CO2-Prestatieladder

Hoe meet en managet een ministerie zijn CO2-uitstoot? Met de CO2-Prestatieladder krijg je inzicht in je eigen CO2-uitstoot en die van partners in de keten. 

Een illustratie van een persoon naast een ladder met vijf genummerde treden, een certificaat en het woord CO2 met daarnaast een pijl naar beneden
Beeld: SKAO

De CO2-prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij de onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 treden. De eerste 3 treden richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarin de organisatie een schakel is. De ladder helpt om gestructureerd te sturen richting klimaatneutrale bedrijfsvoering en uitvoering. Een andere eis is om transparant te zijn over de resultaten op klimaat, circulaire economie en andere duurzaamheidsthema’s. De ladder meet je prestaties op organisatieniveau.

Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Daarbij zijn vier invalshoeken belangrijk: :

  • Inzicht: het in kaart brengen van de energiestromen en de CO2-footprint
  • Reductie: ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  • Transparantie: doorlopend communiceren over het CO2-beleid
  • Participatie: deelnemen aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Hoe werkt het? 

Organisaties kunnen zich laten certificeren volgens de Ladder. Een certificaat op de CO2-Prestatieladder betekent dat je als organisatie structureel de CO2-uitstoot van je overheidsorganisatie vermindert. Het vereist doorlopende verbetering van inzicht, verdere CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking in de bedrijfsvoering. Dit managementsysteem wordt jaarlijks getoetst op ambities, reductie en continue verbetering door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI).

Voor organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, is dit een investering waarbij ze winst behalen in de vorm van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Gecertificeerde bedrijven krijgen bijvoorbeeld korting op de inschrijfprijs van aanbestedingen, en worden beloond met een gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de organisatie zich bevindt op de ladder, hoe hoger de korting. De aanbestedende dienst of opdrachtgever bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de Ladder.

IenW op het hoogste niveau

Het is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2021 gelukt om het niveau 5 van de CO2-Prestatieladder te bereiken. Het ministerie, inclusief Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het KNMI, behaalde hiermee als eerste ministerie het hoogste niveau van deze ladder. 

Naast IenW, werken andere ministeries ook aan meer inzicht in de eigen voetafdruk. Zo is er een footprintanalyse gemaakt voor de rijksbedrijfsvoering.

Meer weten?

Lees meer over de CO2-certificatie van het ministerie van IenW. Ga je als ministerie aan de slag met de invoering van de CO2-prestatieladder? Op co2-prestatieladder.nl vind je promotiematerialen.