OCW zet in op minder autokilometers en zuinige panden

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit jaar aan de hand van de CO2-prestatieladder de CO2-uitstoot in kaart gebracht van het vastgoed en de zakelijke reizen. Marielle van der Beek, duurzaamheidscoördinator: ”Het Rijk heeft als doel dat de bedrijfsvoering in 2030 klimaatneutraal is. De CO2 prestatieladder helpt ons om goed te kunnen sturen op het beperken van de CO2-uitstoot. Daarmee dragen we bij aan het halen van het gezamenlijke, rijksbrede doel.

Het Nationale Archief in Emmen. Een van de meest duurzame rijksgebouwen. Bron: RVB

Inzicht en aanpak

Uit de analyse blijkt dat een groot deel van de CO2-uitstoot van OCW komt door de aardgasverwarming en het elektriciteitsgebruik in de panden. Een bijna net zo groot deel komt door de autokilometers, voor woon-werk en dienstreizen. Met deze uitkomst gaat het ministerie in 2023 actief aan de slag, vertelt Marielle.

Met het strategisch bedrijfsvoeringsoverleg en het Managementteam OCW zijn maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen besproken. De volledige lijst aan maatregelen staat in het goedgekeurde CO2-managementplan, waarvan de samenvatting binnenkort op deze website wordt gepubliceerd. Voor een deel zijn het maatregelen die al lopen en die rijksbreed of door onze dienstverleners worden geregeld. Marielle licht er een aantal toe:

“Het Rijksvastgoedbedrijf, de eigenaar van de rijksgebouwen, is bezig om de gebouwen stuk voor stuk te verduurzamen. Om direct energie te besparen, zet het Rijksvastgoedbedrijf de knop in alle panden om. Dat wil zeggen dat de verwarming 2 graden lager is gezet en de koeling 2 graden minder. Voor het duurzaam reizen zijn we meer zelf aan zet: veel OCW’ers fietsen al naar kantoor, mede dankzij de gunstige cao-regelingen om een fiets aan te schaffen. Ook reizen met openbaar vervoer is duurzaam. Daarnaast zijn er medewerkers die kilometers declareren voor hun woon-werktraject of dienstreizen. Reisgedrag moet een onderwerp van gesprek worden in afdelingen: hoe reis je naar het werk en kan dat op een duurzame manier? OCW zoekt daarnaast naar mogelijkheden om dienstreizen te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van elektrische deelauto’s voor reizen die voor het werk gemaakt moeten worden. Nu reizen onderwijsinspecteurs met hun eigen auto. Hopelijk is een elektrische deelauto een aantrekkelijk alternatief. Dat het thema leeft, bleek uit de enthousiaste deelname van honderden collega’s aan de Duurzame Spelen die we onlangs organiseerden. Velen deden nieuwe duurzaamheidsweetjes op en vergrootten hun kennis over wat je zelf kunt doen om te verduurzamen. OCW is een grote organisatie, samen kunnen we veel bereiken. Ook door in onze opdrachten aan leveranciers of dienstverleners, van groot tot klein, en in ons handelen duurzaamheid een onderdeel te laten zijn."

CO2 footprint van OCW

CO2 footprint van OCW
BronAandeel
Gas- en stadsverwarming44%
Elektriciteit39%
Zakelijke autoreizen14%
Overige reizen2%
Vliegreizen1%
Brontabel als csv (123 bytes)

CO2 footprint van OCW

CO2 footprint van OCW
Bron2021% van totaal
Gas- en stadsverwarming1100 ton CO244%
Elektriciteit978 ton CO239%
Zakelijke autoreizen356 ton CO214%
Overige reizen44 ton CO22%
Vliegreizen16 ton CO21%
Brontabel als csv (192 bytes)

Keteninitiatief

Binnen het rijk doet OCW aan de rijksbrede initiatieven mee die bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen. Een voorbeeld is de pilot elektrische leasefiets om het gebruik van de fiets te stimuleren. Een nieuw en zeer relevant initiatief is ook de pilot verduurzaming van de cao. OCW heeft zich aangemeld om in een denktank mee te praten over het verduurzamen van de cao. Er is budget beschikbaar om duurzaam gedrag van rijksambtenaren te stimuleren via nieuwe cao maatregelen of pilots. Omdat mobiliteit een grote CO2-emissiestroom is bij OCW kiest het ministerie ervoor om actief deel te nemen aan deze denktank.

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een milieumanagementsysteem. Alle ministeries hebben afgesproken om hiermee hun CO2-uitstoot te meten. OCW begint, zoals alle starters, op de derde trede van deze ladder. Op deze trede gaat het om de CO2-uitstoot die gekoppeld is aan de eigen bedrijfsvoering. Dat betreft het gasverbruik, het elektriciteitsgebruik in de kantoren en de CO2-uitstoot bij het reizen van de OCW’ers. Mariëlle: “In de komende jaren kunnen we, al klimmend op de ladder, onze analyse uitbreiden met de CO2-uitstoot in onze keten, dus ook via onze inkoop."