Recycling, robots, research en de rest

De Rijksoverheid zit niet stil: er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzame, sociale en innovatieve bedrijfsvoering. Ook nu, in coronatijd. Wij zetten de mooiste voorbeelden van de afgelopen tijd weer voor je op een rijtje.

Lockers van ladeblokken

Rijkswaterstaat werpt zich op het creëren van circulaire kantoorinrichting. Samen met leveranciers zorgen zij ervoor dat overbodige of gedateerde kantoorartikelen worden omgetoverd tot spullen waar wél vraag voor is. Zo worden ladeblokken lockers en krijgen bureaustoelen weer nieuwe glorie.

Oproep Lokale Overheid

Het Rijk is zéker niet de enige overheidsorganisatie met duurzame ambities. PIANOo gaf opdracht om onderzoek te doen naar de inkooppraktijk van de decentrale overheid. Volgens PIANOo’s onderzoek kunnen deze organisaties een behoorlijke impact maken op de duurzaamheidsdoelen.

Schone (robot) software

De Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) deed onderzoek naar computersoftware die minder energie verbruikt. Ook keken ze naar software die op een humane, verantwoorde manier is ontwikkeld. Volgens de handreiking van UBR “valt er veel winst te behalen.”

Daarnaast zet de UBR ook ‘robot-software’ in. Deze neemt saai, tijdrovend en foutgevoelig administratief werk over. Zo zijn de medewerkers gelukkiger en is het werk sneller gedaan - dus gebruikt het ook minder energie. Meer informatie vindt u op de website van PIANOo.

Driemaal IMPACT

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft inmiddels de derde editie van het magazine IMPACT uitgebracht. Hierin tonen zij aan hoe zij duurzaam hebben ingekocht in en ondanks de coronacrisis.

Functioneel land- en vastgoed

Ook het Rijksvastgoedbedrijf kijkt in hun magazine terug op het afgelopen jaar (2020). De focus lag en blijft liggen op duurzame bouw, multifunctionele landbouwgronden, en huisvestingen voor daklozen en arbeidsmigranten.

Zichtbaar, herkenbaar, recyclebaar uniform

De Nederlandse Douane heeft een nieuw uniform. Dit is niet alleen ontworpen om zichtbaarder en herkenbaarder te zijn, maar ook duurzamer. Lees welke e veranderingen in het uniform zijn gerealiseerd op de website van de Belastingdienst.

Veiligheid en duurzaamheid als paal boven water

Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen onderzoeken samen de mogelijkheden voor het duurzaam versterken van dijken en vooroevers. Hun experts werken samen in de Projectorganisatie Waterveiligheid en maken o.a. duurzaamheidsanalyses. Lees over de analyses in twee waterveiligheidsprojecten bij Hansweert op  de website van Onze Delta.

10 jaar innovatie

Small Business Innovation Research (SBIR) is een methode om innovatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke problemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt hier al tien jaar mee, en met succes. Je vindt alle oproepen van SBIR in de afgelopen 10 jaar in dit RVO Magazine.