CO2-Prestatieladder

Hoe meet en managet een ministerie zijn CO2-uitstoot? Het ministerie van IenW gebruikt bijvoorbeeld de CO2-Prestatieladder om inzicht te krijgen in zijn eigen CO2-uitstoot en die van partners in de keten.

 Deze methodiek is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 tredes richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie, 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarin de organisatie een schakel is. De ladder helpt om gestructureerd te sturen richting klimaatneutrale bedrijfsvoering en uitvoering. Het is daarnaast ook een eis om transparant te zijn over de resultaten op klimaat, circulaire economie en andere duurzaamheidsthema’s. Lees meer over de CO2-certificatie van het ministerie van IenW. De ladder is bedoeld voor een meting op organisatieniveau.

Ook andere ministeries werken aan meer inzicht in de eigen voetafdruk. Zo is er een footprintanalyse gemaakt voor de rijksbedrijfsvoering.