nl.